ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2023

Sokolnické Opočno 2023

Myslivost 11/2023, str. 98  Jiří Veselý
Do Opočna, na špičkovou a výběrovou akci a vysílá své zástupce 24 sokolnických středisek, jezdí především srdcaři. Je to setkání nejen o lovech, ale i o letitých přátelstvích, pocitech vzájemnosti, soudržnosti a vznešeném cíli, kterým je pouto člověka a charismatického dravce, jehož si sokolník podmanil, aby mu dal možnost svobody během přirozeného lovu a volbu opakovaného návratu do jeho služeb.
 
Město Opočno má ve svém znaku zářící slunce. A toto nás také uvítalo na 56. Národním sokolnickém setkání s mezinárodní účastí. Klub sokolníků ČMMJ je neodmyslitelně spjat s Opočnem pod Orlickými horami, kde byl založen v roce 1967 u příležitosti prvního národního sokolnického setkání. Díky nekomplikovanému průběhu nás letošní lovecké setkání naplňovalo svátečními pocity. Do Opočna, na špičkovou a výběrovou akci a vysílá své zástupce 24 sokolnických středisek, jezdí především srdcaři. Je to setkání nejen o lovech, ale i o letitých přátelstvích, pocitech vzájemnosti, soudržnosti a vznešeném cíli, kterým je pouto člověka a charismatického dravce, jehož si sokolník podmanil, aby mu dal možnost svobody během přirozeného lovu a volbu opakovaného návratu do jeho služeb.

IMGP7500.jpg

Sokolníci se sjížděli k registraci již ve středu 4.10. Tento den také probíhaly náhradní sokolnické zkoušky, které jsou podmínkou řádného členství v největším ze zájmových klubů ČMMJ.  Tak jako každý rok se konalo Mistrovství sokolovitých dravců ve stoupavém letu do výše 200 m o putovní pohár předsedy Klubu sokolníků. Zúčastnilo se 8 sokolovitých dravců, z nichž bylo klasifikováno pět. Úkolem sokolů je v co nejkratším čase vázat vábítko unášené dronem nebo drakem, aktuální výška a čas v době uchopení vábítka jsou pak přepočítány do průměrné stoupavosti v metrech za sekundu. Vítězí tak dravci, kteří jsou nejen rychlí, ale také zvolí nejkratší nebo za užití vzdušných proudů nejvýhodnější letovou dráhu k cíli.
Zvítězil sokol stěhovavý samec Vladimíra Šobera, druhým dravcem byl sokolí kříženec raroha loveckého a raroha velkého Radovana Janečka a třetím na stupínku vítězů byl raroh lovecký Ing. Jaroslava Bárty. Výsledky byly zveřejněny a ceny předány na pátečním ranním nástupu před zahájením loveckého dne.

IMGP7514.jpg

Ve čtvrtky pravidelně bývá slavnostní nástup a opočenské lovy byly zahájeny s trubači, studenty lesnické školy v Písku předsedou Klubu sokolníků prof. Jiřím Veselým, starostkou města Opočna paní Šárkou Škrabalovou, Ing. Martinem Žižkou, ředitelem Odboru myslivosti a rybářství Ministerstva zemědělství a Ing. Danem Švrčulou, zástupcem vedení ČMMJ.
Bylo nastoupeno 87 českých sokolníků a 22 zahraničních lovců, hostů z Rakouska, Holandska, Belgie, Itálie, Německa, USA, Chorvatska, Slovenska, Polska a Bulharska.
V zastoupení loveckých dravců převažovali orli skalní, kterých bylo 43, dále 3 orlí kříženci, 30 jestřábů, 10 kání Harrisových, 1 káně rudochvosté a 20 sokovitých dravců s tím, že někteří sokolníci létají se dvěma dravci. Četnou koronu pak tvořily doprovody aktivních sokolníků, ale i veřejnost tradičně se školami i školkami.
Na večerním nástupu s výřadem prvního loveckého dne bylo uloveno 12 kusů srnčí zvěře, 22 zajíců a 9 ks bažantí zvěře, celkem 43 kusů. V pátek 6.10., druhý lovecký den, bylo uloveno 54 kusů zvěře, z toho 8 ks srnčí, 16 zajíců a 30 ks zvěře bažantí. V sobotu třetí lovecký den bylo uloveno celkem 36 kusů z toho 5 ks zvěře srnčí, 18 zajíců, 12 bažantů a 1 kachna březňačka. Celkem bylo ve třech dnech uloveno 133 ks zvěře.
Nutno ovšem zmínit, že všechna lovená bažantí zvěř na Opočně je z chovů při prakticky nulové četnosti zvěře divoké. Ale i tak zůstává královskou disciplínou sokolnictví lov pernaté zvěře sokolovitými dravci z krouživého čekání střemhlavým letem, z výšky 100 až 300 m za pomoci stavěcích psů.
Sobota 7.10. byla lovecky kratší, protože tradičně zástupci Klubu, v tomto roce profesionální ukázkářská skupina Penthea Petra Kolomazníka, upoutala přibližně 400 diváků jak z veřejnosti, tak i členů Klubu humorným výkladem o sokolnictví, umění zacházení s dravými ptáky i veselé příhody z ukázek na školách, jakož i letovými prezentacemi různých druhů dravců. Bouřlivý potlesk odměnil hodinové vystoupení a sokolnictví tak opět získalo kladné body v očích veřejnosti.
Chtěl bych poděkovat upřímně a z celého srdce všem 24 mysliveckým spolkům, které se podílely na chodu letošního Opočna poskytnutím svých honiteb, ať již tradičně anebo nově. Nesmírně si tohoto vážíme zejména za situace, kdy starší vedení spolků nahrazují noví funkcionáři. Také velké díky celému organizačnímu výboru za jeho obětavou práci a nasazení. Zvláštní poděkování také patří studentům lesnické školy v Písku, kteří byli jednak v roli trubačů, ale další fungovali jako hlídači dravců umístěných v zámeckém parku od odpoledne přes celou noc.
Opočno úspěšně skončilo a je pro mnohé je teprve začátkem dlouhé lovecké sezony, do které všem přeji upřímné „Lovu zdar“
Jiří VESELÝ
předseda KS ČMMJ
 

Zpracování dat...