vychází v 6:42 a zapadá v 19:04
vychází v 9:00 a zapadá v 20:23
 

Časopis Myslivost

Čarování starých myslivců, část 4.

Myslivecké zábavy 4/2009, str. 10  Doc. Dr. J. KOVAŘÍK
Čarování starých myslivců, část 4.
ABYS BYL NEVIDITELNÝM Aby tě žádný neuviděl. Vezmi jazyk od srdce lišky, učiň z toho prach, (ten) dej do střevíce a choď na tom. Prubírováno. Aby tě žádný neviděl. Vezmi mladou vlašťovici z hnízda a zab ji a dej ji zas do hnízda a nech ji tam do 9. dne a potom ji vem, najdeš v jejím hrdle kamínek, daj zalíti do stříbrného prstenu na pravou ruku, nebudeš viděn od žádného. Prob. Že by od žádného viděn nebyl. Na velký pátek vezmi do flašky vína a dej ji do kopce brabenčího a nech ji tam tři léta. Potom ji vezmi a najdeš tam kamínek. Ten při sobě nos, žádnej tě neuhlídá. Kdybys chtěl býti neviditelnej. Vezmi na novou neděli mlady vlašťovičky, aby bily jenom tři, vezmi nit netkanou, strč skrze vokno a svaž tou nití těm mladejm nohy, dej je zase do hnízda a nechej je tam do devátého dne a potom tam jdi a dej pozor, když je bráti budeš, aby ti nic neupadlo. Vezmi krkavčí vejce a uvař jej na tvrdo a dej ho do hnízda, třetí den jdi tam zase a nalezneš tam kamínek, ten vezmi, dej ho pod pravej palec, a kdy stříleti bude, žádný tě neuhlídá. Aby tě žádnej neuhlídal. Vezmi černou kočku, di s ní na rozcestí, novej čtvrtek po západu slunce, strhni ji hlavu, zakopej ji, nech ji tam do 9týho dne, do ty chvíle, kterous ji zakopal, zas ji vykopej, najdeš tam buďto prsten nebo kamínek, ten noš u pravý ruky na prostředním prstu. Bude-li kámen, dej ho zadělat do prstenu. Dyž tam deš, neohlížej se ani tam, ani odtadi, tak tě žádný neuhlídá.
Kdo sní lidské srdce vařené, stane se neviditelným. Abys udělal se neviditelným. Musíš však dávat dobrý pozor neb není to tak snadné. Celá černá kočka bez proměny (beze skvrny) musí mít po 9krát koťata, z kterých pak, je-li některé celé černé (bez proměny) se vezme a v noci se vaří. Když je uvaříš, vybereš kůstky, půjdeš před zrcadlo, budeš bráti jednu kůstku po druhé a dávati do úst tak dlouho, až přijdeš na tu pravou, tak sám sebe neuvidíš. Tu kůstku pak-li dáš kdykoli pod jazyk, staneš se neviditelným. Jinak. Na sv. Jana Křtitele do 12 hodin v noci sbírané kapradí dá se sežrat úplně bílému koni, ten pak když přijde k zabití, tak jdi a vyřízni z jeho hlavy řemínek, a ten pak kdykoli otočíš okolo levé ruky, staneš se neviditelným. Jinak. Uřízni černé kočce ucho a vař ho v mlíce od černé krávy; dáš-li pak připravené tak ucho na palec levé ruky, staneš se neviditelným. Aby tě žádná zvěř neuviděla. Vezmi vejce od černý slepice, která je na svatýho Bartoloměje snesla a udělej v něm dírku. To vejce dej do brabeniště, nech je tam 24 dny, na potom je vezmi a najdeš v něm kamínek. Ten dej pod svůj jazyk a cokoliv budeš mluviti, každý tě uslyší, ale neuvidí. Ani zvěř tě neuvidí žádná, i když k ní půjdeš. Na den svatého Jana Křtitele o půlnoci do jedné natrhej zlatý květ kapradí. Ne vša holou rukou, ale s rukavicema jeleníma. Musíš však býti čist na těle i na duši. Třikráte musíš dát na mši svatou před sv. Janem Křtitelem, ale aby to byla ranní. Na velký pátek musíš nechati dáti velkou ranní mši a se vyzpovídati. Zlatý květ kapradí uschovej do hedbábného šatu a nos na krku kdy chceš. Žádný, ani vojsko, ani zvěř anižkoliv tě uvidí, ani pytlák, když jej budeš mít u sebe. Toť zkušenost a pravda jistá. Budeš mít i milost a lásku vrchnosti. Budeš slyšeti všechny řeči o sobě a vše co vykonáš, to spravíš. Abys byl silný a žádný tě neuhlídal: Vezmi na veliký pátek vína a dej ho do sklenice a zalej dobře voskem a dej to do brabenčího kopce, dříve nežli slunce vyjde a potom zase v roce jdi, hledej, pod sklenicí najdeš zčernalý kámen, vlož ho do huby pod jazyk, žádný tě neuhlídá a nos ho při sobě; 7 mužů můžeš stlouci. Uhodí-li hrom, myslí se, že v způsobu ohnivé koule do země se zarazí. "A kdybychom ji měli", říkávají lidé, "abychom se stali neviditelnými". NĚKOHO ZKAZITI, NĚKOHO PŘIMRAZITI Jiným revír pokaziti. Když povětří velký je a bere zhůru slámu, prach a jiné neřády, chyť toho do klobouku a schovej k velkýmu pátku. Potom vejdi mu do revíru a nabi tím ručnici a vystřel, pokazíš mu revír, nebude se celý rok zvěř držeti. Zkušeno jest. Vostudit místo jakékoliv. Kup herinka, když ho ponejprv uhlídáš, k tomu raka před sv. Jiřím chyceného, to vlož do nového hrnce, dej to na slunce neb na horký místo a dobře zacpej, a to nechej půl dne, potom do toho namoč a tím můžeš kropiti, kde chceš, nepůjde do toho místa zdaleka nic. Kdyby ti kdo překážel, když jdeš na lov. Když ráno vstaneš, pohleď 3krát skrze prsty proti vejchodu slunce, když bude vycházet, nepřekáží ti žádnej. Když druhého odstřeliti chceš. Nechť ať on napřed střelí. Dej pozor na čem stojí. Když odejde, obrať na ruby. Žádný na tobě nevyhraje. Dyž chceš někoho skazit, naškrabej v kostnici z hlavy toho mechu, dej to do tabáku šňupat. Skazíš ho. Chceš-li koho zkaziti, naškrábej z nechtu k sobě a dej mu to vypíti. Bude moc(i) blitím(se) strhati. Zpátky nastrouhej od sebe dolů a dávej to pití. Všecken se podělá. Zostudit druhého. Přetni záda druhého sovím mozkem, a jistě připravíš ho do ostudy. Dyž chceš někoho vostudit. Vezmi ten šat, co ním umrlému hubu podvázali, udělej z něho věnec, na kterého se skrze něj podíváš, nic nezabije. Aby mohl zmrzlého raniti, velkej pátek do vejchodu slunce utrhni pšenice zelené a lej kulky a na každou dej do formy, tak s ní každého zmrzlého raníš. Feksta otevřiti. Když leješ kulky, vem mléka ženského, když kojí pachole a zakaluj v něm ty kulky a každýho otevřeš, na jiné všechno šťastné bude. Přimraziti komu sklenici k hubě. V tom týdnu na sv. Michala (nejlépe tu noc před Michalem), utrhni špičatý jitrocel. Komu s ním pak přetřeš obrubu u sklenice, než se napije, již ji po napití neodtrhne. Utrhne ji jen tenkrát, když mu někdo naleje na pysk vodu. Aby druzí se prali. Vidíš-li práti se vrabce, hleď, abys zmocnil se některého peříčka, co z nich vylítne, neber ho holou rukou a dobře ho uschovej! Přijdeš-li pak třeba do hospody a pustíš ho nepozorovaně pod stůl, poperou se jistě. Vši poslat. Kdyby (j)si u toho člověka byl, kterému (j)si poslat vši chtěl, když on chléb jísti bude, ty drobečky, ne ale holou rukou, do brabeniště, v kterém šípek vyrostl dej, kterak ty brabenci v těch drobkách běhati budou, tak ty drobky potom k nim lézti budou. Tím jist buď. O HADU A JEHO MOCI Zaklínání hada. Zavři oči a rci: "Jedovatý zlořečený hade, slyš tato slova boží: Stůj jako stála voda v Jordáně, když svatý Jan Křtitel Pána Ježíše křtil. Já tě zaklínám, tebe hade skrze jméno Boha Otce - Boha Syna - Boha Ducha Svatýho - a skrz moc tohoto, kterýž tebe vyhnal z ráje, abys více žádnému křesťanu po této řeči neškodil a to ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého Amen". Ručnici pokaziti. Vezmi kus hadího sádla a namaž sobě pravé oko, potom pohlédni někomu do ručnice, hned mu ji pokazíš. Probatum. Aby žádnou zvěř nemohl zabíti. Vezmi hadí sádlo a namaž flastr a dej někomu střílet, ať sobě ručnici nabije a založ se s ním, oč chceš, nic nezabije. Zkušeno. Kdyby si dostal hada do sv. Jiřího, uřezej mu hlavu a vsaď do ní 1 zrno hrachu, a když vyroste a bude míti lusky, když zralý jsou, tak je otrhej a když na střelbu jíti máš, tak těch zralých lusků sníš tři zrna hrachu, tak šťastný budeš v myslivosti takový den. Prubirováno. Jelení srsti a krve, hadího sádla a žihadlo starých..., smeti, jeden ženský zub, hromové koření, stluč to spolu v moždíři a udělej jako masť a pomaž tím sebe a ručnici a ničeho se nechybíš, načkoliv stříleti budeš a terče, ani tebe žádný netrefí a žádná kulka se tě nechytí, kdyby na tě střílel, snaze po zemi poběhne. Když zabiješ hada před sv. Jiřím, omoč zrno hrachu v jeho krvi, a dej ho do jeho hlavy a vsaď jej do země, až poroste, a ve(m) ho a usuš ho a udělej z něho prach a ten prach přisejpej, když máš lejt kulky pomalu do formy, tehdy co uhlídáš, všecko trefíš hned. Abys měl štěstí na zvíře. Dostaň hada na devět dní před sv. Jiřím aby se trefilo spravedlivě, stup na něho v půli, vezmi ocas aby tří (nečitelno) chtělo dej ho do brabenčího kopce a hlavu s tím kusem vem a vyceď ty krve z něho, potom kulky liješ můžeš s nima v povětří ptáky a po hlasu zvěř stříleti, ale kteří s nima nestřílejí sám sebe by se zastřelil, nebo ty kulky krve žádají a ten ocas v devátý den tu hodinu zase vezmi, bude toliko v páteři obežraný a ten zase když kulku liješ do každé dej kousek páteře, kteříž s nima střílej, vždycky znamení budeš míti. Probatum. Před sv. Jiřím dostaň hada, utrhni mu žíhadlo a nos jej připatý a budeš míti štěstí. Vezmi hadí jazyk a jeho pravé oko, zavrtej si ho do šiftu. K čemu stříleti budeš, všechno šťastně zastřelíš. Prubirováno. Chceš-li, by si v noci viděl, nos při sobě oči hadie. Dostaň hada před sv. Jiřím, zřež mu hlavu a dej do ní 3 zrna hrachu a zakopej ji do země, ať na ni slunce nesvítí, a když ten hrách bude mít květ, zřezej, žádná rána se tě nechytí. K myslivosti dobrá oprava. Když toho roku prvního hada najdeš, setni mu hlavu, a dej do ní 3 zrna hrachu do oust a dej to do hrnce a když ten hrách bude mít lusky, sněz z něj 9 zrn toho hrachu, tedy se tebe žádná rána nechytí. Proba. Aby se tě kulka nechytila. Když je na cestě hrách trúšen, seber jej a dostaň hada před sv. Jiřím, setni hlavu, strč do ní 3 zrna tohoto hrachu, vsaď do země, když bude mít lusk sněz 3 zrna z něho, žádná zbraň se tě nechytne. Aby se tě střelná rána nechytila. Dyž do Jiří nejprv hada uhlídáš, zab ho, vytrhni mu žahadlo, dej nad ním mši sloužit, a pak se potírat. Skušeno jest. Jináče. Kdyby chtěl někdo flintu zkazit. Když najdeš ze třech hadů kůži, vem je a dej je pod lauf. Ten, kdo by chtěl ti flintu zkazit, vyletí mu z ruky. Aby se tě zbraň nechytila. Když uhlídáš hada před sv. Jiřím, musíš míti šňůrku zelenýho hedvábí u sebe a toho hada na ní oběsiti a nechati ho vyseti devět dní na ní a devátej den zas tu hodinu, kterous ho oběsil, jdi zase ho odvaž a tu šnůrku nos na levé ruce, nic se tebe nechytí, můžeš toho na psu zkusiti. Když můžeš dojíti (nalézti) hada před svatým Jiřím a k soukenici, která jest předená a soukená, vezmi živého hada na květnou neděli s pašijemi, ale nesmí býti zaklený, jež je také nepotřebný. Vyndej jednu nit ze soukenice a pověs jej za hlavu na lísku. Nech jej tam 24 hodiny vyseti. Když jej sundáš, uřež mu hlavu a vyndej žihadlo. Dej do tý hlavy tři zrna hrachu a hlavu zakopej do jistého místa, kde by žádnej přijíti nemohl. Až pak z toho vyroste hrách a když lusky již bude mít vyrostlé, utrhni je. Když si festum chceš udělati, snes buďto do jednoho prachu zrno hrachu nebo jen jeden lístek 24 hodiny předem. Festum budeš. Za druhé. Tu nit, když sundávati budeš, udělej(j)i na jednom konci oko s třema uzlíkama a když budeš čarovati, řekni "Já tebe volám, abys mne pomohl, skrze když tebe kouknu, a kohokoliv spatřím" a řekni: "Stůj, aby na mne na tak dlouho státi musel, dokud skrže tebe nazpátek koukati nebudu. K tomu mi dopomáhej Bůh Otec +++ Amen". Item. Hadí kůže svlečenou nalezenou, vezmi ji, usuš a roztři a ten prášek smíchej mezi svůj prach, tak nabíjej, všechno trefíš. Jest zkušeno. O hadovej kůži k čemu jest, ale musíš toho šetřiti a znamenati. To jsou jisté a zkušené vědy. Když jest nový měsíc na prvním (stupni) kopce, můžeš-li dojíti kůže té (v) pustém lese, tehdy spal ji na uhlí a setři (prach) z ní. Potom schovej a když málo ho a suše do vody hodíš a vymeješ mezi očima tou vodou, vlož se svobodně mezi nepřáteli své (a) neboj se. Nic se ti nestane. Kdyby (j)si (se) s tvými nepřáteli potýkati chtěl, nasypej si do vlasů málo a nestarej se. Nos ten prach při sobě všudy, (budeš) vážený a tvým nepřátelům hrozný bude. Abys věděl, kdyby ti kdo co ukradl, udělej z hadí kůže, který jest do sv. Jiří chycenej, prášku a vsip do červenýho sukna a když půjdeš spát, polož si ho pod hlavu, když usneš, všecko zvíš, kdo ti co ukrad. To máš jistou pravdu. Když by se ti něco ztratilo a ty chtěl zvědět, kdo ti to vzal, užívej těchto věcí: Kup od kramáře nůž a umrlčí hlavu s hadím práškem dej v noci si pod hlavu. Nůž a hlavu do holé ruky nesmíš však vzíti. Kdo se spravedlivé věří, udělej kruh okolo postele svatou Tříkrálovou křídou, tak jistě toho (v noci ve snu) spatříš, kdo tě to vzal. Chtěl-li by si svědomí nějakého člověka vyzpytovati. Nasyp jemu málo do vlasů na prsa toho prásku hadího a nač jeho ptáti se budeš, na všechno (ti) odpoví. Byl-li by si někomu svědčiti přinucen a ty nechtěl, vem toho prášku a dej pod patu, tak při svědčení (svědectví) všem se jak blázen zdáti budeš. Aby tebe kterákoliv ženská měla ráda. Udělej u hadové (učarované) nitě uprostřed zase takový oko, když skrz něj koukneš, kteroukoliv ženskou uhlídáš, aby tebe ráda měla tak dlouho, dokud zase skrz ně to zpátky neprohlédneš. K tomu na konci udělej zase takové oko proti. Chtěl-li by tě někdo jídlem otráviti. Vlož do nějaké nádoby ten prach na stůl, a když do jídla jed přijde, v luftu (ve vzduchu) se to roztříkne. Když jest měsíc nový na prvním (stupni) skopce, můžeš-li dojíti (nalézti) hadový kůže v lese pustém, tehdy spal ji na uhlí a setři do hedvábného šatu (pytlíčku). Když by si nemocnému, který ránu má otevřenou, na tuto trochu z té kůže dal, za tři dny bude zdráv. Kohož by pes vzteklý ukousl, vlož tu kůži (hadovou) na ránu, co nejspíš můžeš, hned k sobě všechen jed přitáhne.
Zpracování dat...