ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

VÝVOJ EKOLOGICKÉHO MYŠLENÍ A MYSLIVOST

Dr. Ing. František LIBOSVÁR
Počet komentářů: 0
Tisíciletí či staletí jsou pro lidstvo něco jako pomyslné mezníky, jejichž časové vymezení nás nutí k sebehodnocení a bilancování naší činnosti v určitém časovém rámci. Stejně tak, jak se hodnotí minulá staletí z hlediska obecné historie, lze hodnotit i vývoj vztahů člověka ke všemu živému co jej obklopuje, včetně lovné zvěře. V okamžiku, kdy se dotkneme vztahů člověka a zvěře, vstupujeme do vědecké disciplíny zvané ekologie. Více >

Lověna má 80 let !

Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Takový byl reklamní slogan našeho největšího meziválečného výrobce řemeslně vyráběných zbraní, který 26.března 2000 oslavil významné výročí 80 let od svého založení. Více >

Slučí věrnost

J. LÖFFELMANN
Počet komentářů: 0
Každému myslivci slovo o slučí věrnosti musí znít podezřele. Aby ne, když slučí slečny mají pověst přinejmenším pochybnou. Na kolbišti slučích lásek jsou právě ony původcem svádění přelétavých ženichů. Lovec od lovce se učí a tak jsme žasli, když si na večerní tah přinesl známý cosi podobného dětské frkačce. Prý na vábení kohoutků. Nechtěli jsme mu věřit, ale přesvědčil nás. Více >

MYSLIVOST A PRÁVO

-
Počet komentářů: 0
Již čtyřicet let chyběla na trhu publikace zabývající se právem myslivosti - tento nedostatek nyní napravuje právnické Nakladatelství ORAC, které ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou vydává v edici Iuris Context knihu Myslivost a právo, připravenou kolektivem autorů pod vedením JUDr. Ing. Vladimíra Čechury (dále Dr. Ing. Rudolf Novák a Ing. Zdeněk Veselý) a určenou všem, kdo se v praxi myslivostí zabývají. Kniha formátu A4 s pevnou vazbou má 200 stran a barevnou obrazovou přílohu. Prodejní cena byla stanovena na 340 Kč. Více >

Slovenští jelenáři pokořili Evropu

Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
V pátek 4. února proběhlo na Dortmundském výstaviši u příležitosti veletrhu Jagd und Hund již 2. Mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Na pozvání pořadatelů - redakce časopisu Wild und Hund - přijelo po třech nejlepších z Polska, Slovenska, České republiky, Německa a poprvé i z Maďarska. Českou republiku reprezentovalo trio Milan Janík, Oldřich Novobilský a Jan Niedoba, v šestičlenné porotě pak Ing. Jan Kupka - ředitel Interlovu Praha. Více >

Smysl a posláni výstav loveckých psů

Lubomír KLEMENT
Počet komentářů: 0
S výstavami psů jako by se v poslední době "roztrhl pytel". Pod dojmem tohoto množství se mě zmocňuje pochybnost, zda vystavovatelé zejména psů loveckých si uvědomují pravé poslání výstav. Základním posláním výstav v první řadě je posoudit exteriérové kvality předváděného jedince, tedy zda bude: a nebo nebude přínosem pro další chov. Poslání loveckého psa není založeno na jeho kráse, nýbrž na jeho lovecké upotřebitelnosti. To pro praxi znamená, že jen správně vyvinutý jedinec se prezentuje dokonalou mechanikou pohybu a potřebnou mírou osvalení. Jenom takový pes odpovídá požadavku, který zkušený kynolog od něj očekává - tedy aby stavba těla zaručovala sílu, vytrvalost a rychlost. Více >

Jak je to doopravdy s ondatrou

Jan PODOLÁK
Počet komentářů: 0
Se zájmem jsem si přečetl v Myslivosti č. 6/99 článek Mgr. Josefa Drmoty nazvaný "Ondatra jako lovná zvěř", ve kterém je řada zajímavých informací, které svědčí o dlouholetých zkušenostech autora s touto zvěří. Některé údaje však nutno poopravit. V článku je např. uvedeno, že mysliveckým způsobem lovu byl odedávna lov odstřelem, ale že dnes je tento způsob lovu zakázán. Tato informace není správná, poněvadž lov ondater odstřelem byl zakázán pouze v době platnosti vyhlášky č. 25/62 Sb. a následně v době platnosti vyhlášky č. 20/88 S., kde v § 23 odst. 3 bylo uvedeno, že lov ondatry pižmové se provádí odchytem a to na základě povolenky k lovu. Doba lovu byla tehdy stanovena § 18 písm. "v" od 1. listopadu do 31. března znovu výslovně jen odchytem. Tím byl odstřel loveckou zbraní vyloučen. Avšak v současně platné vyhlášce č. 134/96, kterou se provádí zákon o myslivosti a která uvedenou vyhlášku č. 20/88 Sb. zrušila paragrafem č. 23, již žádné takové omezení způsobu lovu ondater není a doba lovu je stanovena pro ondatru v § 4 písm. "u" od 1. listopadu do konce února. Je tedy možné provádět lov ondater i odstřelem. Dále není opodstatněná ani informace, že při zásahu střelnou zbraní se neúměrně poškozuje jemná kožešina ondater, poněvadž jak autor článku správně uvádí, odstřelem se lovily především ondatry plovoucí na vodní hladině. Jak známo plovoucí ondatře vyčnívá z vody pouze hlava, která je pak výstřelem zasažena a broky procházející vodou již kožešinu nepoškodí. Ondatra je při tom usmrcena rychle a bez stresu, kterému je vystavena při pomalém topení ve vrši ponořené pod vodou. Více >

Střelivo NORMA na našem trhu

Ing. Daniel ŘEHÁK
Počet komentářů: 0
Tato u nás zatím poměrně málo známá firma patří mezi přední výrobce munice. Tradice sahá až do roku 1895, kdy byla firma založena. Po sedmi letech se firma přemístila do města Ámotfors. Tam sídlí až do současnosti. Během let se neustále rozšiřuje sortiment i objem produkce. V roce 1990 začala spolupráce s věhlasnou značkou Dynamit Nobel AG. Kvalita výrobků tak podstatně vzrůstá. Norma budovala postupem času v každé zemi svá obchodní zastoupení. Například v katalogu pro rok 2000 lze spočítat 30 zemí přičemž v některých Normu zastupuje i několik firem. Ze států střední Evropy zbývalo pouze zastoupení pro Českou republiku. Dle obchodního manažera firmy Norma hledala zástupce dostatečně silného a spolehlivého, pokud možno se zajištěnou budoucností. Volba padla celkem oprávněně na firmu Frankonia Lov, za kterou stojí silný německý partner. Navíc německá Frankonia Jagd už zastupuje Normu na německém trhu. Více >

Současný stav zvěře a lesa v Rakousku

Ing. Daniel JANOUŠEK
Počet komentářů: 0
Výsledky lesního hospodářství závisejí na mnoha faktorech, přičemž jedním z rozhodujících je působení zvěře. Vztah lesa a zvěře musí být vyvážený, neboť jen za tohoto předpokladu nevznikají nadměrné škody na lesních porostech. Při řešení této problematiky se rakouští odborníci zaměřují na několik základních oblastí. Více >

Myslivost ve Finsku

Ing. Jiří KASINA, Ing. Ladislav Šabatka
Počet komentářů: 0
Finsko je asi 1200 km dlouhé a 600 km široké. Jeho rozloha je 338 145 km2, z toho je 69 % lesů, 8 % zemědělské půdy, 13 % půdy ostatní a 10 % vody. Zatímco většina lesů je pokryta jehličnany, na jihu to jsou lesy listnaté a na severu tundra. Finsko je charakteristické nespočetnými vodními plochami, z nichž je asi 180 000 jezer. Jsou zde překrásná souostroví i početné samostatné ostrovy. Jen ve Finském a Botnickém zálivu je jich na 81 000. Více >

Orla živí křídla

Ukázka z knihy LOVECKÁ ROZJÍMÁNÍ, která vyšla v minulém měsíci Drahomír ILLÍK
Počet komentářů: 0
Mario se zasnil. Miloval tento drsný, ale překrásný kraj. Miloval zdejší lidi. Tady se narodil, založil rodinu a dá Bůh, že vychová řádně i své děti. K lásce k člověku, k přírodě a k životu. Více >

PRÍSNA VLČIA HIERARCHIA

Jozef FERENEC
Počet komentářů: 0
Vlk dravý (Canis lupus L.) je pôvodný druh Karpatskej fauny. Všade v slovenských lesoch, horských oblastiach a pohoriach kedysi býval doma. V 18. storočí, koncom 70-tich rokov tu zastrelili posledného vlka. Až po prvej svetovej vojne prišli opäť z Poľska a bývalého Sovietskeho zväzu. Po druhej svetovej vojne sa začali jeho stavy zvyšovať. V súčasnosti žije na Slovensku asi tisíc vlkov. Více >

Žitnoostrovský odborný seminář, Gabčíkovo, SR, 26. - 28. ledna 2000

Prof. MVDr. Bohumil ŠEVČÍK, DrSc.
Počet komentářů: 0
Tento velmi úspěšný seminář s mezinárodní účastí je pořádán každoročně již po dobu pěti let. Je organizován Regionální veterinární správou Dunajská Streda, Státní veterinární správou SR, Univerzitou veterinárního lékařství v Košicích, Slovenskou společností pro ochranu zdraví zvěře, Sdružením přátel Žitného ostrova, Slovenským poľovníckym zväzom a dalšími organizacemi. Velkou předností semináře bylo jeho širokospektré odborné zaměření na zdravotně-veterinární problematiku volně žijící zvěře a jelení zvěře (klasický mor prasat, fascioloidóza a mykobakteriózy), dále antropozoonózy (borelióza, trichinelóza, toxoplazmóza, virové infekce aj.). Referáty z oblasti životního prostředí se týkaly vzácné fauny Žitného ostrova, dále ichtyofauny, vzácných druhů volně žijících zvířat zejména bobra, dropa a šakala zlatého. Na semináři bylo předneseno asi 60 příspěvků včetně prezentace posterů. Semináře se zúčastnilo přes 180 odborníků včetně zahraničních účastníků z České republiky, Itálie, Maďarské republiky a Polska. Více >
Zpracování dat...