Časopis Myslivost

Opakovací kulovnice Savage Impuls

Myslivost 3/2021, str. 46  Martin Helebrant
První americká kulovnice s přímotažným závěrem
 
První přímotažnou opakovačku zkonstruoval již v roce 1884 Ferdinanad rytíř von Mannlicher. Císařsko-královská branná moc ji zařadila do výzbroje a bojovala s ní v ruce po celou první světovou válku.
Po první světové válce se zájem o kulovnice tohoto typu v podstatě úplně vytratil. Trh s loveckými opakovačkami ovládl válcový odsuvný závěr. V Evropě to byly primárně skvělé mauzerovky postavené na systému německé armádní pušky Gew 98, kterým velmi zdatně sekundovaly neméně skvělé Mannlicherovky 1903 s Schönauerovým cívkovým zásobníkem.
V britskému impériu – tehdy nejsilnější světové mocnosti – si oblibu získaly zesportovněné armádní Lee Enfieldky, v Americe pak to byly odvozeniny armádních Springfieldek 1903. Válcové odsuvné závěry vládly opakovacím kulovnicím až skoro do konce 20. století.
Proč rakousko-uherské opakovačky s přímotažným závěrem upadly skoro do zapomnění, netuším. Vím jenom, že v boji se osvědčily a c. a k. pěšák s nimi měl palebnou kapacitu jako v podstatě žádný jiný v Evropě.
Druhá polovina 20. století se nese zejména v Evropě ve znamení dvou trendů. Na poli lovné zvěře ubývá drobná zvěř, naopak přibývá spárkatá zvěř, zejména černá. Na poli politickém se státy čím dál více obávají svého občana, a proto omezují jeho držení zbraně, zejména pak samočinné a samonabíjecí.
S rostoucími stavy černé zvěře roste počet naháněk na černou. S rostoucím počtem naháněk roste i potřeba střelců střílet rychle. Amerika měla a má na potřebu rychlé palby recept v podobě spodní pákou ovládané kulovnice, winchestrovky, která dnes již bez problému snáší i nejvýkonnější kulové ráže. Ale hlavně masově přejala armádní pušky z rodiny AR 15 (5,56x45 NATO) a AR 10 (7,62x51 NATO) v samonabíjecích verzích.
Nabíjení pomocí posuvného předpažbí se u kulovnic nikdy pořádně neujalo, ačkoliv i takové zbraně existují (např. Krieghoff Semprio).
Roste obliba kulových kozlic – tzv. expressek.
Kde to bylo legální, opatřili si myslivci samonabíjecí kulovnice, zásadním průlomem asi byl Browning BAR.
Pak ale přišel rok 1993 a firma Blaser nabídla opakovačku se zcela novým přímotažným závěrem, uzamykaným rozpínanou kleštinou, model R93. Nová zbraň se setkala s obrovským úspěchem a vyráběla se až do roku 2016. Od roku 2008 ji začal nahrazovat model R8 s stejně ovládaným záběrem.
Blaser s přímoběžným závěrem se v Evropě stal jednou z nejpopulárnější loveckých zbraní. Koncept přímotažného závěru se dostal znovu do popředí zájmu a nové zbraně se začaly objevovat jako houby po dešti. Roesler Titan 16, Merkel RX Helix, Browning Maral – to jsou elegantní modifikace samonabíjecí kulovnice Browning BAR, a to jmenuji jen ty nejznámější. Americké výrobce opakovací kulovnice s přímotažným závěrem prostě nějak minuly.
 
V roce 1891 Artur William Savage (18.5.1857 – 22.11.1938) získal patent na opakovací kulovnici se závěrem ovládaným spodní pákou. V roce 1894 si založil v Utice, New York, firmu Savage Repeating Arms Co., kterou o pět let transformoval v akciovou společnost (původně měla osm společníků), aby v roce 1899 začal vyrábět svoji opakovačku model 1899. Byla ovládaná spodní pákou, ale značně vybočovala z kánonu amerických winchestrovek – nemá vnější kohout, bicí mechanismus pracuje s přímoběžným úderníkem a o zásobování se stará cívková nábojová schránka. Puška je tak trochu exot, ale vyráběla a prodával se úspěšně až do roku 1998.
V roce 1915 firmu koupila investiční firma Driggs Seaburry Ordnance Co. a firma začala vyrábět pěchotní zbraně. Zcela nepochybně ji to postavilo finančně na velmi pevný základ, a meziválečné období bylo pro Savage obdobím expanze a rozkvětu, kdy pohltil celou řadu menších výrobců zbraní.
V roce 1938 začala vyrábět pro ozbrojené síly samopaly Thompson model 1928 a v roce 1940 kulomety Browning v ráži 30-06 Browning a 50 Browning.
S koncem války se zastavila armádní výroba a dostavil se logicky i propad. Savage zavřel svůj závod v Utice a nadále pokračoval jen v bývalé Stevensově zbrojovce v Chicopee Falls, Massachusetts.
V roce 1957 firma Savage představila svoji první opakovací kulovnici s válcovým odsuvným závěrem, model 110, který se vyrábí s různými modernizacemi dodnes, a v roce 1960 opustila svůj závod v Chicopee Falls, aby přestěhovala výrobu do Westfieldu, opět v Massachusetts.
V roce 1995 přešla firma do soukromých rukou, koupil ji Ronald Coburn, který firmě dal nový impuls.
V roce 2002 firma představila spoušťový mechanismus AccuTrigger, v roce 2009 pažbu AccuStock, kterou v roce 2018 transformoval do modulární podoby AccuFit.
Firma Savage nenabízí nijak extrémní šíři zbraní, ale zejména v posledních letech mají kulovnice Savage pověst přesných zbraní a jsou i oblíbeným základem pro individuální sportovní přestavby.
 
První americká kulovnice s přímotažným závěrem
 
Letos firma Savage nabídla první americkou kulovnici s přímotažným závěrem. Pro svůj model Impulse si vybrala uzamčení závěru radiálně rozpínanými kuličkami. Princip je to jednoduchý, v nástrojařině se u rychloupínacích pouzder používá na obráběcích strojích už celou řadu let.
V těle závěru jsou otvory, ve kterých jsou radiálně posuvné kuličky. V hlavňové stopce je oblá radiální drážka, do které se v přední krajní poloze závěru mohou kuličky vysunout. Aby nemohly zajet zase zpátky, podsune se pod kuličky uzamykač, trubička, uvnitř které je úderník. Kuličky tak spojí pevně tělo závěru s hlavňovou stopkou.
Když chcete závěr otevřít, vysunete uzamykač dozadu, tím mohou kuličky vyjet z drážky v hlavňové stopce, schovají se do těla závěru a závěr lze vytáhnout dozadu.
Kuliček je v případě Savage Impulse šest, proto firma nazvala svůj závěr Hexalock.
Se závěry uzamčeným plovoucími rotačními prvky se můžeme setkat u samočinných zbraní už v závěru druhé světové války, kdy Němci na podobném principu chtěli zkonstruovat útočnou pušku. Obdobný závěr použila firma Heckler & Koch pro svoji armádní samočinnou pušku G3 a samopal MP5. Obě zbraně jsou nepochybně úspěšné.
U loveckých kulovnic se kuličkového závěru chopila již v roce 1998 německá firma Heym u své kulovnice SR-30, kde k uzamčení závěru shodou okolností použila také šest kuliček. Nelze ale říct, že by závěr Savage Impulse byl plagiát. U Savageů prostě jen použili známý princip a pojali jej tak trochu po svém.

Svage-1.jpg

Savage-2.jpg

Především na závěr doplnili vyměnitelnou hlavu závěru, která je na těle nasazena na bajonetovém spoji. Kuličky jsou nesené v této hlavě. Zatímco Heym měl uzamykač ovládaný vodorovně kývající rukojetí, rukojeť Impulse je kyvná ve svislé rovině a ovládá uzamykač prostřednictvím odpruženého kloubového mechanismu. Osa rukojeti je drážkovaná, takže si uživatel může nastavit rukojeť do úhlu polohy vůči jazýčku spouště přesně podle své potřeby.
Rukojeť také ovládá přes dvojzvratnou páku malý čep na horní části matice závěru, který takto převodovanou silou slouží k odlepení nábojnice od stěny nábojové komory při otvírání závěru.
Současně konstrukce umožňuje umístění ovládací páky závěru jak na obvyklou pravou stranu, tak na levou stranu, kde ji ocení leváci, a to aniž by bylo nutné dělat nějaké speciální součástky, závěr je pořád jeden a ten samý. Považuji to za chytré řešení, které vychází levákům hodně vstříc. Ale nedělá to ze Savage Impulse plně levorukou pušku – pořád bude vyhazovat náboje doprava. To je dané jednak polohou odpruženého pístku vyhazovače neseného na čele závěru (podobného jako používá třeba remingtonův závěr), hlavně ale na levé straně pouzdra závěru není výhozné okénko.
Každopádně hlavní silové působení se při výstřelu ze Savage Impluse odehrává pouze mezi hlavní a výměnnou hlavou závěru, ve které jsou neseny kuličky. To umožnilo (podobně jako u soudobého modelu 110) udělat pouzdro závěru z hliníkové pevnostní slitiny a zbraň odlehčit.
Závěr je veden na velké válcové ploše, to by mělo zajistit, že pohyb závěru bude hladký a bez příčení.
Nemělo by smysl mít výměnnou hlavu závěru, pokud nemáte možnost vyměnit celou hlaveň a technologii výměnných hlavní Savage zvládl už na svých předchozích kulovnicích.
Hlaveň je uložená v podélně rozříznuté kleštině, svírané čtyřmi šrouby. Na hlavni se nachází také záchyt osové reakce, dotažený převlečnou maticí a tvořící zároveň doraz, jak hluboko je hlaveň vsazená do kleštiny v pouzdře závěru. Snímání a opětovné nasazení hlavně je podle výrobce natolik přesné, že není po sejmutí a nasazení hlavně znovu nastřelovat zbraň.
Na svých stránkách firma Savage uvádí, že hlavně jsou shodné s hlavněmi kulovnic řady 110. Nejsem si jistý, jak to myslí, protože hlavňová stopka, do které uzamykají kuličky, vypadá nutně jinak, než stopka určená pro uzamykací ozuby hlavy záběru modelové řady 110.
Nabízené hlavně nesou na ústí závit 5/8“ – 24, umožňující instalaci úsťové brzdy, tlumiče zášlehu plamen nebo tlumiče hluku výstřelu.
Na pouzdře záběru je jako jeho integrální součást instalační lišta MilStd 1913 (picatinny), skloněná o 20 MOA směrem dopředu dolů. To umožňuje větší rozsah svislé regulace zaměřovacího dalekohledu, což je výhodné při střelbě na velké vzdálenosti. „Pikašína“ je dnes standardní způsob montáže zaměřovacího dalekohledu i v Evropě, je robustní, umožňující opakovaně přesné nasazení zaměřovače.
Zásobník je kovový, jednořadý, záchyt zásobníku je před přední hranou zásobníkové šachty. Kapacita zásobníku se pohybuje od 4 nábojů (pro většinu ráží) přes 3 (300 Winchester Magnum) až po pouhé 2 náboje (300 WSM).
 
Jak jsem zmínil v úvodu, Savage v minulosti vytvořil marketingovou řadu vlastností nebo doplňků vyznačujících se předponou Accu. Předpona původně vycházela z anglického accurate – přesný.
Prvním Accu byl spoušťový mechanismus AccuTrigger z roku 2003. AccuTrigger nabízí možnost seřízení odporu spouště. Mechanismus obsahuje bezpečnostní jazýček vložený do běžného jazýčku spouště – dokud není stisknut bezpečnostní jazýček, nelze (třeba šikmým bočním tlakem na spoušť) zbraň odpálit. Z hlediska funkce je to obdoba spouště u pistolí Glock, technicky se jedná ale o svébytné řešení blokující přímo pohyb spoušťové páky.
Vlastní spoušťový mechanismus byl inspirován spoušťovými mechanismy Timney, které ve své první proslavené podobě zase používaly stejný princip, jaký poprvé na světě použily kulovnice ZG47 („galašky“) ze Zbrojovky Brno.
Blesková spoušť O. Galaše se lišila od předchozích mechanismů tím, že spoušťovou páku ze záběru s nosem úderníku nevysouvala, ale pouze rušila oporu spoušťové páky, kterou po zrušení podepření odhodil nos úderníku sám, pod tlakem bicí pružiny.
AccuTrigger firma Savage používá u většiny svých kulových zbraní a lze jej považovat za dobré a osvědčené řešení. Není divu, že Impluse ho používá také.
Dalším Accu byla pažba AccuStock, kterou tvoří nosník z pevnostního duralu, do kterého je sytém ukotvený dvěma šrouby. Nosník je zalisovaný do plastu pažby – AccuStock je výhradně plastová pažba, nikoliv dřevěná – a plast pažby se opírá o i boky pouzdra závěru, které má stabilizovat i v příčném směru. AccuStock existuje od roku 2009 a opět se jedná o časem prověřené řešení.
Třetím Accu je AcccuFit – systém umožňující pomocí podložek a výměnných dílů upravit střelci na míru délku pažby a výšku lícnice. AccuFit je nejmladší Accu na Impulsu, představen byl v roce 2018.
Manuální pojistka je na krku pažby, hned pod maticí závěru. Má podobu jednoduchého šoupátka, jehož posunutím se zablokuje nebo odblokuje pohyb spoušťové páky. V odjištěné poloze se pod šoupátkem objeví červená tečka.
Za další bezpečnostní mechanismus lze považovat tlačítko na temeni matice závěru, po jehož stlačení lze závěr kdykoliv bezpečně odemknout a otevřít, bez ohledu na stav manuální pojistky nebo bicího ústrojí.
Pažba AccuFit je plastová, v různých barevných provedeních, jednobarevná i maskovaná. Povrch systému chrání povrchová vrstva Ceracote, která se kromě odolnosti i dobře probarvuje, takže kromě tradiční černé se nabízí Impulse i v šedozelené barvě.
Savage Impulse se zatím nabízí jen v omezeném počtu ráží: verze Predator je ve 22-250 Remington, 243 Winchester, 6,5 Creedmoor a 308 Winchester. Verze Big Game je v 243 Winchester, 6,5 Creedmoor, 300 WSM, 308 Winchester, 30-06 Springfield a 30 Winchester Magnum. Verze Hog Hunter je v 6,5 Creedmoor. Verze se mezi sebou liší barevností.
Všechny hlavně mají délku 56 cm, výjimku tvoří hlavně 300 Winchester Magnum, které mají délku 61 cm. Ve verzi Hog Hunter je k mání i krátká verze s hlavní dlouhou pouhých 46 cm.
Řada Big Game nabízí některé hlavně odlehčené kanelováním.
Jednotlivé verze se od sebe liší především probarvením pažby a jejím potiskem, případě barvou systému (barevnost zajišťuj keramická vrstva Ceracote).

Savage-3.jpg
 
Pokud shrnu vše výše uvedené, pak Savage Impulse je primárně lovecká zbraň určená na naháňky nebo pro situace, kde se očekává potřeba vyššího počtu rychle opakovaných výstřelů.
Ačkoliv firma Savage hovoří o celkem 13 patentech použitých v její konstrukci, při bližším zkoumání zjistíte, že mnohé nich nejsou zase až tak úplně nové a že Savage je používá již delší dobu. Impulse se tedy zdá být spíš chytrou aplikací a rozvojem stávajících technologií než nějakou opravdu převratnou novinkou. Osobně mám ten dojem, že tuhle cílevědomost vnímám u Savage od příchodu R. Coburna jako majitele, který zřejmě poslal firmu na cestu za svým snem a zatím se mu zjevně daří držet správný kurs.
Je otázka, jak dalece bude v Evropě přijata plastová, maskovacím vzorem potištěná pažba. Evropský myslivec býval hodně konzervativní, ale i to se v posledních letech začíná měnit. Fajtem ale je, že pokud se má jednat o statusovou zbraň, „na lepší“ či „na panský“ lov, pak Evropa kouká na plast pořád ještě skrz prsty.
Nevýhodou je i omezený výběr ráží, který je zatím jednoznačně americký a pomíjí oblíbené evropské naháňkové ráže, mám teď na mysli například 8x57 JS nebo 9,3x62. Pokud se podívám na nabídku jiných kulovnic od Savage, nemyslím, že bychom měli výraznou naději se evropských ráží v dohledné době dočkat. Evropští konkurenti nabízí výběr ráží dramaticky větší. To má svoji váhu zejména v případě že byste si chtěli Savage Impulse koupit jako vícerážový komplet. Na druhou stranu, 308 Winchester i 30-06 Springfield postačí na jakoukoliv evropskou spárkatou zvěř a kdo ví, nový Savage Impulse může konečně odstartovat i americkou vlnu zájmu o přímotahy.
Ing. Martin HELEBRANT
 
 

Zpracování dat...