ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

47. ročník Memoriálu Richarda Knolla

Myslivost 10/2021, str. 78  Petr Brziak
Poslední srpnový víkend přinesl nejen konec prázdnin, ale účastníkům a organizátorům 47. ročníku Memoriálu Richarda Knolla také konec několikaměsíčního úsilí a napjatého očekávání. Konečně to bylo tady. Vrcholná soutěž ohařů se do Ústeckého kraje vrátila po dlouhých čtyřiceti letech.
Okresní myslivecký spolek Chomutov ale měl na co navázat, protože zkušenosti sbíral už v roce 2019 při úspěšné přípravě nominační soutěže.
Slavnostní zahájení memoriálu se konalo na reprezentativním zámku Červený Hrádek. Zahájení se zúčastnil i hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, který převzal nad akcí záštitu a vyjádřil potěšení nad pořádáním zajímavého kynologického klání v regionu, které kraj navíc výrazně finančně podpořil.
Jako samotné centrum soutěže a zázemí pro vůdce i rozhodčí pořadatelé zvolili areál hotelu sv. Václava ve Vysočanech. Historické prostředí naskýtá účastníkům potřebný klid, komfort a jako bonus příjemnou atmosféru s dobrou kuchyní. Terény polní práce navíc na areál bezprostředně navazovaly, byly v dosahu několika minut chůze.
Velké pole se z části běželo v porostu řepy, která v kombinaci s deštivým počasím perfektně prověřila připravenost jednotlivých psů. Samostatné hledání proběhlo na travině s ideální výškou.
Na „vodu“ účastníci dojížděli přibližně šest kilometrů, na předměstí města Chomutova. Vodní plocha i přilehlé rákosiny byly perfektně připravené a poskytly tak ideální podmínky k memoriálové práci všech zúčastněných psů.
Lesní práce hostila honitba Malá Voda sousedící s obcí Orasín.  Po zkušenostech z nominační soutěže měli někteří účastníci obavy z terénů, které hodnotili jako velmi náročné. Nicméně všichni rozhodčí potvrdili, že les byl perfektně připraven a veškeré stopní dráhy a vlečky přesně naplnily požadavky zkušebního řádu.
Největší diskuze kolem memoriálu nastala nad úrovní práce jednotlivých účastníků. Důvody k nižším výkonům si musí každý zhodnotit sám. Z mého osobního pohledu si myslím, že na jedné straně dostávají příležitost startovat psi, kteří memoriál ještě neběželi. Svou daň si navíc vybrala také pandemie, která v minulém roce znemožnila pořádání některých zkoušek a výrazně omezila počty klání, kde mohli vůdci nabírat cenné zkušenosti a body.
Roli mohlo hrát i počasí, které se v pohybovalo v podstatě jen mezi prudkým lijákem a dusnem. „Počasí se určitě na výkonech některých psů podepsalo. Hlavně zmoklá pernatá zvěř, ne vždy do takovýchto extrémních podmínek připravíme. A na poli v tom dešti podmínky opravdu nebyly ideální, hlavně při společném honu, který byl v řepě,“ poznamenává vrchní rozhodčí Olga Hrabáková.
 
los13-1.jpg

Vítězem 47. ročníku Memoriálu Richarda Knolla se ziskem titulu CACT a oceněním za nejlepší pole se stala hnědá fenka českého fouska Delia z Cecemínských Vinic vedená Ing. Jaroslavem Novotným. Dvojice vybojovala umístění v I. ceně se ziskem 493 bodů.  Předvedla na všech pracovištích velice kvalitní výkon, který v lese zakončila skvělou prací hlasiče. „Vítězná fena měla naprosto vyrovnané výkony ve všech disciplínách a zaslouženě zvítězila. Byla radost na tuto dvojici koukat,“ hodnotí Hrabáková.
Kromě pozorností pro fenku i sebe si vítěz odvezl jako hlavní cenu povolenku k lovu jelena II. věkové třídy, kterou vítězi věnovalo Arcibiskupství pražské.
 

los-8-1.jpg
Na druhém místě skončil maďarský krátkosrstý ohař Catch a Cat Coco Lotte vedený Pavlem Švarcem. Tento pes doběhl v I. ceně s 473 body.

los5.jpg
Na třetím místě i přes handicap drobného zranění na předním běhu se umístil německý drátosrstý ohař Hero z Koldinského lesa vedený Pavlem Prokorátem. Obstáli ve II. ceně se ziskem 474 bodů.

Ocenění za nejlepší les připadlo dlouhosrstému ohaři Neronovi z Ka-Mir Bohemia vedenému Václavem Hejnou.

Nejlepší výkon na vodě rozhodčí přisoudili Cori z Bžanského statku našeho „domácího“ vůdce Josefa Herinka.

Nejlepší barvu si vysloužil krátkosrstý ohař Alf z Bandorky s Františkem Hladíkem za práci oznamovače.

Jako nejhezčí ohrádku rozhodčí vybrali vypracování drobné fenky Etiky z Jirgalova Dvora s vůdcem Zdeňkou Heuslerovou.
 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem vůdcům, kteří se letošního memoriálu zúčastnili za přátelskou atmosféru a sportovní vystupování. Všem rozhodčím za patřičný nadhled a korektnost. A také všem pořadatelům za úsilí, píli a čas, který memoriálu a jeho přípravě věnovali po celé dlouhé měsíce. Poděkování směřuje i do areálu sv. Václava, za domácí atmosféru.
Náš memoriál by se neuskutečnil ani bez spolupráce s uživateli honiteb, které neváhali propůjčit terény. Co by to bylo za mysliveckou událost bez doprovodu lovecké hudby a trubačského umění, které obstaraly soubory Halali Jirkov a SLŠ Šluknov.
A samozřejmě obrovské poděkování patří i všem sponzorům a partnerům akce, kteří náš memoriál podpořili finančně i materiálově. Bylo pro nás velkou radostí, že lovecká kynologie dokázala zaujmout a rozhodli se ji podpořit nejen „naši“ jako třeba Nadace Josefa Hromase nebo Mudr.Tadeáš Mašlanka, ale také subjekty, kterým byla akce sympatická, přestože jejich podnikání se ubírá jiným směrem jako to bylo v případě United Energy, a.s a dalších dárců z regionu.
Petr BRZIAK
snímky Kateřina Lisová

Vysledky-MRK-1.jpgZpracování dat...