ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2022

Aktivity v přírodě nejen pro děti, ale i pro veřejnost pod vedením OMS Benešov

Myslivost 3/2022, str. 108  Jarmila Vaníčková
V průběhu loňského podzimu, který nebyl tradiční kvůli pandemické situaci, nastolení karantén, izolací, a ne vždy příjemnou náladou ve společnosti, OMS Benešov a spolupracující subjekty organizovaly činnosti, které mohou pomoci zapomenout na každodenní starosti a užívat si největšího hřiště, a to přírody.
Veterán klub starostové, z.s., Město Neveklov, OMS Benešov, YMCA Středočeského kraje uspořádali Sokolnické odpoledne v neveklovském parku, kde proběhly ukázky loveckých dravců – Falconia club, ukázky loveckých psů – OMS Benešov, ukázky lovecké hudby – Benešovské horny, včetně programu pro děti. Příjemného odpoledne se zúčastnily děti z mysliveckých kroužků, ze škol i okolních obcí, pozvánku využila i široká veřejnost. OMS Benešov, v čele s předsedou Ing. J. Slabým, poděkoval za celoživotní práci s mládeží manželům Vaníčkovým a předal jim úžasný obraz malíře Václava Nasvětila.
Dalšími aktivitami v okrese jsou tradičně pořádané Svatohubertské mše v Pyšelích, ve Vlašimi, v Krásné Hoře, ve Svatém Janu u Sedlčan, ve Vranově a v neposlední řadě v kapli na zámku Konopiště. Té předcházel slavnostní průvod sokolníků, kynologů, trubačů i dětí s lucerničkami a při zastaveních zaznělo lovecké troubení, které se neslo podzimním podvečerním zámeckým parkem. Úspěšnou svatuhubertskou mši na zámku Konopiště a její sváteční náladu nesnížila ani těžká covidová doba. Celebroval ji Mgr. Marcel Timko, vikář v Benešově a věnoval se ve svých promluvách podrobně životu sv. Huberta s odkazem nám myslivcům a všem současníkům.
Tento pro nás myslivce sváteční den byl i pohádkovým dnem pro děti ze ZŠ v Neveklově, kde jim Falconia club předvedl Sokolnickou pohádku.
Navázali jsme spolupráci s Posázaví, o.p.s., které se zařadilo mezi spolupracující subjekty OMS v oblasti environmentální výchovy, bude podporovat činnost kroužků, aktivity OMS či v rámci projektu doplní technické vybavení kroužků. Zástupci mysliveckých spolků navštěvují školy v rámci projektových dnů, často třídy naopak navštíví les.
OMS Benešov podporuje spolupráci všech svých komisí s veřejností, často je zaměřena na děti a výsledkem je zvyšující se počet kroužků v okrese. V současnosti máme osm přírodovědných a mysliveckých kroužků se 155 dětmi. Na slavnostní závěrečnou Mysliveckou radu jsou zváni i vedoucí kroužků, kteří seznamují se svými aktivitami všechny hosty a MR. Navazují se další kontakty, domlouvají se nové aktivity, a hlavně spolupráce mezi kroužky a komisemi OMS.
V krátkém výčtu aktivit za dva podzimní měsíce chceme ukázat možnou cestu, jak před veřejností ukázat smysluplnou práci s mysliveckou mládeží. Že to funguje víme, a proto patří velké poděkování Okresnímu mysliveckému spolku v Benešově. Vejděme do nového roku s vědomím, že příroda je dokonalá a člověk je pouze jednou z jejích součástí, není jejím pánem a tuto skutečnost s pokorou bychom měli přijímat a dál předávat.
 
Mgr. Jarmila VANÍČKOVÁ
Zpracování dat...