ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2022

Lednový úvodník

Myslivost 1/2022, str. 3  Jiří Janota
Konec prosince je pro mnohé z nás časem bilancování a také příležitostí pro zamyšlení, co udělat lépe v roce následujícím.
Rok 2021 si navždy zapamatujeme jako rok covidových opatření ve společnosti. Opatření, která zásadním způsobem ovlivnila dlouhodobě zažitá pravidla ve společnosti a ekonomickou situaci v mnoha odvětvích, myslivost nevyjímaje.
Na základě jednání s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství se nám podařilo udržet výkon práva myslivosti mezi činnostmi obdobnými práci a podnikání. Většina mysliveckých činností přímo v honitbách proto zůstala covidem nedotčena.
Složitější situace nastala u jednotlivých mysliveckých spolků. Výrazný pokles ceny zvěřiny, omezení zahraniční lovecké turistiky při individuálních a společných lovech mělo významný vliv na finanční hospodaření mnoha uživatelů honiteb. Abychom částečně zmírnili dopad snížení cen zvěřiny pro uživatele honiteb, spustila ČMMJ, z.s. kampaň na podporu spotřeby a konzumace zvěřiny. S propagací spotřeby zvěřiny budeme pokračovat i v roce 2022.
 
ČMMJ, z.s. nedávno požádala všechny okresní myslivecké spolky o pomoc při rozeslání ankety uživatelům honiteb, která se týká ekonomického dopadu případného rozšíření afrického moru prasat. Zaslané údaje poslouží k následnému jednání se státní správou pro navýšení podpory mysliveckého hospodaření v jednotlivých honitbách. Není třeba zdůrazňovat, že se vždy lépe argumentuje, pokud máme správné a objektivní informace.
Otázkou je, zda se žádost prostřednictvím okresů dostala k jednotlivým uživatelům honiteb, neboť na anketu zareagovalo pouze 8 % uživatelů honiteb. Nechce se mi věřit, že většině uživatelů je lhostejné, co nastane po vyhlášení mimořádných veterinárních opatření v případě rozšíření AMP na našem území.
Někteří asi marně doufají, že se jejich honitbě AMP vyhne. Jiní si možná nedokáží představit, jak značný dopad do populace černé zvěře choroba bude mít. Pro další možná pokles stavů černé zvěře spojený s následným ekonomickým propadem nebude mít zásadní vliv na finanční stránku hospodaření. Možná i to bylo důvodem, proč nevyplnili a neodeslali anketu.
To, že AMP bude mít značný dopad do hospodaření řady spolků je nezpochybnitelné. Zahraniční zkušenosti našim obavám dávají za pravdu. Chtěl bych tímto poděkovat všem zástupcům honiteb, kteří na zaslanou anketu zareagovali a požadované informace v dotazníku vyplnili a odeslali.
 
V novém roce můžeme očekávat velkou iniciativu a následný tlak ze strany ekologických, ochranářských a jiných organizací na znovuotevření zákona o myslivosti. Tím, že jsme se vrátili téměř ke shodnému znění zákona 449/2001 Sb., se nám podařilo zrušit pro výkon práva myslivosti absolutně nevhodnou novelu zákona, schválenou na podzim roku 2019. Díky politikaření v poslaneckém klubu komunistů a rovněž v naší organizaci před volbami, došlo k tomu, že nebyla  vládní novela zákona o myslivosti přijata.
Neschválený návrh zákona vypracovalo Ministerstvo zemědělství po projednání se všemi subjekty, jichž se problematika myslivosti dotýká. V následujícím období se dají očekávat daleko obtížnější jednání při projednávání nového znění zákona. Většina politických stran, které podaly řadu pro ČMMJ, z.s. neakceptovatelných pozměňovacích návrhů, dnes tvoří v Poslanecké sněmovně většinu. I tak věřím, že se nám v případě otevření zákona podaří vyjednat důstojné podmínky pro výkon práva myslivosti v našich honitbách.
Pouze jednotná a početně silná myslivecká organizace je rovnocenným partnerem při složitých vyjednáváních s ostatními subjekty a státními institucemi. Příkladem může být projednávání zákona o invazních druzích. I zde jsme téměř po pěti letech dosáhli řady ústupků ze strany předkladatele tohoto legislativního předpisu.
 
Vážím si všech členů, kteří si tuto situaci uvědomují a jsou členy ČMMJ, z.s.. Ne vše bylo v minulosti jednoduché, ale naše organizace to vždy zvládla. Jistě zvládne i další výzvy, kterým bude čelit v následujících letech. Kromě toho nás ale čeká i spousta příjemných zážitků, které výkon práva myslivosti a dění v myslivecké komunitě provází.
Pevně věřím, že složitá hygienická opatření brzy opadnou a my se opět sejdeme se svými mysliveckými kamarády také na společenských a kulturních akcích s mysliveckou tématikou.
 
Přeji Vám, členům ČMMJ, z.s. a rovněž Vašim nejbližším, pevné zdraví, životní a pracovní pohodu v novém roce a spoustu krásných zážitků nejen při lovu.
 
Ing. Jiří JANOTA
předseda ČMMJ, z.s.

Zpracování dat...