ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červenec / 2022

Náboje Geco

Myslivost 7/2022, str. 62  Jiří Hanák
Německá kvalita za dostupnou cenu
 
V široké nabídce nábojů je někdy běžný spotřebitel poněkud zmaten a navíc často dezorientován kolegy a kamarády z pohostinství, kteří tvrdí, že jen ten či onen náboj je nejlepší a hotovo atd. Dnes při zvyšujících se nákladech sice téměř každý myslivec stále více hledí na cenu, ale rozumný myslivec nekupuje nejlevnější střelivo s rizikem, že koupí současně i nejnižší kvalitu. Jaké náboje tedy koupit, které budou přesné, mít vysokou ranivost, a přitom budou cenově výhodné? Lze nalézt nějaký rozumný kompromis. Těmto požadavkům vyšel vstříc německý výrobce RWS nabídkou nábojů značky Geco.

geco-web.jpg
 
Nejprve něco k podmínkám výroby nábojů Geco.
 
Náboje Geco jsou vyráběny v továrně RWS v městecku Fürt nedaleko Norimberka. RWS = Rýnsko-  Westfálská továrna explosiv (Rheinischne – Wesftalische Sprengstoff fabrik), krátce po začlenění do skupiny Dynamit Nobel v roce 1931, začala vyrábět kompletní náboje s centrálním zápalem, jejichž kvalita je prosadila nejen na německém domácím trhu, ale staly se významným předmětem exportu, kde ostře konkurovaly, tehdy preferovaným loveckým nábojům anglickým. Na doplnění uveďme, že dnes továrna RWS patří do vlastnické skupiny Beretta, stejně jako další výrobci munice Norma nebo Hirtenberger.
Pozice jednoho z nejkvalitnějších, ne-li nejkvalitnějšího střeliva na světě si značka RWS drží dodnes a můžeme konstatovat, že plným právem, protože, když jsem procházel výrobní linky, bylo zřejmé, že řízení a kontrola kvality je v celém procesu výroby náboje limitem číslo jedna.
Pro mne je velmi důležitá osobní zkušenost a možnost vlastního odborného posouzení, kdy jsem měl možnost výrobní závod navštívit a pravidelně se setkávat s pracovníky továrny na výstavách IWA v Norimberku. A také zejména na akcích Shooting day, které továrna pořádala už před kovidovou dobou pravidelně vždy den před zahájením veletrhu IWA. Tam se vždy seznamujeme s novinkami a hned je na střelnici máme možnost vyzkoušet. Takže se nemusím spoléhat na informace jiných či přebírat zkušenosti napsané nebo sdělené někým jiným. Vždy je velmi zajímavé a poučné hovořit přímo s pracovníky jednotlivých oddělení o vývoji a výrobě nábojů RWS, o hlavních trendech, o mezinárodní spolupráci a samotném zajištění kvality nábojů. Kvalita nábojů spočívá v jejich precizní konstrukci, v použití nejkvalitnějších komponent a v neposlední řadě v přesné výrobě doslova bez kompromisů.
Od roku 1901 RWS jako první na světě začala používat zápalky Sinoxid s nekorozivními složemi a ani dnes se jejich vývoj nezastavil. Antikorozní vlastnosti jsou samozřejmé, ale současným požadavkem je rovněž, a to dominantně, energie zážehu střelného prachu, která spolu s charakteristikou hoření prachu dává potřebné vlastnosti vývoji rány a prvotním prvkům vnitřní balistiky. V konečném důsledku se jedná o subjektivní vjem pohody při zpětném rázu a objektivní předpoklad pro docílení vysoké přesnosti střelby.
Mezinárodní spolupráce spočívá například v používání převážně finských prachů, které byly vyvinuty speciálně pro RWS, případně směr, kdy se i jiní výrobci obracejí na RWS s žádostmi o technickou pomoc při realizaci svých záměrů. Příkladem může být vývoj a výroba nábojů značky Blaser a střely CDP vyvinutou ve spolupráci se švédskou Normou.
Kompletace nábojů je prováděna na strojích vlastní výroby řízené optoelektronikou, která zaručuje nejpřesnější sesazení komponent a docílení naprosto vyrovnané kvality všech nábojů z výrobní série.
Doslova koncertem pro oko obdivovatele přesných nábojů je výroba střel RWS. Vedoucí provozu výroby střel mi řekl: „Základem a zásadním předpokladem pro přesný zásah je přesně vyrobená střela, a to spočívá především v naprosto přesném usazení a zalisování jádra do pláště, v případě dvoujaderných střel to platí dvojnásob“.
Dodávám, že se uvedené snadno řekne, ale ne vždy a u všech výrobců spolehlivě provede. Usazení jádra v kalíšku pláště střely musí být naprosto soustředné, kdy každé vychýlení vede k vyšší komprimaci jádra k jedné straně a tím k hmotové excentricitě, nevyváženosti střely a tím k většímu průměru precesního pohybu střely při jejím letu s důsledkem nestability a nepřesnosti zásahu.
RWS používá svůj vlastní systém ke slisování jádra. Ke slisování se používá extrémně vysoký tlak, který způsobí až natavení olova z jádra k plášti střely a tím jeho pevnější spojení.
Dále střela podstupuje originální, a především velmi spolehlivou, metodu kontroly přesnosti sestavení, který odhalí případné nepravidelnosti. Nejhorší by bylo, kdyby mezi jádrem a pláštěm vlivem nepřesného prvního vzájemného sesazení zůstala vzduchová bublinka. Taková střela by měla změněné těžiště a let by byl velmi nepřesný. Kontrolou prochází 100 % vyrobených střel a všechny, které případně vykazují nějakou vnitřní nepravidelnost, jsou vyřazeny. Ke kontrole kvality střel používají ve firmě zcela originální metodu spočívající ve vlastním know how.
Prvním předpokladem pro pravidelnost přesnosti všech nábojů je kvalita olova jádra. RWS používá rafinované olovo z prvovýroby, nikoliv z druhotného sběru, kde různé příměsi ovlivňují měrnou hmotnost, vměstky potom způsobují nepravidelně umístěné těžiště jádra a nepřesnost letu střely a tím v důsledku rozdíly v balistických vlastnostech jednotlivých střel. Čistota výchozího olova je důležitá také pro cílovou balistiku, tedy pro působení v těle zvěře. Do materiálu jádra se přidávají různé legury, většinou antimon, které v různém stupni zvyšují tvrdost jádra a zabezpečují jeho řízený rozklad po zásahu.
U dvoujaderných střel je první jádro ve špičce měkčí, s nižším obsahem legur, zatímco zadní je tvrdší a odolnější. Správný stupeň tvrdosti jádra je jedno z know how RWS, protože ten spolu s pláštěm ovlivňuje správnou penetraci a ranivost střely. Pláště střel jsou vyrobeny z měkkého tombak plátu nebo z měkké hlubokotažné oceli s poniklováním pro vyšší kluznost střely ve vývrtu hlavně.
V běžném výrobním programu RWS je více než čtyřicet různých ráží loveckých nábojů osazovaných více než deseti druhy střel. Kromě nábojů uváděných v katalogu vyrábí i některé speciality malosériově jako např. 10,3 x 60R, který je používaný výhradně ve švýcarském kantonu Graubünden. RWS vyrábí také náboje pro značku Blaser. Nejnovější náboj 8,5x55 Blaser vyrábí sesterský koncernový podnik Norma. Tomuto náboji se budeme věnovat v dalším článku.
 
Nicméně se dnes chci věnovat především nábojům Geco. Musel jsem ovšem uvést zpočátku kvalitativní aspekty nábojů RWS jako celku, protože náboje Geco se vyrábí stejnou technologií a se stejnými nároky na kvalitu střel, stejně jako u střel osazovaných do nábojů RWS s tím, že velká část nábojů RWS používá střely se dvěma jádry, což je výrobně náročnější a pro uživatele dražší, zatímco střely u nábojů Geco jsou střely pouze jednojaderné.
Náboje Geco jsou proto prodejně levnější, ale naprosto stejně kvalitní, a to jak z hlediska účinnosti, tak i přesnosti. Zde mohu uvést jednu osobní zkušenost při návštěvě jiného výrobního podniku, a to Steyr, kde vyrábí světoznámé kulovnice Steyr Mannlicher včetně zbraní speciálních pro střelbu na velké vzdálenosti a pro odstřelovačské jednotky.
Po prohlídce výroby jsme se přesunuli na střelnici nedaleko Vídeňského Nového Města a hned proběhla zkušebně střelba na 300 m. Podíval jsem na značku nabíjených nábojů a byly to Geco! Zdůvodnili mi, že důvodem je dobrá cena a vynikající přesnost i ve velkých vzdálenostech.
Náboje Geco byly původně osazovány ve všech rážích unifikovanou střelou s konstrukcí klasického polopláště, postupně tento typ střely byl ale doplňován o střely Geco Plus a Geco Express.
Střela Geco Teilmantel je klasická poloplášťová střela s olověnou špičkou.
Střela Geco plus je poněkud sofistikovanější poloplášťová střela se skytou spičkou a vlysy ve špičce pláště pro snadnější a řízenější rozvinutí střely po dopadu.
Střela Geco Express je střela s proměnlivou tloušťkou pláště a s plastovou špičkou s dutinkou, která vylepšuje balistické vlastnosti při střelbě na delší vzdálenosti a po dopadu napomáhá řízenému rozkladu střely.
 
Geco-1.jpg

Porovnání balistických vlastnosti jednotlivých nábojů GECO ráže 308 W s různými střelami
Poloplášť (Teilmantel): hmotnost střely 11,0 g, Vo 790 m/s, Eo 3433 J, Bc 0,305, ONV 159 m
Geco Plus: hmotnost střely 11,0 g, Vo 780 m/s, Eo 3351 J, Bc 0,274, ONV 161 m
Geco Express: hmotnost střely 10,7g, Vo 820 m/s, Eo 3597 J, Bc 0,404, ONV 171 m
 
Poznatky o ranivosti
 
S uvedenými náboji a typy střel jsme lovili srnčí, daňčí a černou zvěř. Všechny typy měly porovnatelnou ranivost, žádný kus lovené zvěře po zásahu neodskočil na větší vzdálenost, většinou zůstal v ohni (srnčí, daňčí), prase max 50 m. Průstřely byly hladké bez rozbití na výstřelné straně. Nejhladší průstřely se nám jevily u střely Express. Střely se přiměřeně rozkládají do krásného hřibovitého tvaru, který zvyšuje šokové účinky a celkovou ranivost

Geco-2.jpg
 
Porovnání balistických vlastností
 
Střely Geco a Geco plus mají vlastnosti velmi blízké. Střela Express díky štíhlejšímu tvaru a špičce s balistickou dutinkou i rychlosti má nejvyšší balistický koeficient Bc a nejplošší dráhu letu střely (nejdelší ONV).
Další porovnání jsme provedli nástřelem do terče. Použita byla zbraň Rössler Titan 6. Jako etalon jsme nejprve zbraň nastřelili na střed nábojem Geco plus a potom střelbou střelami Teilmantel a Express vyhodnocovali odchylky zásahu.
Poloha středního zásahu Geco Teilmantel ve vzdálenosti 100 m od polohy středního zásahu Geco Plus byla 3 cm na 9 hod vlevo a poloha středního zásahu Express byla na 6 hod dole o 3 cm. Nižší poloha zásahu střely Expres svědčí o její plošší dráze letu.
Střela Express má velmi výhodnou balistickou dráhu letu střely s poměrně dlouhou ONV. Při nastřelení na ONV je možné lovit prakticky veškerou střední zvěř i ve vzdálenosti 200 m bez korekce zamíření.
Vzájemné odchylky poloh středních zásahů jednotlivých střel (vždy tři výstřely) jsou sice nikoliv zanedbatelné, ale velmi malé a při lovecké střelbě na průměrné vzdálenosti asi 150 m bez problémů akceptovatelné.
Musím poznamenat a zdůraznit jednu technickou skutečnost. Vlivem mikrorozdílů v rozměrech vývrtů hlavní různých zbraní, rozdílné pružnosti materiálů hlavní, délkách hlavní, hmotnosti hlavní a dokonce i druhům montáže a hmotnosti puškohledu ovlivňující úhel zdvihu apod. se polohy zásahů mohou z každé zbraně lišit. Náboje jsou plněny stejným střelným prachem, což je výhoda, ale každá střela po vývinu rány s rostoucí rychlostí jinak rozkmitává hlaveň. To je kouzlo působení vnitřní balistiky v hlavni a zkušenost z balistických zkušeben. Rozdíly v zásazích mohou být dokonce i u zbraní od jednoho výrobce. Ovšem nedá se předpokládat, že by byly z jiných zbraní výrazně větší, jen stranově nebo výškově jinak posunuty. Z jiné zbraně mohou být zásahy ze všech tří typů nábojů i zcela soustředné. Z tohoto důvodu je náš nástřel sice autentický, ale velmi orientační a pro jiné zbraně zcela určitě neopakovatelný. Domnívám se, že v žádném případě z jakékoliv zbraně nebudou odchylky větši a považuji námi zjištěné odchylky jako maximální.
 
Celkově hodnotíme úroveň nábojů Geco se všemi třemi střelami jako vynikající a zejména v poměru cena/kvalita. Prostě i pro spořivého a šetrného myslivce je výběr nábojů Geco skvělá volba, a to nejen pro spořivého, ale i pro toho, kdo chce lovit kvalitním a skutečně spolehlivým nábojem. Náboje jsou velmi přesné i pro dálkovou střelbu se spolehlivou ranivostí na veškerou naši zvěř.
 
Dr.Ing.Jiří HANÁK

Zpracování dat...