Časopis Myslivost

Zachraňujeme 10 % myslivosti!

Myslivost 3/2021, str. 10  Bohumil Straka, Pavel Vrána
Fantastický myslivecký úspěch na jednání EK NADEG: byrokrati Evropské komise nepochodili se zákazem myslivosti, rybářství a lesnictví na 10 % rozlohy EU
 
Jako by nestačila globální změna klimatu a s ní spojený nedostatek vody v krajině, nefunkčně nastavená „Společná zemědělská politika“ EU vedoucí ve svém důsledku k poklesu biodiverzity, či mnohá omezení, plynoucí z platných předpisů. Ne dost bylo na nedávné podpásovce v podobě celounijního návrhu zákazu olova, aniž by byla k dispozici vhodná alternativa, nebo zkoumán skutečný vliv olověných zátěží a olověného střeliva na rostliny a živočichy.
Evropská komise, zjevně ponoukaná určitou skupinou lobby, vypracovala už druhý návrh, podle kterého by na 10 % území EU měl být zakázán jak výkon práva myslivosti, tak rybolov a lesnictví. Ano, čtete dobře. Také jsme tomu nemohli uvěřit!
Co více, rybaření a myslivost byly v rámci návrhu řazeny v jednom balíku na úroveň destruktivních a nevratných činností, jako je například dobývání nerostných surovin.
Tento návrh však narazil na náš radikální odpor hned v samém počátku. Nemíníme žít pod knutou diktátu nikým nevolených unijních úředníků jen kvůli názoru několika jednotlivců, kteří za své jednání nenesou pražádnou zodpovědnost, přičemž životy a názory stovek tisíc lidí jsou jim lhostejné.
Neváhali jsme a ihned jsme se spojili se zastřešujícími mysliveckými a rybářskými organizacemi mnoha členských států EU, abychom je informovali o bezprostředně hrozícím riziku a zároveň aktivovali národní uskupení hospodářů v krajině (myslivci, rybáři, lesníci, včelaři, zahrádkáři aj.), zahrnující organizace sdružující více než 750 000 občanů naší země.
S žádostí o podporu jsme oslovili naše ministerstva a zástupce ČR v expertním výboru EK NADEG. Nyní můžeme prohlásit, že naše snaha přinesla ovoce, že naše oprávněné volání došlo sluchu a zdravý rozum zvítězil.
Na jednání expertního výboru EK NADEG 17. 2. 2021 všechny členské státy jednomyslně odsoudily návrh EK jako neakceptovatelný.
 
Hořkou pilulku musel skousnout i předsedající - šéf odboru ochrany přírody Evropské komise DG ENVI Nicola Notaro, který nenašel živnou půdu pro své extrémní návrhy na 10% zákaz. Tento mocný úředník, který kromě jiného už před rokem nechvalně proslul skandálem, když se prokazatelně nechal úkolovat od lobbistů z Birdlife, globální ekonezsikovky s půlmiliardovým rozpočtem. Dokonce si tento environmentální šéf nechal od této „ekoneziskovky“ psát úřední dokumenty na zákaz olova „na míru“. Nakonec se vše provalilo, protože zapomněl ve vlastnostech úředního dokumentu vymazat stopy po lobbistech z Birdlife. Nastal „černý sen“ každého lobbisty, úřední dokument Wordu na serveru EK totiž zobrazoval při rozkliknutí  všeusvědčující údaj „Author, Company: Birdlife International; Last saved by Notaro Nicola“, tedy že autorem zákazu je společnost Birdlife, a Nicola Notaro pouze naposledy nahrál dokument předem připravený globální neziskovkou Birdlife. Dokonce i Evropský ombudsman vydal stanovisko, že Evropská komise ve věci procesu zákazu olova pochybila, a že se chovala „nevhodně“! Podle zasvěcených znalců EU se stává jen velmi zřídka, že by ombudsman EU kritizoval EK. Celé rozhodnutí ombudsmana EU je zde: www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/136305 .
Bylo to nanejvýš trapné, transparentnost legislativního procesu plakala, přesto se tento vedoucí úředník nepoučil, a přichází s dalšími a dalšími paskvily. Doufejme, že na něj bude mít vliv alespoň tlak členských států a že připraví novou verzi, kde již myslivost, rybářství a lesnictví nebude na seznamu činností „nekompatibilních“ s chráněnými územími.
 
Oceňujeme, že se Česká republika prostřednictvím Ministerstva životního prostředí i Ministerstva zemědělství významně ohradila proti tomuto nápadu Evropské komise stanoviskem ve smyslu, že rybářství, myslivost a lesnictví patří k environmentálně udržitelným aktivitám, a že o režimu těchto činností by se mělo rozhodovat v dané zemi v daném území dle konkrétních místních podmínek, nikoliv paušálním procentem stanoveným na úrovni EU.
 
Jsme rádi, že můžeme žít a pohybovat se v krajině, kterou jsme dostali za dědictví od našich předků a že je nám právem zajištěna svoboda, po které všichni v hloubi duše tak dychtivě toužíme. Ale jak lze vidět, o tuto svobodu musíme bojovat za naše členy, současné i budoucí.
 
Myslivosti a Petrův zdar!
 
Ing. Bohumil STRAKA, Ph.D.

člen Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ)
člen správní rady Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravých ptáků (IAF)
viceprezident Liga Libe
 
Ing. Pavel VRÁNA, Ph.D.
Český rybářský svaz (ČRS)

Zpracování dat...