ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2022

Kam se mi ztratil?

Myslivost 6/2022, str. 66  Josef Drmota, Jiří Kasina
Známe to všichni. Tedy všichni „pejskaři“. I ten nejposlušnější a nejvychovanější čtyřnohý pomocník si občas postaví hlavu, zláká jej opravdu voňavá stopa nebo volání svůdné nápadnice. Pak se za ním doslova zapráší nebo zavřou větve nejbližší houštiny. A nám zbývá drobná nejistota, kde se náš přítel potuluje a kdy se s ním opět setkáme. Tento celkem běžný problém lze dnes naštěstí ošetřit řadou technických řešení, založených vesměs na technologii družicové navigace GPS.
Nabídka je v tomto směru opravdu pestrá a záleží jen na našich zkušenostech, které zvolíme. Při volbě konkrétního výrobku jsme mnohdy motivováni nejen dosahem, funkcemi, ale také pořizovací cenou, která může začínat na úrovni tisíce korun, nicméně se může vyšplhat i na desítky tisíc. Jedno z relativně dostupných řešení je nabízeno pod značkou Tractive GPS.

2021-12-15_TRNJAWH_packaging_with_tracker_RGB_EN.jpg
 
Tractive GPS
 
Je to drobné zařízení (rozměry samotného trackeru jsou 7x3x1,5 cm, hmotnost 40 g), které lze pomocí pryžové spony přichytit na jakýkoliv obojek nebo postroj odpovídajícího rozměru. Sympatická je na něm především pořizovací cena, které se pohybuje lehce nad úrovní jednoho tisíce korun (plus průběžný provozní poplatek – viz. v dalším textu) a univerzální použitelnost s dosahem v podstatě po celém světě (výrobce udává funkčnost ve více než 170 zemích).Ta je zajištěna komunikací s družicovým systéme GPS a sítěmi mobilních operátorů. Kromě dále popisované „psí“ verze je dodáváno také v provedení určeném pro sledování pohybu koček.
Na rozdíl od „velkých“ GPS výcvikových obojků nepotřebuje vysílač Tractive GPS základní stanici, ale je spárován s chytrým mobilním telefonem (případně notebookem, ideálně s obojím), který má aktivována mobilní data. Jejich přenos musí být během fungování zcela logicky zapnutý.
Pohyb našeho společníka pak interaktivně sledujeme prostřednictvím aplikace, kterou lze na stránkách výrobce zdarma stáhnout pro operační systém Android, Windows  i iOS.
Druhou podmínkou funkčnosti je měsíční paušál, který je nutné provozovateli průběžně hradit. Jeho výše je víceméně symbolická a podle délky závazku se pohybuje od jednoho sta korun. Je to samozřejmě pravidelný výdaj, nicméně se domnívám, že se v rámci ostatních nákladů spojených s životem našeho společníka, snadno ztratí a za pocit zvýšení jeho bezpečnosti určitě stojí.
Zařízení má vestavěnou baterii a dobíjí se pomocí přiloženého kabelu s USB koncovkou podobně jako klasický mobilní telefon. Baterie přitom vydrží v závislosti na intenzitě provozu až sedm dnů. Tracker se uvádí do činnosti stiskem a delším podržením nenápadného zapuštěného tlačítka, které vylučuje možnost náhodného zapnutí/vypnutí během běžné činnosti psa. Změna stavu je indikována pípnutím a probliknutím zelené/červené diody. Ovládání je tedy v tomto směru snadné a intuitivní.
Případnou aktivaci/dekativaci zařízení monitoruje prakticky okamžitě aplikace v našem telefonu, přičemž na jeho displeji můžeme ihned vysledovat poslední zjištěnou polohu psa.
Výrobce pamatoval i na havarijní situaci, kterou je případná ztráta trackeru. K ní může samozřejmě dojít během intenzívní aktivity psa v terénu, kontaktu s překážkami apod. V tom případě lze přímo z aplikace v telefonu aktivovat světelnou diodu, případě zvukové signály, které začne zařízení zapadlé někde v trávě vydávat a usnadní nám tím jeho nalezení.
Drobná pomůcka má velmi kompaktní a na první pohled celistvé provedení zaručující podle údajů výrobce (ověřené několikaměsíčním používáním) vysokou odolnost, zejména vzhledem k nárazům a pronikání vlhkosti. Výrobce v tomto směru udává odolnost podle standardu v třídě IPX7 (ponoření do hloubky 1 metr po dobu 30 minut).

4I9A4787_edit.jpg
 
Funkce
 
Základním požadavkem, které bude od zařízení každý uživatel požadovat, je samozřejmě monitoring okamžité pozice. Ve standardním režimu jsou data aktualizována s frekvencí zhruba dvou minut. Tento interval je postačují pro sledování během běžného pohybu psa. Nastaven je zejména s ohledem na šetření spotřeby energie a je v normálním provozu dostatečný.
V okamžiku, kdy potřebujeme údaje s vyšší frekvencí, což se může hodit zejména během práce psa během lovu, pohybu v nebezpečné blízkosti komunikací apod., lze přímo v aplikaci aktivovat režim tzv. živého sledování, které nám přináší aktualizaci dat v dvousekundovém odstupu a je velmi flexibilní. Daný režim se ukončí automaticky po standardně nastavených pěti minutách, přičemž tento interval lze podle potřeby prodloužit.
Jako sympatická se mi jeví také skutečnost, že tracker je vybaven inteligentní funkcí, která rozpozná stav, kdy se pes nepohybuje, případně se zdržuje v nevýznamně velkém okruhu (například doma ve výběhu, na zahradě apod.). V tom případě nejsou data přenášena a dochází opět k odpovídajícím úsporám. K její aktivaci slouží přednastavení s názvem Zóna úspory energie. Tento okruh je dán kontaktem zařízení se zvoleným wifi vysílačem (k jednomu trackeru lze přednastavit až pět podobných zón).
Další funkcí, která je z hlediska bezpečnosti psa zajímavá, je Virtuální plot. Nastavit si jej můžeme jako maximální vzdálenost, po kterou je pohyb psa tolerován. V případě, že se pes z vymezeného prostoru vzdálí, přichází uživateli na telefon upozornění, že se děje cosi nestandardního a majitel tak může začít okamžitě jednat. Tuto funkci ocení zejména majitelé notorických útěkářů.
Díky funkci Historie polohy pak můžeme zpětně sledovat, kde se náš pes pohyboval během námi nastavené periody, o co projevil zájem a jaké jsou jeho případné preference.
V případě, že se se svým psem ocitneme v prostoru, kde je slabý signál GPS (například v hustém porostu, stržovitém terénu apod.) můžeme jako krajní možnost využít Režim hledání. Ten je založen na Bluetooth komunikaci mezi trackerem a našim telefonem. Vzhledem k charakteru tohoto spojení se ovšem jedná o opravdu krajní možnost vyhledání psa na malou vzdálenost. V případě jeho použití se musí sám uživatel pohybovat terénem a pokusit se ke psu co nejvíce přiblížit. Zcela upřímně přiznávám, že jsem tuto funkci během testován použít naštěstí nemusel a nejsem tedy schopen posoudit, na jakou vzdálenost mezi psem a vůdcem opravdu spolehlivě funguje.
Poslední ze základních možností využití trackeru je funkce Aktivita. Ta nám umožňuje posoudit výkon psa ve zvoleném období z hlediska výdeje jeho energie. Z pohledu intenzívně pracujících loveckých psů shledávám její význam jako minimální a slouží spíše coby kosmetický doplněk pro chovatele pokojových mazlíčků, u nichž hrozí nedostatek potřebného pohybu (a neschopnosti majitele tuto skutečnost posoudit).

Prvotní poznatky
 
Popsaný Tractive GPS jsem měl možnost používat po dobu několika měsíců, které nepatřily k typické lovecké sezóně. Tomu odpovídá také četnost použití a charakter práce se psem, který měl až na několik výjimek spíše odpočinkový a vycházkový charakter. Nicméně i přes tento lehký hendikep jsme se snad dobrali k některým výsledkům.
Na tomto místě musím také předeslat, že můj úsudek je do značné míry postižen několikaletým používám „velkého“ GPS výcvikového obojku, který je, při vší úctě k Tractive GPS, z jiné kategorie. K dobru Tractive GPS však musím zdůraznit, že pořizovací cena „velkého“ obojku je minimálně patnáctinásobná, nehledě na skutečnost, že další provoz je již zdarma. Zde si musí každý potenciální zájemce zvážit, jakým způsobem bude investovat, co od zařízení očekává a jak aktivně se jeho pes ve skutečnosti pohybuje v terénu.
Plusem Tractive GPS je bezesporu rozměr, který nezatěžuje ani menší plemena, snadnost připojení k jakémukoliv obojku, univerzálnost použití, v podstatě neomezený dosah a skutečnost, že jej pes může nosit prakticky neustále, což u „velkých“ obojků možné není. Rovněž aktivace zařízení je velmi rychlá a zařízení po celou dobu použití fungovalo bez nejmenších problémů.
Jediný okamžik, kdy jsem byl lehce rozladěný, bylo primární uvedení nového zařízení do provozu. Tento bod vyžaduje určitou IT zručnost, přístup k internetu, zřízení uživatelského účtu a v mém případě i trochu trpělivosti. Pak již vše fungovalo bez komplikací. Stejně tak jsou časově poněkud náročnější (a několikrát neproběhly napoprvé) aktualizace software vlastního trackeru, během něhož je vyžadováno Bluetooth spojení s mobilním telefonem.
Z hlediska přesnosti určení polohy psa mohu konstatovat, že se dostáváme na úroveň asi deseti metrů, což dokládají připojené záznamy pohybu archivované ve funkci Historie a stažené zpětně prostřednictvím aplikace na notebooku. Záměrně jsem se v tomto směru pohyboval se psem na delším vodítku po polní komunikaci. Jak je zřejmé, odpovídá chyba určení polohy psa v mapovém zákresu zhruba šířce této cesty na obě strany, tedy v řádu kolem deseti metrů.
Z jiného záznamu pořízeného v režimu Živého sledování si můžeme udělat představu o přesnosti zobrazení pohybu psa vypuštěného na volno. V záznamu obsahujícím velké „skoky“ se jedná o zachycení pohybu psa přepravovaného v autě.

Presnost-zarizeni-vychazka-po-polni-ceste-DAT.jpg

Presun-autem-a-soulacka.png

Zajímavý je i záznam příchodu na posed a následující odchod, který se odehrál po stejné lesní cestě. Na samotném místě jsme se zdrželi několik desítek minut. Jak zařízení vyhodnotilo neměnnou pozici psa si můžeme opět učinit obrázek sami.

Presnost-zarizeni-prichod-na-posed-a-pobyt-na-nem-DAT-1.jpg

Osobně jsem, jak již bylo řečeno, poznamenán předchozím používáním jiného zařízení. V tomto směru mi na Tractive GPS opravdu vadila jediná věc. V případě pohybu psa v terénu se při Živém sledování můžeme s odpovídajícími představami o přesnosti podívat na skutečnou polohu psa na mapovém zákresu, nicméně ukazatel jeho polohy (vůči poloze vůdce), který se zobrazuje na displeji mobilního telefonu nepracuje tak spolehlivě, jak bych očekával.
Jinými slovy. Ztratí-li se nám pes z dohledu například v husté krytině, zjistíme sice rychlým pohledem na telefon, jak daleko od nás se nachází, nicméně ukazatel směru k jeho skutečné poloze nefunguje dobře. Skutečnost si už musíme sami odečíst z podkladové mapy, která má navíc pouze hrubé měřítko (nezjistil jsem jaké). Operativně jsem se v tomto směru byl schopen orientovat pouze v mě známém terénu, kdy jsem si byl z mapy schopen domyslet, u jakého geografického prvku se přesně pes nachází. Nevím, zda bych byl podobně rychlého závěru schopen v terénu zcela neznámém.
 
Závěrem
 
Popsaný GPS Tracker je zajisté zajímavým, a především snadno dostupným pomocníkem všech kynologů, kteří svého svěřence vypouštějí v terénu na volnou práci, případně všech, kdo chtějí mít jistotu v případě neočekávaných událostí.
Z hlediska praktického výkonu myslivosti vykoná svůj díl práce u vůdců dobře ovladatelných ohařů, případně slídičů pracujících klasicky „pod puškou“. Je pro ně jistotou, že budou o svém psu vědět i v případě, kdy dojde k nečekané ztrátě vizuálního kontaktu. Neomezený dosah by zřejmě ocenili i vůdci barvářů, kteří se při komplikovaných dosledech mohou dostat mimo rádius jiných zařízení. Tuto skutečnost ovšem dokážu pouze predikovat.
Omezenější použití pak bude shledáno u psů pracujících opravdu aktivně v lečích během naháněk na černou a jinou velkou zvěř, u nichž se předpokládá vysoká pohyblivost a dynamika práce. V tomto směru si dovolím ponechat prostor pro konečnou volbu technického řešení zcela otevřený osobním názorům a zkušenostem jednotlivých vůdců. V předchozím příspěvku jsem se jim pouze pokusil co nejvěrněji představit jednu z nenáročných možností.
Pouze podle mého osobního názoru není Tractive GPS určený přímo pro výcvik, ani pro řízení práce psa při lovu, ale jako dobrá pojistka pro případ nečekaného zaběhnutí. Zde svoji úlohu splní bezezbytku. Jedná se tedy o dobrého pomocníka pro zajištění základní bezpečnosti a přehledu o pohybu našich čtyřnohých kamarádů, nehledě na to, jak aktivně s nimi pracujeme. A to jistě za vynaložené prostředky stojí.
Josef DRMOTA
 
Redakční doplnění:
 
Když jsem se zástupkyní výrobce domlouval zapůjčení trackeru k dlouhodobějšímu testu pro J. Drmotu, zmínil jsem se, že máme na chalupě ročního kocoura Helmuta. Jak asi vědí někteří čtenáří z FCB stránek, odchoval jsem si ho jako malé ještě nevidomé osiřelé kotě a je na mne „mateřsky“ vázaný. Žije na chalupě v severních Čechách a díky průlezu v dílně má možnost volného pohybu v okolí chalupy. Je pravidelně krmen a má neomezeně v zásobníku kočičí granule.

20220515_091157-1.jpg

A tak i malý Helmut dostal na vyzkoušení tracker, naprosto snadno a intuitivně jsem si nainstaloval sledovací software a začal sledovat kocourovy spády. A musím říci, že jsem byl velmi překvapen!
Jak je vidět na připojených scanech mapy, milý Helmut pravidelně vyráží na noční výpravy, díky trackeru jsem vysledoval jeho oblíbená místa. Pravidelně používá v podstatě tři hlavní směry, projde jak vesnici, tak i hustý les a propátrává louky. Většinou nejde dál než asi 2 km od chalupy, ale…

helmut-1-1.jpg

Helmut-2-1.jpg

Helmut-3-1.jpg

Z evidence jeho výprav vyplývá, že průměrně za duben v noci procoural 6,5 km, jeho typická aktivita venku je většinou od jedné do páté hodiny ranní, nejdále od chalupy byl asi 6 km vzdušnou čarou a rekord jeho výletu za jednu noc má hodnotu 19,5 km! Přitom přes den je to mazlivý lísavý kocour, večer u televize se láskyplně tulí, než jdeme spát dostane kočičí kapsičku, když vstáváme, rozvaluje se s námi v posteli na peřině, radost pohledět.
A jelikož, tak jak to kočky dělají, občas se přijde pochlubit donesenou myší (někdy i živou), přinesl i živého mladého drozda, tak mne napadlo, jak vlastně tracker pomohl nepřímo dosvědčit, jakým je volně pobíhající kočka potenciálním predátorem. Zcela určitě si při nočních výpravách dopřeje něco dobrého na zub, prošmejdí překvapivě hodně míst, ani náhodou, byť se tak tváří,  to není jen plyšák na mazlení!
A protože začátkem května přišel Helmut o „pánskou chloubu“, jsem zvědav, jak se vykastrování projeví na jeho aktivitách, zda své noční výpravy omezí.
Pamatujme si tedy, že zvláště v rekreačních oblastech zůstává přes týden mnoho takových koček pro víkendové potěšení opuštěných a volně pobíhajících, majitelé je přes týden nekrmí, kočky se tedy živí v okolní přírodě. Kolik pak asi uloví malých ptáčat, kuřat drobné zvěře nebo zajíčků?
Jiří Kasina
 
 

Zpracování dat...