ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2022

Nepodceňujme situaci, chovejme se zodpovědně!

Myslivost 3/2022, str. 13  Daniel Švrčula
Již několik let ČMMJ apeluje na myslivce, aby černou zvěř intenzivně lovili a snížili tak její početní hustotu.

 

Vážení kolegové myslivci, článků o příchodu Afrického moru prasat (AMP) bylo již vydáno mnoho. V roce 2016 se začaly objevovat první články týkající se této nemoci a brzy na to se u nás objevil také první případ. Ohnisko AMP bylo objeveno na Zlínsku a je třeba zdůraznit, že zásadní roli při eradikaci nákazy sehráli myslivci. Díky jejich snaze se zabránilo dalšímu šíření. Ohnisko nákazy na Zlínsku tak bylo eliminováno, bylo ale vzdáleno stovky kilometrů od dalších ohnisek AMP, a proto se lépe dalo zabránit dalšímu šíření.

Dnes je ale bohužel situace jiná a AMP nám doslova klepe na dveře. Podél hranic naší země se AMP šiří plošně, rizika nákazy jsou vyšší a zastavení šíření již není příliš pravděpodobné. V současné době se již rýsují opatření, která nastanou při objevení prvního pozitivního kusu. Situace je natolik vážná, že se skutečně nedá očekávat, ačkoliv bychom si to přáli, že situace s nákazou AMP bude nyní vyřešena stejně tak snadno jako v minulosti na Zlínsku.

Již několik let ČMMJ apeluje na myslivce, aby černou zvěř intenzivně lovili a snížili tak její početní hustotu. Teď více než kdy jindy je potřeba tlačit na snižování stavů černé zvěře, protože nikdo z nás nechce, i s ohledem na welfare této zvěře, aby hynula v důsledku nákazy. Je potřeba se výzvě postavit čelem a zajistit, abychom následně v případě vypuknutí nákazy nemuseli v našich honitbách sbírat desítky uhynulých kusů.

My myslivci stále vysvětlujeme většinové společnosti důležitou roli myslivosti v naší přírodě, a proto je třeba uvědomit si svou odpovědnost a stát se spolehlivým partnerem těm, se kterými budeme této situaci čelit.

Ano, vnímáme od kolegů myslivců v některých případech nespokojenost a rozhořčení s přístupem Státní veterinární správy a tomuto rozhořčení rozumíme, ale snažme se kromě kritiky také o vzájemnou spolupráci, protože problém AMP bychom měli řešit společně a konstruktivně.

V lednovém čísle časopisu Myslivost vyšel poměrně obsáhlý rozhovor s MVDr. Petrem Šatránem, který se dlouhodobě AMP zabývá. Detailně zde popisuje situaci týkající se šíření AMP a informuje o případných postupech při vypuknutí ohniska. Prosím, přečtěte si pečlivě tyto informace a nezlehčujme situaci, která nás v nejbližší době asi čeká.

Proto prosíme a vyzýváme všechny myslivce, členy i nečleny ČMMJ, snažme se být vůči našim partnerům, se kterými budeme společně této situaci čelit, vstřícní a hledejme řešení společně. Zároveň také apelujeme na Státní veterinární správu, aby co nejrychleji začala s plošným školením myslivců, jak se zachovat a jak postupovat v případě propuknutí ohnisek AMP v našich honitbách. Věříme, že společnými silami tuto situaci zvládneme.

Myslivosti zdar!

Ing. Daniel ŠVRČULA,

místopředseda ČMMJ

Zpracování dat...