ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

„Za pár piv“ pronajme 5 hektarů a lovcem může být každý...

Myslivost 4/2021, str. 14  Kamil Zahradník, Bohumil Straka, Lubomír Hajný
Muflony v ČR NECHCEME!? Bohužel i do takových absurdit se vyhrotila poslanecká debata ve Sněmovně ohledně právě projednávané „invazní novely“, kterou čtyři roky připravovalo MŽP s MZe, a která se aktuálně nachází ve fázi tzv. druhého čtení jako sněmovní tisk č. 731.
Invazní novela je původně technickou adaptací nařízení EU č. 1143 ve formě komplexní novely osmi zákonů včetně zákona o myslivosti, o lesích, o rybářství, a samozřejmě i o ochraně přírody.
Po léta jsme v rámci úspěšné platformy „hospodáři v krajině“ pracovali a urputně připomínkovali invazní novelu, až byla vyladěna ve formě vládního návrhu do podoby příznivé (nejen) pro myslivce.
Jakmile se však tato vypracovaná rozumná vládní novela dostala v lednu na pořad Sněmovny, tak „začali pejsek s kočičkou vařit dort“ a nastala „lidová tvořivost“, kdy pozměňovacími návrhy a formou různých „přílepků“ zásobují tuto novelu snad všechny zájmové strany.
V době uzávěrky, kdy píšeme tento článek, bylo podáno už celkem 19 pozměňovacích návrhů, a to jistě není konečné číslo. Některé poslanecké návrhy jsou relativně neškodné, spíše technické, ale u některých je evidentní, že už se vůbec neřeší problematika invazních druhů. Zákonodárci, kteří mají své „věrné našeptávače“ z řad „ochránců přírody“ se doslova utrhli z řetězu a dávají jeden nesmyslnější návrh přílepku za druhým. Cíl je jasný a zadání je zřejmé.
 
Pirátský seznam smrti se nechytil, ale aktivovala se poslanecká „lidová tvořivost“
 
Všechno to začalo nenápadně, kdy aktivisté chtěli prosadit zákaz douglasky tisolisté a modřínu opadavého. K tomu se přidal návrh Dany Balcarové (Piráti), aby se kromě existujícího celounijního seznamu zakázaných 70 druhů (kde je oprávněně například mýval, nutrie, bolševník aj.), zavedl i tzv. „národní seznam“ podle výplodů botaniků uveřejněným v časopise Ochrana přírody 2016/2. Na tomto navrženém národním „seznamu smrti“ kromě jiných druhů figuruje trnovník akát, pro jehož zachování naopak velmi bojují zejména včelaři, ale objevil se tam i muflon jako nepřítel určený k likvidaci jako invazní nepůvodní druh. Nemá cenu se nad stupiditou tohoto zařazení rozepisovat.
Tímto návrhem se ale spustila absurdita, která už jen nabírala na obrátkách. Naštěstí, jak jsme psali již v minulém čísle Myslivosti, se obě ministerstva - MŽP i MZe, a oba sněmovní výbory - zemědělský i výbor pro ŽP vyslovili proti národnímu seznamu poslankyně Balcarové, a myslivci tak mohli slavit úspěch.
Ale karavana jela dál a šaráda ve Sněmovně pokračovala. Následoval přílepek zákona Jana Čižinského (KDU-ČSL), aby se nesměla bez souhlasu ochrany přírody vysazovat douglaska, a nemohla tak nahradit smrk, který je aktuálně zcela neprávem na černé listině ekoaktivistů.
 
Vložením nového zákona o myslivosti se spustilo neřízené porcování medvěda
 
Jako hlavní rozbuška však zafungoval návrh poslanců Antonína Staňka (ČSSD), Josefa Kotta (ANO) a Pavla Kováčika (KSČM), kteří k invazní novele přihodili rovnou celý zákon o myslivosti, který chtělo ministerstvo zemědělství předložit již delší dobu, ale jehož samostatná novela leží od července loňského roku ladem ve sněmovně pod číslem sněmovní tisk č. 954.
Tímto se otevřela Pandořina skříňka. Vsunutí celé novely zákona o myslivosti do invazní novely, které navíc obešlo sněmovní výbory, zapůsobilo jako zoufalý a nesystémový krok, a stalo se signálem k porcování medvěda v procesu schvalování.
Myslíme si, že zákon o myslivosti je natolik důležitý a citlivý zákon, že by si zasloužil samostatné předložení, a podrobné komunitní i odborné připomínkování včetně transparentního schvalovacího procesu.
Chápeme a rozumíme pohnutkám, které k předložení ve formě pozměňovacího návrhu vedly. Samostatný zákon o myslivosti totiž z časových a jiných důvodů nemá šanci projít samostatným procesem schvalování, tak jak nám to bylo z mnoha zdrojů deklarováno. Dosud se totiž samostatný myslivecký zákon ještě nedostal ani do prvního čtení, ani do sněmovních výborů, a každému, kdo se v problematice schvalování zákonů alespoň trochu orientuje je jasné, že v epidemiologické a nouzové situaci, v jaké se právě nacházíme a z hlediska lhůt, se prostě nedá projednávání samostatného zákona do voleb stihnout.
 
Stačí si v místní hospodě pronajmout „za pár piv“ 5 hektarů a stanete se lovcem! Možná již brzy...
 
Budiž nějak oceněna snaha ministra zemědělství Miroslava Tomana, že alespoň v červenci loňského roku poslal nový myslivecký zákon do Sněmovny. Avšak zaráží nás sebevědomá vyjádření směrem k myslivcům, kteří tvrdí, „že se není čeho bát“. Že v roce 2019 schválené paskvilní přílepky Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) a Radka Holomčíka (Piráti), kterým naběhne účinnost již v listopadu, se budou anulovat novým zákonem o myslivosti, který Sněmovna schválí. Neschválí, protože se to v současném volebním období prostě nestihne. Proto asi vznikl nešikovný nápad přihodit zákon o myslivosti k invazním druhům.
Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat a s otevřenými stavidly pro tsunami nápadů následoval další nepřijatelný přílepek od Petra Bendla (ODS), který je už úplným výsměchem myslivcům.
Navrhuje umožnění každému majiteli či dokonce pachtýři minimálně 5 ha, aby si lovil na svém vlastním pozemku spárkatou zvěř v honitbě. Nebo pokud má majitel či uživatel(!) minimálně 50 ha v honitbě, může lovit spárkatou zvěř kdekoliv po celé honitbě!
Pokud by přílepek prošel, tak v praxi se pak kdekoliv kdokoliv může „za pár piv“ domluvit třeba i na fiktivním pronájmu 5 ha, a může si tam lovit nebo si na oko pronajme 50 ha a může si lovit všechno dokonce na ploše celé honitby, i kdyby měla 2000 ha. Toto by byl konec spolkové myslivosti! Ba co víc, podle předloženého návrhu takový umělý nájemce může lovem i někoho pověřit, což jsou otevřená zadní vrátka pro různé ekoextrémisty, kteří sami nemají lovecký lístek, ale mohou si začít pronajímat hektary, pověřit kohokoliv s loveckým lístkem a šikanovat a ničit myslivecké hospodaření a spolky.
Dále Petr Bendl navrhuje prolomení minimální výměry vlastní honitby na 250 ha, což je dalším milníkem. Kým a jak byl pan Bendl inspirován, je všem jasné. Do textu totiž přímo okopíroval znění návrhu od ekoaktivistů. Však si taky „Duháci“ Bendlův pozměňovák náležitě pochvalovali, a dokonce vyzývali příznivce, aby psali a volali poslancům k podpoře tohoto přílepku na své videokonferenci Hnutí Duha. Není bez zajímavosti, že při minulém protlačování paskvilního přílepku Markéty Pekarové Adamové (TPO09) v září 2019 hordy přívrženců Hnutí Duha přes víkend položili servery Sněmovny, které zaplavili více než 200 000 spamovými e-maily poslancům.
 
Další odpovědnost a pokuty pro myslivce stanoví prý vyhláška
 
Následovaly další návrhy z pera poslankyně Dany Balcarové (Piráti), který obsahuje zákaz norování lišek v době vyvádění mláďat a určenou dobu lovu. Což sice pro mnohé nevypadá tak zle, dokud si nepřečte její další návrhy, a to je zákaz chovu a držení lišek pro výcvik psů, tedy se jedná o kompletní, promyšlený krok vedoucí ke konečnému zákazu norování.
Avšak ještě daleko závažnějším přílepkem Dany Balcarové (Piráti) je návrh, že uživatel je nikoliv jen oprávněn, ale přímo povinnen(!) usmrcovat živočichy (nepůvodní i původní) vyžadující regulaci. Pirátka chce tedy hodit veškerou odpovědnost a sankce na myslivce.
Tady je samozřejmě opět ďábel ukryt v detailu, návrh se odkazuje, že podrobnosti určí Ministerstvo zemědělství vyhláškou. Zde již někteří poslanci předpokládají, že budou určovat noty v době nabytí účinnosti po volbách, kde se chystají obsadit klíčové resorty. Pokud MZe bude po volbách ve sféře vlivu paní Balcarové, tak lze jistě očekávat za nesplnění povinnosti očekávat pokuty. Paní poslankyně si asi neuvědomuje, že myslivost je z 99 % dobrovolná činnost, která je obrovskou službou pro společnost zdarma, která těží z volného času desetitisíců myslivců ve prospěch ochrany přírody a krajiny a kulturního dění na venkově. Tento návrh je asi tak podobný tomu, jako kdybychom paní poslankyni zavedli povinnost ve volném čase vařit pro půl ulice, a ještě k tomu zaplatit suroviny, má-li jako svůj koníček vaření
 
Nespoléhejte se na plané sliby a vy sami oslovte poslance!
 
Po přečtení navržených přílepků se bohužel ukazuje, jak chybné bylo spoléhat na sliby, že je předjednané předložení a schválení samostatné novely zákona o myslivosti. Už jen z hlediska času bylo dávno jasné, že se to stihnout prostě nedá. A když se běžný člověk podívá na rošádu v přílepcích, kterými poslanci chtějí měnit zákon o myslivosti, tak se také naprosto jasně ukazuje, že se zanedbala dlouhodobá komunikace s poslanci a jednotlivými poslaneckými kluby.
Pro ty, kteří dočetli až sem, je to v aktuální situaci obrovská výzva, výzva pro všechny myslivce. Pokud vám na myslivosti záleží, rozhodně nespoléhejte, že to za vás někdo zařídí, domluví a projedná. Budete se i vy sami muset vydat a mluvit s poslanci. Sami se zasadit o to, aby dostali správné informace, a nemuseli naslouchat jen jedné ekoextrémní straně, která je na rozdíl od myslivců aktivní.
Situace ve Sněmovně je naprosto nepřehledná a nikdo, ani sami poslanci neví, jak to dopadne. A pokud někdo tvrdí, že ví, tak nemluví pravdu. Čas tiká, druhé čtení proběhne pravděpodobně již v dubnu, a závěrečné třetí čtení s hlasováním, které určí (ne)budoucnost myslivosti, proběhne pravděpodobně v květnu či červnu.
Není to tedy už o žádné organizaci, ale o vás, o jednotlivcích, a je to ve vašich rukou. Vy musíte oslovit a kontaktovat poslance, představitelé okresních mysliveckých spolků i řadoví myslivci musí konat, navštívit poslance ze svého regionu a pokusit se vysvětlit pozici nás myslivců. Jaké si to uděláte, takové to budete mít. My také jako řadoví členové ČMMJ jednáme a zařizujeme ze všech sil.

K usnadnění vašeho bádání jsou všechny pozměňovací návrhy k invazní novele včetně vsunutého nového zákona o myslivosti zde: www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=731 a seznam všech poslanců k oslovení podle strany či krajů je zde: www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=192
 
Kamil ZAHRADNÍK
Ing. Bohumil STRAKA, Ph.D.
Mgr. Lubomír HAJNÝ
obyčejní členové ČMMJ
 

Zpracování dat...