Časopis Myslivost

Hlasovací práva člena honebního společenstva s ohledem na změny vlastnictví pozemků

Myslivost 6/2021, str. 76  Roman Ondrýsek
V praxi jsem se již několikrát setkal s nejasností právního výkladu týkajícího se členství v honebních společenstev (dále jen „HS“), resp. s problémem týkajícího se hlasovacích práv vycházejících ze členství. Konkrétně se jedná o problematiku započítávání hlasů za přičleněné pozemky, u kterých vlastník písemně neoznámil, že na svém členství trvá. Podobný problém pak také provází situace, kdy dochází ke změně vlastníka honebních pozemků, za které dosud nenáleželo hlasovací právo.
Obsah určený pro předplatitele.
Na pročtení článku se musíte zaregistrovat nebo přihlásit.
Zpracování dat...