ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2023

49. Memoriál Richarda Knolla

Jan Kahoun, Jiří Formánek, Milan Turek
Při sobotním slavnostním zahájení u zámku v Tloskově nastoupilo podle vylosovaných losů 20 ohařů se svými vůdci ve složení 12 německých ohařů krátkosrstých, 2 němečtí ohaři drátosrstí, 2 malí münsterlandští ohaři, 2 pointři, 1 český fousek a 1 maďarský ohař krátkosrstý.
Jejich práci posuzovalo 18 rozhodčích v čele s vrchním rozhodčím Ing. Jiřím Formánkem. Na velkém poli posuzovali Václav Gruber, Libor Kunt a Jan Šlouf, na malém poli Jan Bezděk a Vladimír Kůrka, na vodě pak Miloslav Dvořák, Karel Lepeška a Antonín Žižka. V lese posuzovali barvy Josef Herink, Jaroslav Kouba, Martin Hartl, Jan Drozd a Michal Klasna, na vlečkách Martina Sedláčková a Břetislav Uchytil, drobné disciplíny Luděk Fanta a Josef Semerád.

rozhodci-1.jpg

Po proslovech a zdravicích hostů, představení rozhodčích, vedoucích jednotlivých pracovišť a zejména těch nejdůležitějších aktérů, prohlásil ředitel Ing. Jan Slabý 49. Memoriál Richard Knolla za zahájený a všichni se rozjeli na svá pracoviště.
 
Většina lesních disciplín se odehrávalo v honitbě Lesního závodu Konopiště poblíž města Benešova, drobné disciplíny pak v sousední honitbě Líšna, s.r.o. Polní disciplíny se odehrávaly v honitbě MS Maršovice, vodní práce pak v honitbě MS Vrchotovy Janovice. Všechny lokality byly vhodně vybrány a pracoviště výborně připraveny, včetně zázemí pro vůdce i koronu.
Průběžné výsledky byly zveřejňovány na výsledkových listinách v zázemích jednotlivých pracovišť i v centru v neveklovské sokolovně, kde v sobotu také proběhl společenský večer s hudbou.
Po krátkém nástupu v neděli ráno byl zahájen druhý den MRK a všichni se opět pustili do plnění svých disciplín za příjemného ochlazení s občasným deštěm, které vystřídalo sobotní horko.
Když měli všichni splněno a byli spočítány a zapsány všechny výsledky, došlo úderem devatenácté hodiny k očekávánému vyhlášení výsledků…
 
Na 49. Memoriálu Richarda Knolla obstál jeden pes v I. ceně, pět psů ve II. ceně, šest psů ve III. ceně, sedm psů neobstálo a jeden odstoupil.

Car-z-Jirgalova-dvora-Jiri-Jirousek-vitez-1.jpg
Absolutním vítězem 49. Memoriálu Richarda Knolla a Všestranným vítězem ČR se stal německý krátkosrstý ohař Car z Jirgalova dvora s vůdcem Jiřím Jirouškem s celkovým počtem bodů 489, který získal titul CACT a byl oceněn za nejlepší práci v poli.

2-misto-Veda-z-Plzinu-Ing-Vojtech-Horak-1.jpg
Na druhém místě se umístila fena německého ohaře drátosrstého Veda z Plzínů s vůdcem Ing. Vojtěchem Horákem se 481 body a oceněním za nejlepší práci v lese.

3-misto-Jun-z-Visalku-Roman-Moravec-1.jpg
Na třetím místě německý krátkosrstý ohař Jun z Visálku s vůdcem Romanem Moravcem se 472 body a oceněním za nejlepší vodu.

Mezi dalšími byli oceněny fena německého ohaře krátkosrstého Bora od Ořechového listu za nejlepší barvu a fena maďarského ohaře krátkosrstého Beatrice z Doubravice nad Moravou za nejlepší ohrádku.
 
Poděkování patří všem, kteří se na průběhu MRK jakkoli podíleli či ho podporovali, organizátorům, mysliveckým spolkům, pracovníkům, trubačům, kuchařkám, rozhodčím za přísné, ale spravedlivé posuzování a samozřejmě všem účastníkům našeho 49. ročníku Memoriálu Richarda Knolla.
 
Jan KAHOUN
předseda kynologické komise OMS
 
DAN_4053-1.jpg

49. ročník Memoriálu Richarda Knolla očima hlavního rozhodčího

 
Měl jsem tu čest předsedat sboru rozhodčích na letošním 49. ročníku Memoriálu Richarda Knolla na OMS Benešov. V období příprav jsem byl v kontaktu s čelními organizátory a ihned jsem cítil, že jejich zájem pro pořádání této vrcholné akce se musí vyplatit a zúročit v krásný memoriál. Samozřejmě jejich patřičné obavy byly na místě, protože takový memoriál pořádali na okrese poprvé. A možná proto, že přistupovali k celé záležitosti s pokorou a velkým zájmem, aby se celá akce zdařila, byl memoriál důstojným podnikem reprezentujícím českou myslivost a hlavně kynologii v tento významný rok, kdy naše základní organizace ČMMJ slaví významné jubileum.
Startovat na MRK je pro každého kynologa veliká čest. Propracovat se na start obnáší veliké úsilí a hodně práce - mít kvalitního psa, naučit ho potřebným dovednostem a hlavně mít spoustu štěstí. Tolik, aby se zadařilo a byla možnost se ukázat na nejvyšší české republikové soutěži ohařů.
Letos se sjelo do Neveklova dvacet ohařů, kteří postoupili z jarní nominační soutěže.
Korona, která byla velice početná, si mohla najít svého favorita a toho podpořit. Složení přihlížející korony bylo zajímavé a potěšitelné. Část korony tvořili tradičně kynologové z celé republiky, kteří jezdí každý rok, těch ale bohužel postupem času zdá se ubývá. Potěšitelné na koroně v Benešově ale bylo to, že zde bylo mnoho mladých lidí, možná pravda i těch, kteří to neměli na memoriál daleko, jenom využili toho, že se zde pořádala takováto významná kynologická akce.
Při pátečním losování vůdci psů netušili, jak volba losu ovlivní úspěch na memoriálu z důvodu počasí. V sobotu panovaly vysoké teploty, na poli bylo opravdu těžce. V neděli přišla klimatická změna, ochladilo se a po většinu dne pršelo, i to je ale nepředvídatelnou součástí takovéto vícedenní akce. A tak i z tohoto hlediska memoriál prověřil připravenost psů.
Honitby, které byly pořadateli vybrány, byly takřka odpovídající. Lesní práce proběhly v honitbě Lesů ČR, připravenost pracovišť a ochota přiděleného personálu byla excelentní. Vodní disciplíny proběhly na přehledném rybníce, který byl nedaleko centra pole, obce Maršovice, kde myslivna místního spolku poskytovala perfektní zázemí. Samotné polní disciplíny se trochu potýkaly s nedostatkem prostoru pro samostatné hledání. To ale v tuto dobu, na konci srpna, je mnohdy náročné na mnoha místech v ČR.
Ochotný personál, který byl vidět na každém kroku, se opravdu snažil, aby účastníci byli spokojeni a případný nedostatek se mohl co nejrychleji odstranit.
Výkony psů byly různé, což je naprosto normální a pochopitelné. Na memoriálu zaklopýtlo nemálo favoritů, na které by si mnoho lidí vsadilo, kdyby to šlo. Zaváhání na některé z disciplín je vyřadilo z pomyšlení na očekávaný úspěch.
Výsledky potvrzují, že memoriál je náročnou soutěží pro zúčastněné psy. Pes, který uspěje musí být dobře připraven, a hlavně vše musí do sebe v tu chvíli dobře zapadnout. Zajímavé bylo, že do posledních chvilek se tipovali možní vítězové, nic nebylo předem jasné a ukázalo se, že dokud nepadne poslední známka, není nic vyhráno.
Vítězem 49. ročníku Memoriálu Richarda Knolla se stal pes, který jako poslední předváděl práci na velkém poli. Předvedl ji tak dobře, že za ní dostal i ocenění „nejlepší práce na poli‘‘.
Všestranným vítězem ČR pro rok 2023 se stal KO Car z Jirgalova dvora vedený sympatickým Jirkou Jirouškem. Tato domácí dvojice předvedla na každém z pracovišť stoprocentní, spolehlivý výkon. Jako jediní dokončili memoriál v I. c. s počtem 489 bodů. Právem jim bylo uděleno čekatelství národního šampiona práce CACT.
V druhé ceně se umístilo pět ohařů a ve třetí šest. Sedm psů neobstálo a jeden odstoupil.
Nejlepší práci v lese předvedla NDO Veda z Plzínů s vůdcem Ing. Vojtěchem Horákem, která měla nemálo sympatizantů. Dvojice si získala přízeň diváků i pro svoji skromnost, ale výkony předvedli oba doslova okouzlující.
Na vodě se prezentoval nejlépe KO Jun z Visálku vedený Romanem Moravcem. Byla to práce razantní, plně vystihující ocenění „nejlepší práce na vodě‘‘.
Memoriál dokončilo tedy v některé z cen 12 psů. Deset jich určitě postupuje na metu nejvyšší, kterou je Memoriál Karla Podhajského. Podle počtu přihlášených cizinců možná budou startovat na MKP 2023 v Olomouci i další čeští zástupci. Všem mi dovolte popřát hodně štěstí, ať vyhraje ten, který v tu chvíli bude nejlepší. V Benešově se tak stalo.
                                              
Ing. Jiří FORMÁNEK
hlavní rozhodčí
 
Car-z-Jirgalova-dvora-Jiri-Jirousek-vitez-foto-Pavlina-Kuncova-2.jpg

Polní a vodní práce na MRK 2023 očima Milana Turka
 
Výchozím bodem pro disciplíny velkého pole, malého pole a vodních prací byla Myslivna MS Maršovice . Maršovice jsou vzdáleny od hlavního centra MRK v Neveklově 6 km, avšak z důvodu rekonstrukce silnice bylo nutno absolvovat objížďku v délce 10 km. Trasa ale byla výrazně označena, takže nebloudili ani opozdivší se účastníci. Zde bylo upraveno parkoviště pro auta vůdců a rozhodčích s očíslovanými stanovišti, oddělené od parkoviště pro ostatní účastníky memoriálu. To zabránilo zmatkům při odjezdu na pracoviště a při střídání skupin.
V Myslivně bylo připraveno občerstvení po oba dva dny, jak ve vnitřních, tak ve venkovních prostorách pod pergolou a pod stany, jakož i potřebné sociální zázemí.
Dojezdové vzdálenosti na jednotlivá pracoviště byly velmi příznivé, malé pole 1,5 km, velké pole
2,5 km a voda 3 km.
Zabezpečení vodních prací se ujal myslivecký spolek Vrchotovy Janovice a probíhaly na Velkém sedlečském rybníku, který má rozlohu 18 ha a je obklopen dostatečným rákosovým porostem.
Rákosí je zde spíše vyšší náročnosti, což dokazuje i škála přidělených známek z těchto disciplín.
Vodní práce byly velmi dobře organizovány a nelze nic vytknout.
Malé pole bylo umístěno „za humny“ městyse Maršovice, terény byly plně vyhovující a korona měla dobrý výhled na jednotlivé výkony psů, které byly vesměs výborné. Zvěř byla průběžně měněna i při nepatrném poškození.
Velké pole a jeho disciplíny jsou velice náročné na terén a hlavně na porost, který se na něm v tu dobu nachází. V této oblasti jsou pěstovány hlavně obiloviny, řepka, kukuřice, méně již jeteloviny a luštěniny. V době pořádání MRK obvykle bývají obiloviny sklizeny, meziplodiny nejsou vzrostlé, takže s výběrem terénů je velká starost. Přesto se podařilo vytipovat vyhovující prostory i díky porozumění zemědělců, kteří podle možností přizpůsobili průběh sklizňových prací. Patří jim za to poděkování.
Disciplíny velkého pole jsou také nejvíce ovlivněny počasím. V tomto případě byl výrazný rozdíl mezi prvním a druhým dnem memoriálu. V sobotu úmorné vedro, v neděli chladno a deštivo. Výkony psů byly rozdílné, do jaké míry byly ovlivněny počasím, to asi vědí jen jejich vůdci. Povětrnostní podmínky byly náročné ale i pro rozhodčí – v sobotu jim teklo z čela, v neděli z holínek. Přesto všechno práce probíhaly plynule a v terénu byly ukončeny kolem šestnácté hodiny.

tabulka.jpg
 
 
 
 
 
 
 

Zpracování dat...