ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Natura Viva 2021 s přehlídkou trofejí a mezinárodní účastí

Myslivost 7/2021, str. 40  Štěpánka FIŠEROVÁ
Mezinárodní výstava myslivosti, rybářství a včelařství Natura Viva v Lysé nad Labem se bude konat ve dnech 8. až 12. 9. 2021. Sejdou se zde myslivci, lesníci a přátelé myslivosti nejen z celé České republiky, ale také ze zahraničí.
V těchto dnech bude probíhat tradiční myslivecká výstava s mezinárodní účastí a přehlídkou trofejí ohodnocených mezinárodní hodnotitelskou komisí s experty CIC. Přehlídka trofejí poskytuje cenné údaje pro odbornou veřejnost a je také prostorem pro diskusi na téma přístupu k péči o zvěř a zásad provádění lovu.
Co se týká organizace výstavy Natura Viva, tak tou je letos pověřeno Výstaviště Lysá nad Labem a Českomoravská myslivecká jednota má za úkol zajistit na výstavu trofeje podle zadaných parametrů.
Myslivci mohou trofej na výstavu přihlásit prostřednictvím svého okresního mysliveckého spolku. OMS mají přehled o význačných trofejích a měly by k předložení trofeje lovce vyzvat. Trofej lze na výstavu přihlásit jedině prostřednictvím OMS, který trofej zaeviduje v systému Yamaco, označí trofej kódem a doručí na svozné místo v termínu nejpozději do 20.7.2021.
S LČR, VLS, soukromými honitbami a národními parky má výstaviště domluveno individuální předání.
Svozu, hodnocení a vystavení trofejí bude věnována maximální pozornost. Ctíme osobní vztah myslivce k trofeji. Svoz trofejí bude zabezpečovat profesionální přepravce, který má přepravu dostatečně pojištěnou. Také výstaviště v období hodnocení i výstavy trofeje pojistí. Při uskladnění i výstavě je zabezpečena 24hodinová ostraha jak fyzicky, tak kamerovým systémem.
Každý myslivec obdrží zdarma k vystavené trofeji diplom a medaili. Z vystavených trofejí bude sestaven tištěný katalog. Na rozdíl od předchozí výstavy budou v katalogu trofejí uvedeny pouze trofeje, které budou vystaveny. V případě zájmu o medaili CIC je možné si ji objednat u VLL. Cena medaile CIC je 150 Eur.

A co je připraveno pro návštěvníky, bez kterých by se výstava neobešla?

Návštěvníci výstavy se mohou těšit na vystavené nejsilnější trofeje za období od poslední výstavy v roce 2015. Prezentován bude především význam trofeje ve vztahu k mysliveckým tradicím a kulturnímu dědictví. Dále bude pro návštěvníky připraven každodenní pestrý odborný i kulturní program. Samozřejmě i děti si přijdou na své. Tato pětiletá velká výstava také tradičně láká více firem, které se zabývají vším, co je možné pro myslivce nabídnout, a tak návštěvníci budou mít na jednom místě širokou nabídku mysliveckého zboží, potřeb a služeb všeho druhu.
V posledních dvou letech jsme byli omezováni pořádáním akcí kvůli pandemii, proto je tato výstava především místo, kde se můžeme setkat s přáteli, komunikovat. Konečně se může něco dít!
 
 
Parametry hodnocených a vystavených trofejí

tab-1.jpg

 
tab-2.jpg

Preparáty:
Metoda CIC neumožňuje od roku 2019 hodnotit žádné dermoplastické nebo jinak upravené preparáty loveckých trofejí. Vztahuje se to nejenom na zvěř parohatou, ale i dutorohou. Výjimkou může být trofej ohodnocená hodnotitelem ÚHKT ještě před dermoplastickou preparací doložená datovanou tabulkou o hodnocení trofeje s podpisem a razítkem hodnotitele.
Pokud lovec uloví zvěř (například muflona, kamzíka, kozu bezoárovou apod.) s hodnotou trofeje aspirující na zlatou medaili, a projeví zájem o získání zlaté medaile CIC, musí dermoplastickou preparaci trofeje odložit do doby, než je ohodnocena třemi mezinárodními hodnotiteli STJ CIC (zpravidla na národní nebo mezinárodní výstavě). Naopak, pokud lovec (vlastník trofeje) nemá zájem o získání zlaté medaile CIC, přebírá se hodnota trofeje změřená a garantovaná hodnotitelem ÚHKT. Tato hodnota bodů CIC se uvede do výstavního katalogu.
 
Štěpánka FIŠEROVÁ
sekretariát ČMMJ
vedoucí oddělení střelectví a myslivosti

Zpracování dat...