ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červenec / 2000

Jaká byla?

redakce
Jaká byla?
Těžko zhodnotit výstavu Natura Viva s tak malým časovým odstupem.
V každém případě to byla za poslední roky největší myslivecká akce, kdy se sešlo nejen nebývalé množství trofejí, ale též firem a podnikatelů myslivostí žijící. Nezvykle dlouhá a pro vystavovatele doslova zničující byla délka 11 výstavních dní, nebývalý byl i zájem návštěvníků, kdy se do Lysé nad Labem sjelo více než padesát tisíc návštěvníků. Velký zájem s sebou ale přinesl i negativní emoce v první výstavní sobotu, kdy nejenže náporu návštěvníků nestačily pokladny a prostory výstaviště byly beznadějně po celý den ucpány, ale bohužel mnozí odcházeli bez výstavního katalogu. I předpokládané rezervy v počtu katalogů se totiž ukázaly jako nedostačující. Kladem bylo množství doprovodných akcí, kdo chtěl, ten si určitě to zajímavé našel. Jak se říká, po bitvě je každý generál a je příznačné pro českou povahu, že každý hned vidí chyby a zná recepty, jak to udělat lépe. Ponechme zhodnocení na jiných povolanějších prostřednictvím článků v dalších číslech Myslivosti a na ohlasech čtenářů. Nyní bezprostředně po výstavě s nadhledem uznejme, že můžeme být rádi, že takováto propagace myslivosti vůbec proběhla, že i v době společensky myslivosti nepřející si mohli v Lysé nad Labem najít společnou notu všichni ti, kterým je myslivost životním stylem a posedlostí. A to není vůbec málo! Díky za to všem pořadatelům, organizátorům, sponzorům, vystavovatelům, učinkujícím i těm zcela bezejmenným pracovitým mravenečkům v pozadí.
Zpracování dat...