ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Září / 2023

Jak vypadali před 100 (a více) lety

Myslivost 9/2023, str. 38  Michal Císařovský
JEZEVČÍK Jsou plemena, která po sto letech takřka nejsme schopni rozpoznat, a naopak jsou zde jiná, která by mohla vystoupit z obrazů a fotografií ještě starších.
 
„Jamníci jezevčí u nás dle německého »Dachshund« nesprávně, zkomoleně, ale všeobecně populárně »taxlíci« zvaní, bodří ti, čiperní, křivonozí psíci myslivečtí, o nichž lovecká latina již tolik báječných kousků vymyslila, kteří však také ve skutečnosti jsou znamenitých, loveckých kousků schopni, překonávajíce samu lišku chytrostí a prohnaností,“ napsal v roce 1903 Václav Fuchs do první české kynologické encyklopedie „Všecky druhy psů“.
O více než století před ním napsal geniální kreslíř, významný znalec lovu a myslivosti J. E. Ridinger, díky němuž známe podobu mnoha plemen loveckých psů z doby před „vědeckým chovem“, v komentáři ke své rytině „jezevčího psa a daviče“ z roku 1738: „Když byla některá divoká zvířata stvořena nejmoudřejším stvořitelem i pro pobyt pod zemí, je zde jeden druh malého psa, který je přizpůsoben pro vyhánění z děr, prohlubní a nor, nebo tam i přímo loví, a tím při každé příležitosti ukazuje člověku svou chytrou dovednost. Tito malí psíci nemají odvahu, věrnost a horlivost menší než velcí, a proto jsou vhodní k pronásledování a hrabání, jsou úplně nízcí, mají nohy zahnuté dovnitř; jsou s velkým užitkem používáni na lišky a jezevce. Tak jsou vycvičeni i na lov vyder, jsou zlí a kousaví, ti nejmenší jsou vpouštěni do nor, odtud vyhánějí vydry nebo bobry, ti větší jsou ale daviči, svým pánům jsou věrní, jinak ale velmi nevrlí a zlí.“
Obdobně jako u většiny ostatních plemen loveckých psů souvisí i vydělování jezevčíků, už nikoli pouze podle pracovního zaměření, ale také jako samostatného plemene, s rozvojem chovu a lovu drobné zvěře ve střední Evropě v 18. a 19. století. V té době se jezevčíci formovali na kontinentě souběžně – a za vzájemného vlivu, o čemž svědčí zejména drsnosrstá varieta – s teriéry na britských ostrovech.
Za první literární zmínku je považován popis jezevčíka v Hohbergově knize Georgina curiosa z roku 1701.
 
J. V. Černý v knize Myslivosť z roku 1882 uvádí v kapitole o jezevčíkovi (latinsky ho nazývá Canis familiaris villaticus): „Jako stavěči, jichž se potřebuje při honbách na černou, tak i jezevčíci nečiní zvláštní druh mysliveckých psů, nýbrž cvičí a potřebují se k dotyčným výkonům honebním rozmanití psi, mají-li k tomu přirozené schopnosti. I z rodu psů hlídacích, zvláště pak ovčáckých, bývají výteční jezevčíci. Ačkoli jsou tedy jezevčíci rozliční, bývají to přece nejčastěji potomci psů ovčáckých, prostřední velikosti, chundelatí, barvy šedé, černé nebo žlutavé s dlouhosrstým ohonem zakrouceným a s polozavěšenými slechy.“
V minulosti bylo poměrně časté využití psů tohoto typu s lehkým štváčem neboli štvaničem, psem dogovitým, který vyhledanou zvěř zadržel do příchodu lovce. Jezevčík byl prostě (každý) pes na jezevce, který se vyznačoval těmito ctnostmi: „V noci dobře a horlivě vyhledává jezevce a nehoní jiné zvěře; při honění hlasitě vydává a jezevce srdnatě uchopuje nebo jej alespoň tak dlouho zdržuje, až se myslivec přiblíží.“
Jak Černý dále podotýká, tento jezevčík byl i sám schopen prchající zvěř uchopit nebo alespoň zadržet. Nepřímo tak rozvádí nejstarší českou hlášku Bohuslava Balbína: „Psi, kteří jsou určeni k lovu jezevců, se k ničemu jinému téměř nehodí. Jsou tlustí, neforemní, břichatí, ale mají silné drápy na předních nohou, které jim příroda dala k hrabání.“ (Misceallanea historica regni Bohemiae, 1679).
K moderním jezevčíkům tak měli blízko starší „jamníci“ (latinsky Canis familiaris vertagus; zřetelně zde slyšíme ozvěnu keltského honiče „uretragoi“).
„Od mysliveckých psů předešlých (tedy jezevčíků) liší se jamníci především postavou, tvarem těla a mimo to i tím, že jsou mezi nejmenšími. Jejich běhy jsou krátké, silné, s ostrými drápy, přední velmi zkřivené, v dolejších kloubech dovnitř ohnuté a bočité...“ Myslivci je používali pouze k nočnímu vyhledávání a honění jezevců: „Jestliže by snad mladý jezevčík zahonil se na zajíce nebo jinou zvěř, budiž vždy potrestán, aby tomu odvykl a pouze jezevce honil.“
Kniha „Myslivost v zemích českých“ z roku 1902 přidává v souvislosti s tím, že správný výcvik v „donášení ztraceného“ poskytuje přesný základ ke cvičením obtížnějším, praktickou poznámku z dobové zkušenosti: „Ano, i při jezevčících podařilo se přesný výcvik tento provésti a vzdělati je na výborné donašeče.“
Podobně jako i dříve J. V. Černý zamýšlí se nad tím, že „Zvláštní údělek tělesný přizpůsobuje jezevčíka (jamníka) vyhledávání a stíhání šelem, které pobývají v brlozích a podobných úkrytech podzemních.“ Na rozdíl od Černého zde najdeme varování: „Násilného zakročení zpravidla netrpí, stávaje se zatvrzelým a násilným… Ve druhé řadě hodí se též k vyplašování jiné zvěře na povrchu zemském a neméně i ku práci na barvu. Již těmito třemi výkony stává se velmi cenným pomocníkem myslivcovým. Jezevčíka příroda obdařila smysly výtečnými. Vyniká výtečným nosem, honosí se vysoce vypočítavou intelligencí, projevuje zmužilost a útočnost, odvahu, je však svéhlavý a citlivý nad míru.“
Z více než století starého popisu, který se ale v hlavních rysech příliš neliší od současného standardu, je zajímavé tehdy akceptované zbarvení u krátkosrsté variety: „Černé s odznaky žlutohnědými na hlavě, krku, prsou, břichu, na bězích a pod prutem, kromě toho černohnědé, zlatohnědé a šedavé s temnějším pruhem na zádech, též popelavé a stříbrošedé s tmavějším ploškováním (tygrované). Tmavší zabarvení žádá žlutohnědých odznaků; při světlejším zabarvení nos a drápy dle možnosti černé, světla tmavá. Běl přípustná toliko na hrudi jako úzký, pravidelně vytvořený proužek.“
Pro mysliveckou praxi autor, sám praktický myslivec, upozorňuje: „K chovu pro loveckou potřebu nehodí se jezevčíci s koleny až do sebe jdoucími; takoví znaví se příliš brzy.“
Fuchs pak uvádí ještě zbarvení bílé: „Mezi těmi nejzajímavějšími jsou jezevčíci bílí, vzniklí křížením obou druhů jamníků, totiž hladkosrstých jezevčíků s krátkosrstými foxteriéry.“
L. J. Fitzinger rozlišil ve svém atlase plemen psů Der Hund und seine Racen z roku 1876 dokonce dvanáct „plemen“ či variet jezevčíků, tedy ještě o tři více, než známe v kombinaci velikostí, zbarvení a typu srsti dnes.
Podle presidenta Německého klubu pro jezevčíky (Deutscher Teckelklub 1888 e.V.) Wofganga Ranslebena byl praotcem jezevčíků černočervený krátkosrstý jezevčík. Vkřížením červených brak (honičů) byla vyšlechtěna také červená barva. Aby se zlepšila srst a tvrdost, byla přikřížena různá plemena teriérů. To je hlavní důvod, proč není možno jednoznačně určit, zda jezevčíci patří vývojově více k honičům, nebo k teriérům.
Moderní jezevčík se už po desetiletí chová ve třech různých velikostech (standardní, trpasličí a králičí) a ve třech různých typech osrstění: krátkosrstý, drsnosrstý a dlouhosrstý.
PhDr. Michal CÍSAŘOVSKÝ
 
 
 
 M202302_01.jpg
Francouzský přírodovědec Georges L. Buffon v díle Historie přírody, vydávaném mezi roky 1749–1788, ukázal dva typy předchůdců současných jezevčíků: první – „Le basset a jambes torses“ – s nohama „křivýma“, má tělesnou stavbou i zbarvením blíže k současnému plemeni baseta, druhý – „Le basset a jambes droites“  – s nohama „rovnýma“, více upomíná na současného drsnosrstého jezevčíka
 
M202302_03.jpg
L.
J. Fitzinger nazývá (zleva) drsnosrstého jezevčíka jako Roll-Dachshund, tedy „válečkového“, uprostřed nahoře Geradbeiniger Dachshund – jezevčíka s „rovnýma nohama“, uprostřed dole Krummbeininger Dachsuhund – křivonohého jezevčíka, a vpravo nahoře dlouhosrstého jezevčíka
 
M202302_04.jpg
Tygrovaně zbarvený hladkosrstý jezevčík na vyobrazení z publikace „Der Dachshund“ od Emila von Ilgner z roku 1896
 
M202302_09.jpg
M202302_10.jpg
Trojice jezevčíků ve třech rázech srsti, Myslivosť v zemích českých, 1902

 
 
M202302_11.jpg
Hladkosrstý jezevčík v „klasickém“ zbarvení černá s pálením na obraze roku 1890

 
M202302_12.jpg
Slova o všestranných loveckých dovednostech jezevčíků a o jejich schopnosti spolupracovat s dalšími specialisty vypovídá obraz „Konec dne“ z roku 1883
 
M202302_13.jpg
Studie hlavy hladkosrstého jezevčíka od rakouského malíře Reichrta z konce 19. století
 
M202302_14.jpg
Ve stejné době, kdy J. E. Ridinger zobrazil na své rytině tři typy předchůdců moderních jezevčíků, zobrazil v roce 1740 francouzský malíř Jean-Babtiste Oudry hrdého jezevčíka pod uloveným bažantem a zajícem
 
 
 
 
 
 

Zpracování dat...