ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Jak jsou dobré tlumiče?

Myslivost 10/2021, str. 66  Martin Helebrant
Vracíme se potřetí k tématu tlumičů. Tentokrát jsme se rozhodli se věnovat pouze jedné zbrani a porovnat, jak dalece se různé tlumiče liší ve schopnosti utlumit hluk. Současně jsme změřili, jak moc jejich použití zbraň prodlouží a vůbec jsme udělali rozměrovou a hmotnostní analýzu testovaných tlumičů.
Kromě toho jsme byli zvědaví, jak moc se budou lišit hodnoty hluku naměřené podle metodiky MIL STD 1474 od hodnot, naměřených v našich minulých měřeních – přímo u ucha střelce.
Metodika MIL STD 1474 je armádní metodika měření různých hluků (např. v kabině motorových vozidel, v odpočinkových prostorách, …) a pochopitelně také pro měření hluku výstřelu. Metodika MIL STD 1474 hluk výstřelu měří jako ve vzdálenosti 1 m bokem vodorovně od ústí hlavně, ve výši 1,6 metru na zemí – tedy v úrovni, kde přibližně je ústí hlavně při střelbě vestoje.
Stejně jako my při všech předchozích měřeních i MIL STD 1474 měří hladinu špičkového akustického tlaku L APKmax,T [dB] při použití váhové funkce A.
Současně metodika připouští i orientační měření „na uchu“ střelce tak, jak jsme měřili při našich minulých měřeních. Ale upozorňuje, že měření nejsou zaměnitelná.
Poslední, neméně důležitou součástí našeho testování, byl test změny rozptylu a středního bodu zásahu
 
Testování proběhlo opět na střelnici puškaře Stanislava Sýkory v Dobšicích, ve spolupráci s českobudějovickým obchodem se zbraněmi Šubrt, zastoupeným Františkem Šubrtem. Na nás bylo obstarání zbraní, střeliva a tlumičů.
Měření hluku jsme po minulých zkušenostech ponechali osvědčeným odborníkům v certifikované laboratoře Marvelab, s.r.o.  a jejich spektrálnímu analyzátoru XL-2 od švýcarské firmy NTI AG se dvěma mikrofony MC 230A.
Když jsme se na střelnici sešli, bylo ještě svěží ráno, které se ale rychle měnilo v jasný a také patřičně horký letní den. Protože jsme byli sehraná parta, postavení měřicího stanoviště netrvalo dlouho a mohli jsme začít měřit.
Napřed jsme ale udělali „domácí úkoly“, tj. všechny tlumiče zahrnuté do testu jsme pečlivě proměřili z hlediska rozměrů, včetně určení objemu vnitřní dutiny. Ten jsme měřili pomocí naplnění dutiny tlumiče vodou a zvážením plného tlumiče. Po odečtení suché hmotnosti již nebyl problém určit vnitřního objemu (1 cm3 vody váží 1 gram). Výsledky tohoto měření souhrnně ukazuje připojená tabulka (seřazeno abecedně podle označení tlumičů).

Tab-1.jpg
 
K testu jsme použili loveckou kulovnici CZ 557 v ráži 308 Winchester s hlavní dlouhou 52 cm. Celý test jsme stříleli s náboji Sellier & Bellot Training s celoplášťovou střelou s hmotností 9,55 gramu.
Při prvním měření jsme zjistili, že na naší střelnici s travnatým povrchem není rozdíl mezi hodnotami měřenými ve výšce 160 cm (MIL STD 1474) a hodnotami měřenými vsedě, tj. ve výšce asi 110 cm nad zemí.
Následně jsme zjistili, že v případě holé hlavně není významný rozdíl mezi hodnotami naměřenými ve vzdálenosti 100 cm bokem od ústí hlavně a hodnotami naměřenými přímo u ucha střelce. V obou případech jsme naměřili 146,6 dB, směrodatné odchylky byly 0,75 dB pro ucho, 0,40 pro MIL STD 1474.
Situace se ale změnila nasazením tlumiče, kdy tělo tlumiče částečně zastíní střelcovy uši. Jak moc se tento efekt ukazuje se liší typ tlumiče o od typu. Více ve vyhodnocení testu. Výstřely holou hlavní jsme využili zároveň pro stanovení rozptylu samotné hlavně, kdy čtyřranová skupina měla na 100 metrech velmi uspokojivých 28 mm.
Pak jsme již začali se střelbou s tlumiči, měřili jsme jak hluk, tak jsme nastřelovali nástřelku. Rychlost střelby byla asi 1 rána za 10 sekund, limitující byla rychlost zápisu naměřeného hluku. Mezi jednotlivými tlumiči jsme nechávali hlaveň aspoň trochu vychladnout.
Celkem jsme disponovali 12 tlumiči od 8 různých výrobců, v jednom případě jsme měli na tlumič neoprenový návlek, který omezuje tetelení vzduchu nad horkým tělesem tlumiče při opakovaných výstřelech. Výsledky měření hluku zobrazuje přehledně tabulka 2, která mimochodem popírá tradovaný mýtus, že první výstřel je utlumen víc než další za ním rychle následující. Všechny měřené tlumiče tlumily pořád stejně.

tab-2.jpg

Pokud odečteme od naměřené hodnoty hluku výstřelu holé hlavně (146,6 dB) hluk výstřelu s tlumičem, získáme útlum. Z tabulky je zjevné, že se útlum mění podle toho, zda se jedná o měření na uchu nebo podle MIL STD 1474. Situaci názorně ukazuje připojený graf, kde jsou tlumiče porovnány podle útlumu měřeného na uchu – je to možná sobecké, ale vlastní zdraví má přednost.
Za této situace nepovažuji porovnání jen podle útlumu na uchu za fér.  Proto jsme připravili další tabulku, kde jsou tlumiče seřazeny jak podle útlumu na uchu, tak podle MIL STD 1474, ale zejména podle součtu obou útlumů, které podle mě lépe vyjadřují kombinovanou schopnost chránit střelce i okolí. Tlumiče jsou v tabulce 3 seřazeny vždy od největšího útlumu k nejmenšímu.

tab-3.jpg

Pokud se podívám na tuto tabulku, tak tam vidím dva rovnocenné vítěze: B&T Starline v ráži 7,62 mm a Hausken Jakt v téže ráži, který s ním jako jediný dokázal držet krok. Kdo z nich je lepší, neumím rozhodnout, pokud vezmu v potaz přesnost měření, pak rozdíl měření 0,5 není průkazný.
Za nimi s malým odstupem relativně krok Freyr Devik 269, jehož třetí místo je průkazné a nezpochybnitelné.
Následující skupina A-Tec Optima 45, Aimsport Triton 6, B&T Monobloc (ten je opět znevýhodněný tím, že je v ráži 8,2 mm, tedy o trochu větší než v testu použitá ráže 7,62 mm) Osuma 220, Aimsport Triton 5 a Jaki 3i (opět znevýhodněný ráží 8,2) tvoří z hlediska útlumu dobrý střed.
Bee Silent (v ráži 8,2 mm), Aimsport Triton 4 a Osuma 170 tvoří nabízejí nejmenší útlum.
Dvojité orámování a stejný odstín podbarvení spojuje buňky, v jejichž rámci nelze statisticky průkazně rozhodnout o pořadí testovaných tlumičů.
 
Související problematikou je, jak dalece se klesá účinnost tlumení hluku výstřelu, pokud použijeme tlumič s větším než minimálním nutným otvorem. Tady jsem použili řadu tlumičů Aimsport Triton, jejichž modulární konstrukce nám dávala hned u tří objemových modelů k dispozici vždy ráže 7,62, 8,2 a 9,3 mm. Také jsme byli zvědavi, jak dalece se situace bude lišit v případě různé velikosti expanzní dutiny tlumiče. Opět, Aimsport Tritony jsme měli ve třech velikostech (4, 5 a 6). Zbraň i testovací náboje zůstaly stejné, správná ráže je tedy 7,62 mm. Výsledný útlum v decibelech ukazuje přehledně další tabulka 4 a graf.

tab-4.jpg

Tady jsme detekovali docela zajímavý fenomén. U tlumičů Triton 5 a 6, tedy u těch větších dvou, se ukázalo, že použití tlumiče s otvorem 8,2 mm vykázalo dokonce o něco málo lepší výsledky než tlumič se správným otvorem (7,62 mm). Čím větší je objem tlumiče, tím byl tento fenomén zřetelnější.
Dále se opět ukazuje, že hodnoty změřené na uchu jsou lepší než podle MILSTD. Tento odstup je tím větší, čím větší je tlumič. Tohle měření je v souladu s naší teorií, že lepší útlum na uchu je dán částečným zastíněním ucha střelce čelem tlumiče.
Naopak, při měření MILSTD (tedy hluk vnímaný okolostojícími) účinnost tlumení rychle klesá, aby v případě ráže 9,3 mm (o dva stupně větší, než je ráže zbraně) již byl útlum prakticky necitlivý na velikost použitého tlumiče (hodnoty 3,2 dB, 2,6 dB a 2,7 dB nejsou v rámci našeho měření statisticky rozlišitelné).
 
S měřením tlumičů se rozloučíme několika úvahami o jejich účinnosti a rozměrech. Ne vždycky chce uživatel maximální utlumení hluku výstřelu, často lze požadovat i nějaký kompromis mezi rozměry a hmotností tlumiče a utlumením hluku. Poslední připojené tabulky ukazují pořadí podle hmotnosti, podle celkového objemu a podle nárůstu délky zbraně s nasazeným tlumičem.

tab-6.jpg
 
Kromě utlumení hluku výstřelu ale tlumič má ještě dva další účinky – snižuje zpětný ráz a mění velikost rozptylového obrazce a současně působí posun středního bodu zásahu. Zpětný ráz zatím měřit neumíme, ale otázka změny velikosti rozptylu a posunu středního přesnosti jsou předmětem častých diskusí.
Abychom dostali alespoň trochu průkazné výsledky, rozhodli jsme se pracovat se čtyřranými nástřelkami na 100 metrů. Jak jsme se záhy přesvědčili, měření s novými tlumiči má jedno úskalí – u zdrcující většiny tlumičů při prvním výstřelu docházelo k vypálení konzervačních (snad?) látek ve vnitřních dutinách tlumiče. S tímto vypálením byly spojeny vždy zjevně „ulítlé“ zásahy. Většinou se nejednalo o zrovna velký úlet, ale byla to dost velká odchylka na to, aby měření zkreslila.
Došlo nám to v bohužel v době, kdy jsme již měli otestovanou přibližně polovinu tlumičů a den značně pokročil. Naštěstí jsme byli schopni „ulétlé“ první rány identifikovat a zohlednit je při zpracování. Takže nám zůstaly skupiny 3 zásahů, které jsme porovnávali s hodnotami dosaženými s holou hlavní.
Všechny zásahy jsme nastřelovali vsedě, se zbraní plně opřenou. Polohu zásahů jsme měřili od záměrného bodu a bod středních zásahu stejně jak průměr rozptylové kružnice vedené středem zásahů označenou 2R100 jsme dopočítali numericky. Orientace souřadné soustavy je klasická, počátek souřadnic (0, 0) je současně záměrným bodem. Vodorovná osa je označená písmenem X a pokud byl zásah napravo je hodnota souřadnice zásahu kladná. Svislá osa je označená Y; pokud zásah leží nad záměrným bodem, ke hodnota souřadnice zásahu kladná. Byla to na čas náročná, nudná práce, ale pokud jsme se chtěli dopracovat k přesným výsledkům, neměli jsme jinou volbu.
Výsledek přehledně ukazuje další tabulka tabulka.
Pokud se podíváme na rozptyly samotné, pak z testovaných tlumičů jen čtyři dokázaly prokazatelně zlepšit rozptyl dané zbraně a náboje. Byly to Jaki3i, Aimsport Triton 4 a Triton 5 a Osuma 170.
Dalších pět tlumičů - A-Tec Optima, Freyr Devik, B&T Monobloc, Hausken Jakt a Aimsport Triton 6  nezměnilo statisticky průkazně rozptyl holé hlavně (v tabulce jsou tyto tlumiče označeny), ale u všech je jednoznačný a významný posun středního bodu zásahu ve svislé ose, vždy směrem dolů. Stranový posun je menší a je rovnoměrně rozložen kolem svislé osy.
Poslední čtyři tlumiče - B&T , Bee Silent, Osuma 220 a Osuma 220 s návlekem rozptyl sice rozevřely, ale jen tak, že by to pořád umožňovalo účinnou mysliveckou střelbu na běžné vzdálenosti. I u těchto čtyř je přitom pravděpodobné, že změnou náboje bychom se dostali na rozptyl porovnatelný s rozptylem holé hlavně – tj. kolem 30 mm / 100 metrech.
Zdá se, že není žádná vazba mezi utlumením hluku výstřelu a změnou velikosti rozptylu. Stejně tak se zdá, že i pokud použijete tlumič o stupeň větší (například 8,2 mm na pušce v ráži 7,62 mm) nebude to přesnost negativně ovlivňovat. 
Pro mě osobně asi největším překvapením testu bylo, že použití neoprenového návleku dokázalo rozptyl rozevřít o 20 % oproti nekrytému tlumiči. A změnilo i střední bod dopadu.
 
Na tomto místě chci hlasitě zdůraznit, že ačkoliv jsme vystříleli spoustu nábojů, zde prezentované výsledky jsou pouhá indikace. Aby zde probíraná problematika měla statisticky průkazné řešení, museli bychom vystřelit výrazně víc ran z každého tlumiče. Přesto je to indikace, kterou považuji za dobrou a platnou, nejlepší možnou v daném rozsahu testů.
Pamatujte – měli jsme celkem 13 tlumičů, z nich jen čtyři (30 %) dokázaly s danou hlavní a nábojem zlepšit přesnost (zmenšit rozptyl), další tři (a jeden navrch, když jsme na Osumu 220 nasadili termoizolační návlek) rozptyl prokazatelně zhoršily – to je dalších 30 %. U zbývajících pěti tlumičů (40 %) se přesnost nezměnila.
Z toho, co jsem až dosud ohledně tlumičů vyzkoušel, mohu usuzovat, že tento poměr bude přetrvávat, ale je možné, že se změní konkrétní tlumič v nejlepšími vlastnostmi.
Z uvedeného testu je příjemným zjištění, že oba tlumiče s nejlepším útlumem, tj. Hausken a B&T Starline, přinejmenším zachovaly přesnost, nebo ji zhoršily na hranici statistické průkaznosti.
Je ale na čtenáři, jak chce chápat tuto část našeho testu. Buď tak, že máte 70% pravděpodobnost, že nasazením tlumiče přesnost vaší zbraně buď zůstane stejná nebo se zlepší, nebo tak, že máte 70% pravděpodobnost, že přesnost vaší zbraně buď zůstane stejná, nebo se zhorší. Každopádně si ale pečlivě rozmyslete nákup tlumiče, pokud by hlavním důvodem mělo být jenom zlepšení přesnosti zbraně. 
Pokud ale chcete zlepšit svůj komfort střelby, ochránit před hlukem výstřelu sluch svůj i okolostojících (včetně vašeho psa) a jste ochotní přijmout o něco zvětšené rozměry zbraně a její hmotnost, pak je tlumič volbou, u které máte velmi vysokou šanci, že dosáhnete zamýšleného účelu bez zhoršení uživatelských vlastností zbraně.
Ing. Martin HELEBRANT
 

Zpracování dat...