Časopis Myslivost

Bude televize parohatá ?

Vojtěch FATKA
Bude televize parohatá ?
Česká televize studio Brno, pod vedením ředitele PhDr. Zdeňka Drahoše připravila do nabídky pořadů roku 2000 nový cyklický pořad "MYSLIVECKÝ MAGAZÍN". Jak již sám název napovídá, jde o pravidelný měsíční magazín, věnovaný myslivosti jako takové. Hlavní snahou všech tvůrců je přivést na televizní obrazovku divácky zajímavý pořad, který by objektivně informoval nejen zasvěceného diváka (tím máme na mysli především širokou základnu členů ČMMJ), ale i příznivce kynologie, střelce a všechny přátele naší přírody. Další možností je rozšíření tohoto magazínu pro naše rybáře.
Snad nejdůležitějším přínosem připravovaného pořadu je podle mínění tvůrců snaha o jakousi nápravu širokého veřejného mínění o našich myslivcích, které je mnohdy velmi zkreslené a plné polopravd či mýtů. Do značné míry se na tomto nepříliš pozitivním názoru podílejí i masová média, která z rozsáhlé činnosti našich myslivců vytahují jen barvité (v duchu myslivecké latiny skutečně plné barvy) tragické události a omyly v "okurkové sezóně", kdy se ve vládě a parlamentu nic neděje a jakákoli hrůzostrašně pojatá reportáž o krvežíznivém střelci se tak rázem dostane na titulní stranu novin nebo se stane hlavní událostí zpravodajského bloku. Horší je to ovšem s každodenní prací spojenou s péčí o zvěř. Zde jsou již vzpomínaná média na slovo a obrázek skoupá, a tak tato převažující činnost našich lesáků a myslivců zůstává utajena, stejně jako nezbytnost péče o chov a stavy zvěře, veterinární prevenci a údržbu mysliveckých zařízení.

Myslivecký magazín by měl postupem času toto mínění napravit a dát možnost i neznalému divákovi "nakouknout" do každodenní práce (a jde skutečně o fyzickou a odbornou práci) našich myslivců a přátel myslivosti.

Připravené scénáře pořadu nabízejí nejen příznivcům myslivosti poměrně pestré a bohaté pořady, ve kterých nebudou chybět pravidelné tematické rubriky, s fundovanými odbornými poradci. Dovolte mi jako malou ochutnávku ...

Úvod každého pořadu bude patřit mysliveckému kalendáři, s jehož tištěnou formou se pravidelně setkáváte na stránkách Myslivosti, a stejně jako zde, bude i při televizní obdobě autorsky zajištěna Dr. Ing. Rudolfem Novákem. Okénko "Myslivecká zoologie" bude připravovat Prof. Ing. Josef Hromas a postupně posluchačům představíme druhy naší zvěře, její zvyky a zásady chovu. V každém pořadu najdou své i milovníci kynologie. Pravidelnou rubriku "Myslivecká kynologie" bude připravovat Dagmara Poláková. K tomu nejlepšímu z naší myslivosti bezesporu patří "Zvyky a tradice", které bude pro pořad připravovat jako odborný garant Doc. MUDr. Jaromír Kovařík, CSc. Pro myslivce, ale hlavně pak pro jejich ženy je připravena "Myslivecká kuchařka", ve které vždy najdete inspiraci vztahující se k právě představené zvěři. Recepty budou z kuchyně Vladimíra Hanzala, autora známých kuchařek, a za naší "televizní plotnou" by se měla objevit Pavlína Filipovská. V pořadu by neměly chybět ani rubriky "Střelectví" , "Poradna", a "Ze života ČMMJ" , kde budeme reagovat na vaše dotazy a podněty.

Jednotlivé díly "Mysliveckého magazínu" by měly být natáčeny v úzké spolupráci s ČMMJ a samozřejmě i časopisem Myslivost. Po dohodě s šéfredaktorem Ing. Jířím Kasinou je nastartována televizní soutěž dotována knižními cenami z Knihkupectví Myslivost a pravidelný sloupek v Myslivosti, kde najdete nejen soutěžní otázky, ale i výherce a tištěnou formu receptů, které vám budeme v pořadu nabízet.

Vše je již připraveno a všichni se těšíme na příjemnou a smysluplnou práci, otázkou zůstává, zda se nabídka tohoto pořadu usadí v programové skladbě České televize. Jsem spolu s ostatními tvůrci a vedením České televize studio Brno přesvědčen, že tento pořad je přesně v duchu naplnění smyslu veřejnoprávní televize a jako takový se dočká života na televizní obrazovce.

Neodpustím si však jedno porovnání. Novým pořadem na obrazovce České televize je "Magazín o golfu". Bezesporu zajímavý pořad, ale stále potkáte v Čechách a na Moravě přece jen více postaviček v zeleném huberťáčku a flintou přes rameno, než elegánů s golfovou holí, hledajících odpálený míček. A tak můžeme doufat, že naše televize bude od příštího roku parohatá v tom nejlepším slova smyslu.

Vojtěch FATKA, režisér

Snímek Luboš Chaloupka
Zpracování dat...