ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2023

Generální zasedání FACE v Praze

Daniel Švrčula
Ve dnech 26. až 28.9.2023 uspořádala a hostila Českomoravská myslivecká jednota v Praze mezinárodní setkání zástupců Federace organizací pro myslivost a ochranu přírody – FACE.
Součástí setkání bylo i generální zasedání FACE, které proběhlo v odpoledních hodinách dne 26.9.2023. Sešli se tu zástupci evropských mysliveckých organizací z více než 30 členských zemí, což je za posledních několik let největší účast členských států.

IMGP7247.jpg

Předmětem jednání bylo informování zástupců členů FACE o aktivitách realizovaných od posledního členského zasedání, které se konalo v dubnu 2023 v bulharské Sofii.
Jedním z témat, kterými se účastníci zabývali, byla problematika ochrany velkých šelem v rámci EU.  Toto téma, týkající se hlavně nastavení správného managementu a ochrany velkých šelem bylo také hlavním tématem na konferenci, kterou uspořádala, ve spolupráci s ČMMJ, o den později FLD ČZU.  
 
Důležitým krokem pro řešení problematiky ochrany velkých šelem je v současné době probíhající výběrové řízení na odborného pracovníka FACE, který bude koordinovat spolupráci národních mysliveckých organizací s cílem naplnit jeden z cílů FACE pro rok 2027, jímž je významně zlepšit flexibilitu směrnice o stanovištích a umožnit aktivní management velkých šelem, který je zároveň i nástrojem jejich ochrany a zmírňování konfliktů.
 
Další důležité téma, které se na setkání projednávalo, se týkalo informace o stavu současného vývoje ohledně plošného zákazu užívání olověného střeliva. Aktuálně již měl být přesný obsah návrhu nařízení známý, ale Evropská komise ho zatím nezveřejnila. Ačkoliv někteří poslanci ze Skupiny Zelených Evropského parlamentu tlačí na Evropskou komisi s požadavkem, aby návrhem zákazu nezahálela, protože rizika používání olověného střeliva jsou pro životní prostředí příliš velká, v rámci Evropské komise je pravděpodobně problém najít kompromis na návrh zákazu, protože zejména v době válečného konfliktu na území Evropy, by nemuselo být rozumné omezovat držení střeliva a nutnost přeorientovat se na jiný sortiment pro firmy, které střelivo vyrábějí v rámci EU.
 
Dalším důležitým projednávaným bodem bylo téma voleb do Evropského parlamentu. Volby proběhnou v červnu 2024 a ovlivní další formování evropské politiky ovlivňující myslivost na dalších pět let. V novém volebním období bude také důležité znovu založit meziparlamentní skupinu na téma „Myslivost, venkov a biodiverzita“. Pro nás myslivce bude zcela zásadní, jaké europoslance si zvolíme, a z tohoto důvodu přineseme s předstihem informace o kandidátech a také se odkážeme k důležitým hlasováním současných europoslanců, kteří případně budou znovu kandidovat. Do Evropského parlamentu je historicky poměrně nízká volební účast, a proto myslivci a jejich rodiny mohou při volbách hrát velmi důležitou roli.
 
V rámci mezinárodního setkání FACE bylo projednáno mnoho dalších důležitých bodů a uskutečnilo se také mnoho diskusí a předávání informací, týkající se například problematiky šíření afrického moru prasat, zbraňových směrnic, nebo managementu stěhovavého ptactva.
 
Mezinárodní organizace FACE, za poslední roky, kdy ji vede Torbjorn Larsson společně s generálním sekretářem Dr. Davidem Scallanem, učinila velký krok vpřed, došlo k významné stabilizaci organizace a posílení jejího vlivu na půdě Evropského parlamentu a Evropské komise. Omezený zdroj financí na zajištění dostatečného počtu zaměstnanců se FACE za poslední roky podařilo řešit vznikem projektu „Patron FACE“, kde je dnes již 11 mezinárodních společností, které finančně podporují evropské myslivce. Mezi patrony se řadí například společnosti Blaser, Browning, Hornady nebo Harkila. Jedná se o velmi důležitý projekt, který napomáhá organizaci FACE.
 
Pro Českomoravskou mysliveckou jednotu bylo velkou ctí hostit poprvé v historii Generální zasedání FACE v České republice, a to právě při výročí 100 let svého založení. Věříme, že se celé zasedání vydařilo a významně jsme zvedli naši reputaci mezi ostatními evropskými organizacemi.
Děkujeme všem účastníkům a organizátorům této akce. Českomomoravská myslivecká jednota tak potvrdila své významné místo v mezinárodním společenství, což je pro nás do budoucna velmi důležité.
Myslivosti zdar!
Ing. Daniel ŠVRČULA

Zpracování dat...