ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2024

Do roku 2024

Myslivost 1/2024, str. 6  Jiří Janota
Vážení kolegové myslivci, začátek nového roku je pro mnohé z nás příležitostí zrekapitulovat uplynulé období. Ne vždy se nám podaří splnit veškerá předsevzetí, která jsme si dali před dvanácti měsíci. Důležité ovšem je, pokud můžeme konstatovat, že jsme ten rok neprožili nadarmo a do dalších let si odnášíme vše pozitivní.
Rok 2023 se nesl v duchu oslav. Slavili jsme 100. výročí založení naší organizace a rovněž 100. výročí vydávání časopisu Myslivost. V průběhu roku ČMMJ připravila řadu oslavných akcí a setkání k připomenutí významu největší myslivecké organizace v České republice. Celé jedno století naše organizace vzdělávala, ochraňovala a pomáhala myslivcům v naplňování jejich nezastupitelné úlohy ve společnosti. Ne vždy to bylo vzhledem k politickým, společenským a jiným okolnostem jednoduché.
Hlavní cílem a smyslem myslivosti je cílevědomá činnost ve vztahu k volně žijící zvěři jako součástí životního prostředí. Společnost si mnohdy ani neuvědomuje význam a důležitost myslivců při ochraně zvěře, přírody a krajiny. Často z neznalosti podstaty myslivosti.
Oslavy založení naší organizace byly pořádány na mnoha místech naší vlasti zejména s cílem připomenout veřejnosti nezastupitelnou roli nás myslivců v přírodě, krajině a společnosti. Nemá cenu rozlišovat, zda ta či ona oslava měla větší ohlas, popřípadě porovnávat důležitost akce podle počtu zúčastněných nebo místa konání. Každá akce závisí především na nadšení, ochotě a finančních možnostech pořadatelů. Je jedno, zda byla pořádána mysliveckými spolky, pobočnými spolky, společností Myslivost, s.r.o. či z úrovně sekretariátu ČMMJ. Důležité je, pokud návštěvníci i organizátoři odcházeli z jednotlivých akcí spokojeni.
V průběhu roku jsem navštívil řadu míst v republice, kde byly oslavy pořádány. Mohu konstatovat, že účel splnily. Důstojně jsme oslavili 100. výročí založení ČMMJ od Chebu až po Ostravu či Hodonín. Nechci konkrétně zmiňovat nebo vyzdvihovat jednotlivé akce, kterých jsem se zúčastnil.  Jistě stály za to i ty, které jsem nemohl absolvovat z důvodu časového zaneprázdnění anebo se vícero akcí konalo ve stejném termínu.  
Na sklonku roku 2023 chci jménem členů myslivecké rady a jménem svým poděkovat Vám všem, kteří jste se na zajištění a průběhu oslav 100. výročí založení naší organizace podíleli. Děkuji za Vaši obětavost a nadšení.  
Poděkování patří také Vašim rodinám za schovívavost, mnohdy i vlastní pomoc při pořádání jednotlivých akcí.
Poděkování patří i všem sponzorům, kteří přispěli jakoukoliv formou k důstojným oslavám napříč celou republikou.
jiri_janota.jpgVšem mysliveckým kolegům přeji pevné zdraví, pohodu a mnoho krásných mysliveckých zážitků v nadcházejícím roce.
Ing. Jiří JANOTA
předseda ČMMJ
 
 

Zpracování dat...