ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Jaká byla?

redakce
Počet komentářů: 0
Těžko zhodnotit výstavu Natura Viva s tak malým časovým odstupem. Více >

Regulace stavů srnčí zvěře

RNDr. Ivo SÝKORA
Počet komentářů: 0
Úvodem k tomuto sdělení, je vhodné seznámit se se zásadami udržování optimálního populačního složení srnčí zvěře a tím i následného lovu. Obecně platí pravidlo, že optimální stav srnčí zvěře je takový, kdy populace starší jednoho roku je tvořena stejným počtem srnců a srn. Při vyšším počtu srn v populaci, protože se rodí více srnčat, se zvyšuje přírůstek a v důsledku tohoto stoupá početní stav populace. Pohlaví narozených srnčat se udržuje v poměru 1:1, znamená to, že se zvyšuje stav hlavně mladé zvěře samčí i samičí. Tím vzniká nadbytek mladých srnců a vzhledem k počtu srn nedostatek srnců starých. V době říje může srnec pokládat pouze několik srn a při správném poměru pohlaví se přednostně uplatňují teritoriální srnci, kteří mají v místní populaci nejlepší konstituční a kondiční vlastnosti. Při zvýšeném počtu srn se v říji daleko více uplatňují mladí, kondičně slabší, srnci. Více >

Ztráty na zvěři způsobené provozem na pozemních komunikacích

Ing. Jan STANĚK
Počet komentářů: 0
Každoročně dochází na dálnicích a silnicích v České republice v důsledku střetů motorových vozidel ke značným ztrátám na zvěři a škodám na motorových vozidlech, někdy i s tragickými následky pro účastníky dálničního i silničního provozu. K 31. 12. 1999 je v celé České republice v provozu 500 km dálnic a 55 tisíc km ostatní silniční sítě, což je průměrná hustota silniční sítě v evropském měřítku. Průměrné denní intenzity dopravy se na našich nejfrekventovanějších úsecích dálnic pohybují okolo sedmdesáti tisíců vozidel na 24 hodin, průměrně okolo dvaceti až pětadvaceti tisíců vozidel za 24 hodin a na základě dlouhodobého sledování a pravidelného sčítání tyto hodnoty jistě porostou. To je prostě fakt, se kterým je nutno se smířit, a brát ho jako jeden z civilizačních faktorů, který se logicky dostává do střetu s přírodou a ekologií krajiny. Příčina je tedy specifikována. Otázkou zůstávají důsledky. Omezím se na ztráty na zvěři a následně možnosti řešení těmto ztrátám předejít a snížit je na co nejnižší míru z pohledu pracovníka provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic ČR, ale i myslivce. Více >

1000 let loveckých střelných zbraní v Čechách

z historie a současnosti českého puškařství Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Pobělohorská doba se pražských puškařů nijak tragicky nedotkla, protože již před bouřemi patřili většinou k věrným katolíkům. Navíc někteří puškaři po skončení třicetileté války získali za zásluhy při boji ze Švédy různé výsady jako např. Jan Stifter a Jan Mändel. Více >

Všední večer v podhůří

Martin ŽATKA
Počet komentářů: 0
Těžké mraky konečně spustily svou zátěž k zemi. První červnový déšť přijala vyprahlá země s povděkem. Netrval dlouho. Podvečerní slunce se již záhy prokusovalo prázdnými oblaky. Filtrované světlo krásně prokreslilo zelené podhůří právě omyté nebesy. Zvalo k toulkám v revíru. Nešlo odolat alespoň chvilkovému úniku od stále vtíravější civilizace. Více >

Grifoni

Helena DVOŘÁKOVÁ
Počet komentářů: 0
Ve Francii mají původ dvě rasy ohařů, označovaných jako "grifoni", tedy "hrubosrstí". Grifon totiž ve francouzštině všeobecně značí hrubosrstý, setkáme se tedy s několika plemeny takto nazvanými mezi honiči, a též malí hrubosrstí belgičtí pinčové nesou stejné označení. Více >

Firma Sellier a Bellot slouží již 175 let našim lovcům

Ing. Jindřich HÝKEL, Ing. Václav MALIMÁNEK
Počet komentářů: 0
Ruční palné zbraně vyráběné a používané koncem 18. století byly převážně vybaveny křesadlovým zámkem. Rozvoj chemie v tomto období však již vytvářel předpoklady pro konstrukci nového zámkového systému. Více >

Jagen und Fischen 2000

Ivan ŠAFHAUSER
Počet komentářů: 0
Nejen pro lovce a myslivce a vyznavače přírody všeho druhu, ale i pro milovníky dobrého jídla - najmě zvěřiny - byl určen již 9. ročník prodejní výstavy Jagen und Fischen v Mnichově. Letos se tam ve dnech 5. - 9. 4. sešlo 411 vystavovatelů a obchodníků ze 23 zemí, jejichž výrobky si přišlo prohlédnout na 47 000 návštěvníků, z toho více než 10 procent ze zahraničí, především z Rakouska, Itálie, Švýcarska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a Chorvatska. Více >

Technické prostředky dohledávání zvěře

Ing. Ladislav DÉKANY
Počet komentářů: 0
Myslím si a určitě budete se mnou souhlasit, že dohledání střelené zvěře je povinností myslivce i lovce. Etickou i morální povinností. Příliš často se totiž stává, že po výstřelu se zasažená zvěř ztratí v lese. Někdy zhasne po několika metrech, někdy je třeba vynaložit mnoho sil a prostředků k její dohledání. Více >

Jak hnízdí výr velký

-
Počet komentářů: 0
Ke hnízdění si výr velký (Bubo bubo) vybírá místa s dostatečným množstvím úkrytů a potravy. Hnízdiště se nalézají do výše 1000 m n.m, v nížinných oblastech výr chybí. Vyskytuje se většinou na skalách, kamenitých stráních, nebo i uprostřed lesa, vždy však nedaleko otevřených ploch. Žije velmi skrytým životem. Přes den je ukryt v hustých korunách stromů, kde ho vzhledem k jeho krycímu zbarvení těžko najdeme. Aktivní se stává teprve za soumraku. Jeho přítomnost v revíru však můžeme zjistit podle velkých vývržků, vyžraných ježčích kůží a dalších zbytků jeho potravy. Více >

Frankonia a Lov

- mc -
Počet komentářů: 0
Kdo z nás by neznal firmu Frankonia Jagd. Vždyť tato původem německá firma působí na trhu se zbraněmi bezmála 50 let. Dříve za vlády jedné strany ten, komu se náhodou dostal do rukou nabídkový katalog firmy, pochopil velmi rychle rozdílnost možností svých a německého občana. Naštěstí nastala i u nás změna k lepšímu a firma Frankonia Jagd vybudovala dceřiné zastoupení i pro Českou republiku nazvané Frankonia Lov. Po částečné změně "Zákona o zbraních a střelivu" dostal najednou našinec stejné či podobné možnosti jako západoevropan. Po několika letech české zastoupení Frankonia Lov zřídilo, ve snaze přiblížit se ještě více zákazníkům, svá regionální zastoupení. Takřka 25 prodejců po celé republice se snaží poskytovat alespoň podobné služby jako Frankonia Lov. Zákazník pak nemusí cestovat do pražské centrály na nám. I. P. Pavlova. Regionální zastoupení snadno poznáte podle viditelně umístěného loga s názvem firmy "Frankonia Lov - komisní partner". Z hlediska firmy je garantován přístup k zákazníkovi naprosto stejný, jako na západ od nás. To znamená případné reklamační řízení, zásilková služba, možnost individuálních zakázek, atd. Vyskytují-li se přesto u některého z regionálních partnerů komplikace, je vždy snaha pražské centrály o řešení. Základním pomůckou při výběru zboží je dvakrát ročně vydávaný katalog. Je psán německy a ceny jsou stanoveny v DM, což bývá poměrně často terčem kritiky. Důvodů proč katalog není v češtině je několik. Po překladu by informace ztratily aktuálnost, překladem by se jeho cena prodražila s z hlediska jednoho roku by nebyla cena v korunách díky její nestabilitě vždy garantovaná. Proto, kdo se při nahlížení do velmi objemného katalogu zlobí na jazykové a finanční možnosti, nechť je trpělivý. Navíc při důkladné prohlídce katalogu zjistíme, že nabízené zboží je ve značně širokém cenovém rozptylu, od vyloženě exkluzivního až po repasované zboží. Například letos uvedené repasované revolvery RUGER a S&W v ráži .38 Special pořídíte do 7700 Kč. Prodejním hitem loňského roku se bezesporu staly pistole Makarov v ceně pouhých 3500 Kč. Velmi široká nabídka zboží přináší i určité "obtíže". V katalogu je takové množství položek, že není možné ho přímo v prodejně vystavit nebo uskladnit. Hlavní položky v prodejně zastoupeny jsou, ovšem mnoho dalších je uloženo v centrálním skladu v Německu. Chce-li někdo zboží, které v prodejně přímo není, musí si ho objednat. Pokud jde o maličkost za nepatrnou cenu, nevyplatí se posílat a proclívat ho samostatně. Výsledná cena by pak neodpovídala katalogové. Pro firmu je však katalogová cena takřka závazná. Takže některé maličkosti se posílají například 1 x za měsíc. Zdůrazňuji, že firma ochotně doveze jakékoliv zboží v jakémkoliv množství, například součástku v ceně 10 Kč. Některé zbraně samotní výrobci nemají v požadovaném provedení či ráži na skladu, čímž vznikají další prostoje. A zde v dodacích lhůtách, podle mého názoru, vzniká na adresu firmy neoprávněná kritika. Více >

Odešel vzácný člověk

Ing. Jindřich LITOMISKÝ
Počet komentářů: 0
Dne 6. května 2000 po dlouhé nemoci odešel "do věčných lovišť" Ing. Josef Vágner, CSc., český lesník, přírodovědec, zoolog, učitel, cestovatel, politik, spisovatel, publicista, zakladatel českého safari, ale především přítel a vzácný kamarád. Více >
Zpracování dat...