ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2022

Sokol rároh – univerzálny lovec

Myslivost 6/2022, str. 37  Ján Obuch
Z dvoch u nás žijúcich veľkých druhov sokolov sokol sťahovavý loví vo výškach lietajúce vtáctvo. Preto vo zvyškoch jeho potravy v okolí hniezd nenachádzame napríklad jarabice, alebo bažanty, ktoré lietajú nízko nad zemou. Zato sokol rároh je univerzálnejším lovcom. Loví nielen vo výškach lietajúce holuby, ale zaútočí aj na vtáky a cicavce, pohybujúce sa po zemi.
Zatiaľ čo sokol sťahovavý je rozšírený na všetkých kontinentoch, sokol rároh obýva len stepi od Mongolska na východe cez Strednú Áziu a ruské stepi po izolovanú populáciu v Panónii. Najzápadnejší okraj jeho rozšírenia je v Dolnom Rakúsku a na južnej Morave. Na Slovensku sú oddelené populácie na západe v Podunajskej nížine a na Záhorí a na východe v Košickej kotline a vo Východoslovenskej nížine.
Rároh pôvodne hniezdil na okraji pohorí v skalných, alebo stromových hniezdach v blízkosti syslích kolónií. Postupným zarastaním svahov drevinami a vysokou trávou syslie kolónie zanikali a rárohy hniezda v pohoriach opúšťali.
Zachránila ich aktivita spoločnosti Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), keď v spolupráci s prevádzkovateľmi sietí vysokého napätia inštalovali búdky na elektrických stožiaroch. Od roku 1995, keď v Malých Karpatoch hniezdilo posledných 5 párov rárohov, sa celá populácia premiestnila do búdok v nížinách a od roku 2009 sa ich počet ustálil na 25 párov. Ďalších 10 párov hniezdi na východe Slovenska.
V ázijských stepiach tvoria 80 % potravy rárohov cicavce, najmä sysle, chrčky a hraboše. Na Slovensku zostali sysle len na letiskách v Bratislave a v Košiciach. Spoločnosť RPS podporuje projekt obnovy niektorých pôvodných kolónií a udržiavania nízkych trávnatých porastov v nich prostredníctvom pastvy.
Počas 40 rokov výskumu potravy rárohov tvorilo 24 druhov cicavcov len 20 % podiel v potrave a 80 % zastúpenie mali vtáky (58 druhov), najmä domáce holuby (55 %) a škorce (10 %). Kŕdle mestských holubov zalietavajú na jar, v čase hniezdenia rárohov, na polia s klíčiacim obilím, kde sú ich ľahkou korisťou. V blízkosti vodných nádrží lovia čajky. Na Východoslovenskej nížine, kde je menej domácich holubov, sú častejšou korisťou straky a vrany.
Zo zveri lovia bažanty (2,8 %) a zajace (1,5 %), neohrdnú ani kadávermi srnčej zvery čí líšok, uhynutými pri kosbe krmovín. Vzhľadom na vzácnosť týchto dravcov sú škody na poľovnej zveri zanedbateľné.
Sokol rároh patrí k najatraktívnejším druhom dravcov, využívaným na sokoliarsky výcvik. V súčasnosti je najmä mongolská populácia ohrozovaná hromadným odchytom a vývozom do arabských krajín. V Čechách a na Slovensku je možné používať len sokoly rárohy z kontrolovaných chovov.

Ján OBUCH
Foto J. Chavko
 
699-female-13-5-1993-upr.jpg
female: rároh s uloveným škorcom na stromovom hniezde


Capreol-capreol-7-12-2008.jpg
Srnčia noha, odseknutá pri kosbe, v búdke rároha, v ktorej sú kosti holubov

IMG_3825-uprav.jpg
Sokol rároh s uloveným sysľom

Zpracování dat...