ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

NATURA VIVA 2000

Prof. Ing. J. HROMAS CSc., Ing. J. ZEMAN
Počet komentářů: 0
K našim mysliveckém tradicím bezesporu patří vžité každoroční vyhodnocování plnění plánu lovu zvěře spojené s konáním okresních případně oblastních chovatelských přehlídek, při nichž srovnáváme výsledky činnosti myslivců v navazujících honitbách. Nejkvalitnější trofeje jsou pak vystavovány na celostátních výstavách a trofeje bodově nejhodnotnější na výstavách mezinárodních a světových. Více >

Kde hledat ekologickou funkci myslivosti?

Mgr. Josef DRMOTA
Počet komentářů: 0
Pomalu a nesměle otevíráme brány třetího tisíciletí. Hledíme do nich s nadějí, ale také s rostoucími obavami. Jen málokdo si troufne již nyní odhadnout, kterým směrem se bude v následujících desetiletích ubírat vývoj mezinárodních vztahů, společnosti, ekonomiky, či jaké změny čekají naše životní prostředí. Nezanedbatelné proměny lze v tomto období předvídat prakticky ve všech odvětvích lidské činnosti. Výjimkou nemůže zůstat ani sama myslivost, či její praktický výkon. Již předchozích několik let ukázalo, jak radikální, místy až drastické, změny mohou během krátké doby tuto oblast postihnout. Její další vývoj bude nepochybně závislý na celé řadě vedlejších faktorů, ale již nyní si troufám tvrdit, že následující etapa bude těžkým zápasem. Nejen o konečnou podobu, ale pravděpodobně i o samotnou podstatu existence české myslivosti. Více >

Vyšší územně samosprávní celky a ČMMJ

JUDr. Jiří VANĚK
Počet komentářů: 0
Otázka dnes již nezvratného faktu, zřízení vyšších územně samosprávních celků v našem státě, a co dále v Českomoravské myslivecké jednotě a zejména v Okresních mysliveckých spolcích, při předpokládaném zrušení okresních úřadů, se stává stále více aktuálnější nejen mezi členy ČMMJ, ale i předmětem jednání jejich orgánů. Více >

Ještě jednou k "parohaté televizi"

Vojtěch FATKA, (režisér pořadu)
Počet komentářů: 0
Od vydání článku "Bude televize parohatá" (Myslivost č. 11/99) uplynuly celé tři měsíce, ale slibovaný televizní magazín stále ještě nespatřil světlo světa. Zato v redakci televizního studia v Brně se sešla celá řada dopisů, která téměř jednoznačně vítá tento slibovaný pravidelný měsíčník. Mnohé z nich jsou pro nás inspirací a pisatelé nás upozorňují na zajímavosti v jejich sdruženích, na zajímavá místa či osobnosti. Velmi překvapivé byly i dopisy, které nám neposílali jen myslivci, ale i kynologové, příznivci střeleckého sportu a hlavně pak milovníci přírody. Více >

Strašidlo z kostelní věže

Přemysl Pavlík
Počet komentářů: 0
Jedné tmavé noci brzy z jara jsem zcela náhodně zabloudil ke starému kostelíku, stojícímu na pokraji malé blatské vesničky. Na chvíli jsem se zastavil a vychutnával ticho a klid celé okolní krajiny. Jen občas někde ospale zaštěkal pes a zařinčel řetězem. Kolem hlavy mi neslyšně poletovali netopýři a chvílemi se slabě ozvalo jejich zvláštní cvrkání. Trhl jsem sebou leknutím, když z věže přímo nad mou hlavou zazněl náhle podivný, nezvyklý zvuk nebo hlas! Připomínal něco mezi syčením páry, ucházející z přetopeného kotle, a chrápáním. - "Chrýýýý - chrýýýýý -" chrčelo to v krátkých přestávkách z věže do noci, a kdybych tento hlas již dobře neznal, začal bych patrně věřit na strašidla. - Silnou baterkou jsem posvítil na věž. V jednom z několika malých okýnek seděla světlá ptačí postavička. Když na ni dopadl světelný kužel, otočila hlavu a velkýma, tmavýma očima se pátravě podívala dolů na mne. Byla to sova pálená - (Tyto alba). Pak roztáhla křídla a v příštím okamžiku ji pohltila okolní tma. Více >

Pronásledovaná, třebas užitečná

Josef Ptáček
Počet komentářů: 0
Zima pomalu končí. Ve vzduchu už je to tajemné, nepostižitelné, to jarní. Nad lesem se objevuje silueta středně velkého dravce. Velká, široká křídla spolu s krátkým rýdovákem nasvědčují, že jde spíše o "plachtaře" než o "stíhače". Není pochyb, nad hlavou máme káně lesní. Pomalu, skoro se dá říci těžkopádně, mává křídly a zvolna nabírá výšku. A pak se objevuje druhá taková silueta. Je slyšet jakoby kvílivé "Hijéééé" a oba partneři se mění málem v tečky, jak stálým kroužením stoupají do výše. Vtom najednou jeden z nich střemhlav padá, oblouk a znovu nabírá výšku. A znovu to vše opakuje, Pak totéž provádí druhý. Jsme svědky káního pozdravu jaru, jejich milostnému ceremoniálu, vrcholícího intimním aktem v blízkosti hnízda. Poblíž kroužícího páru se objevuje další kání silueta a krouží spolu s nimi. Člověku se mimoděk vnucuje představa o manželském trojúhelníku, ale skutečná příčina je prozaičtější: jde jen o souseda, který si přišel s našimi manžely objasnit odkud až pokud je to čí. Více >

Jak psát obranu myslivosti

Ing. Karel Bartošek
Počet komentářů: 0
V čísle 10/99 našeho časopisu Myslivost vyšel jako úvodník článek Ing. Jiřího Zíky. Obsahoval polemiku s článkem z Lidových novin ze 21.08.1999 "Soumrak bohů zeleného údolí v ČR" (který byl v tomto čísle našeho časopisu rovněž přetištěn). To co bylo kolegou Zikou kritizováno, opravdu patří k velmi pokleslému, nezasvěcenému a hloupému výronu nenávisti proti nám, myslivcům a myslivosti vůbec. V poslední době se stále častěji setkáváme s podobnými výpady i ve "velkých", celostátních médiích, které bohužel jednak rezonují s rozšířenými náladami a představami dost velké části "laické" veřejnosti a jednak svými dezinformacemi či překrucováním faktů takovéto protimyslivecké nálady vyvolávají a podporují. Na druhou stanu je ale tato situace vyvolána, nebo alespoň umožněna také tím, že naše veřejnost a ani většina novinářů a dalších pracovníků médií o myslivcích a myslivosti neví prakticky vůbec nic a proto ochotně přejímá ony jednostranné, nepravdivé informace od těch zájmových skupin, které jsou myslivcům nepřátelsky nakloněny - jejich označení si jistě lehce každý z nás dosadí. Více >

Současná problematika kamzíka horského v ČR.

RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc.
Počet komentářů: 0
Po úspěšné introdukci kamzíka horského na území České republiky před devadesáti roky se stal kamzík součástí fauny Lužických hor a Jeseníků. Jeho vysazením dřívějšími vlastníky lesů a zajištěním dlouhodobé péče bylo dosaženo vzniku dvou prosperujících a trofejově kvalitních populací kamzičí zvěře. Uvedenou introdukci lze považovat za velmi úspěšný biologický pokus a významné rozšíření druhového spektra spárkaté zvěře na území České republiky. Více >

O POĹOVNÍCKOM VYUŽÍVANÍ LESNÝCH KUROVITÝCH VTÁKOV

Ing. Jaroslav ĎURÍK
Počet komentářů: 0
O problematike lesných kurovitých vtákov bolo už publikovaných veľa príspevkov. Táto téma zaujíma nielen poľovníkov, ale aj ochráncov prírody, pretože hlavne 70-te roky boli u nás charakteristické znížením početnosti hlucháňa a tetrova. Jariabok u nás nezaznamenal podstatnejší pokles. Popravde povedané - doba jeho lovu spadá do plnej sezóny lovu raticovej zveri, tj. do obdobia, keď poľovníci majú úplne iné starosti. Žiaĺ, podľa našich skúseností až natoľko, že v niektorých revíroch jeho stavy vôbec neevidujú alebo ich aspoň podceňujú. Více >

Zaměřovací dalekohled HAKKO 3 - 9x 56

Ing. Martin JEŘÁBEK
Počet komentářů: 0
Pro střelce, kteří si chtějí svoji kulovou zbraň doplnit kvalitním zaměřovacím dalekohledem, určitě není snadné si ze široké nabídky na našem trhu vybrat přístroj, který je nejen odolný a spolehlivý, ale i cenově dostupný. Možným řešením je výběr puškohledu od známé japonské firmy Hakko, model 3-9x56. Více >

1000 let loveckých střelných zbraní v Čechách

z historie a současnosti českého puškařství Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Poznámka autora místo úvodu: Rada Českomoravské myslivecké jednoty přišla s velmi dobrým nápadem, seznamovat na přelomu tisíciletí na stránkách časopisu Myslivost s historií, tradicemi významem a vztahem k dnešku jednotlivých mysliveckých odvětví. Jedním z nich jsou lovecké zbraně bez nichž by myslivost nebyla vůbec možná. Po staletí zhotovovali pro myslivce střelné zbraně specializovaní řemeslníci - puškaři. Více >

Stane se holub hřivnáč městským obyvatelem?

Jan SOMMER
Počet komentářů: 0
Jedním z druhů naší lovné zvěře pernaté je náš největší holub, holub hřivnáč, kterého, mezi vším co ještě v přírodě máme, považuje dnes mnohý myslivec za zvěř nejobyčejnější, snad i méněcennou. Najdeme ho v polích, u vody, v lesích listnatých i jehličnatých, v remízcích, ale v posledních několika letech i v našich městech a jejich parcích. Více >

VÝSTAVY PSŮ - změny ve Výstavním řádu

Vladimíra TICHÁ
Počet komentářů: 0
V naší kynologii došlo v posledních deseti letech k řadě změn. Nevyhnula se jim ani oblast , do které spadá hodnocení exteriéru psů, jmenovitě pak výstavy a vše, co se jich týká. Ti starší z nás pamatují doby, kdy byla kynologie dělena do tří spolu příliš nespolupracujících organizačních složek . Každá z nich měla svoje předpisy a směrnice. Na území republiky se v té době používaly v podstatě čtyři výstavní řády. Mezinárodní výstavní řád platil pro mezinárodní výstavy a tedy i pro všechna plemena psů. Svůj vlastní výstavní řád pak měla plemena lovecká, plemena pracovní a plemena společenská. Je nutno konstatovat, že Výstavní řád pro lovecká plemena psů byl asi nejpřehlednější, nejjednodušší a přitom nejbližší výstavnímu řádu FCI. Po rozdělení Československa a založení Českomoravské kynologické unie došlo k určitému sjednocení všech kynologických předpisů , tedy i zmíněných výstavních řádů. Více >

Černá zvěř, chovatelské cíle a myslivecká etika

Jan MACHOTKA
Počet komentářů: 0
Podle statistické situace hlášených úlovků černé zvěře je zřejmé její zastoupení téměř ve všech honitbách na území ČR. Dosáhli jsme nebývalého zastoupení co do počtu, tedy kvantity. Téměř opakem je jakost v populaci naší černé zvěře - kvalita. To je tělesná vzrůstnost a hlavně bodová hodnota trofejí černé zvěře ulovené v ČR. Nad tímto problémem se zamýšlí celá řada zkušených myslivců. Více >
Zpracování dat...