ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Intenzivní chovy jelenovitých v České republice

Jan PINTÍŘ
Počet komentářů: 0
Intenzivní chovy jelenovitých lze v České republice rozdělit do dvou základních typů; na chovy oborní a chovy farmové. Chovy oborní se mohou pochlubit velmi dlouhou historií, která trvá již téměř šestset let, kdežto chovy farmové datují svůj vznik na území našeho státu od roku 1983. Ovšem rychlou dynamikou rozvoje farmových chovů (zejména po roce 1989) se počty farem a obor v naší republice během krátké doby vyrovnaly a v současné době je počet farem značně vyšší než obor. Toto tvrzení je možno dokumentovat na následujících údajích: Více >

XXXII. setkání sokolníků

Ing. Václav JIRKOVSKÝ
Počet komentářů: 0
Klub sokolníků při ČMMJ uspořádal ve dnech 6. - 9. října 1999 již XXXII. celostátní setkání sokolníků s mezinárodní účastí. Organizační výbor Klubu sokolníků spolu s Okresními mysliveckými spolky zajistil pro lovy s dravci ve čtyřech okresech celkem 30 honiteb: okres Rychnov nad Kněžnou - jedenáct honiteb, Náchod - pět honiteb, Hradec Králové - šest honiteb, Pardubice - osm honiteb. Více >

Tlumení srstnatých predátorů drobné zvěře v lovecké praxi

Vladimír CHMELÍČEK
Počet komentářů: 0
Myslivost provozuji v honitbě Lesoňovice okres Žďár n. S. ve východní části Českomoravské vrchoviny. Otec vykonával funkci mysliveckého hospodáře a osobně mě zasvěcoval do výkonu práva myslivosti již v útlém věku. Byl jsem veden k pečlivému obeznání zvěře, zvláště zvěře dříve nazývané škodnou. Neexistovala obnova, aby lukrativní místa honitby nebyla citlivě obejita. Brzy jsem poznal, že obeznání zvěře po ujití 10 km nebylo výjimkou a mnohdy končilo v nedostupném skalisku, nebo také v obydlené části vesnice. Ani takovéto stopování mě neodradilo, ale spíše utvrdilo, že se nad predátory dá vyzrát. Více >

JEDNOTNÉ STŘELY DO BROKOVNICE A STŘELBA S NIMI

Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Začíná zimní lovecká sezóna a s ní přichází opět lov černé zvěře na společných naháňkách, kde je možné použít k lovu i brokovnice s nábojem s jednotnou střelou. Více >

NOS STAVĚCÍHO PSA

Jan B. MARTINEK
Počet komentářů: 0
Je obecně známo, že pes má výborný ČICH. Je to dokonce jeho hlavní smysl. Pachové vjemy jsou mu nejdůležitějším zdrojem informací o okolním světě, o jeho vlastním životním prostředí, mají rozhodující vliv na jeho reakce i sociální ethos. Schopnost vnímat a rozlišovat nejrůznější pachy v mizivých koncentracích je u řady plemen až neuvěřitelná. Udává se, že je nejméně desettisíckrát větší, než jaké je schopen člověk. Bylo to prokázáno fyziologickými pokusy hlavně na silně zředěných nenasycených mastných kyselinách, které jsou ostatně i součástí molekulární skladby pachu všech teplokrevných živočichů. Čichové ústrojí (olfaktorní aparát) je vyvinuto u každého psa (také u chrta) a slouží mu od nejútlejšího až do nejpokročilejšího věku. Pachové vjemy mají veledůležitou úlohu v souboru projevů těch vlastností, které jsou společné všem psům bez rozdílu a proto se nazývají druhově specifické vlastnosti. Je to např. sexuální chování, péče o potomstvo, společenské chování a další. Teprve výcvikem vhodného plemene k určitému pracovnímu využití jeho čichových schopností vzniká pracovní komplex, kterému se podle efektivnosti požadované práce říká dobrý nebo špatný NOS. Více >

Co dobrého měl asi srnec k snídani

Marta Heroldová
Počet komentářů: 0
Ke každému správnému myslivci se při spatření trusu v přírodě vynoří celá řada dalších informací. V prvé řadě konstatuje, že tu byla zvěř. Podle tvaru a velikosti a při určité zkušenosti se myslivci vybaví i druh zvěře a u ještě lepších pozorovatelů eventuelně i pohlaví. Detailnějším rozborem trusu se dostáváme ještě dál. Běžně je známý rozbor na zjištění parazitního zamoření populace. Chtěla bych vám v tomto příspěvku přiblížit ještě další možnost využití trusu a sice nahlédnutí do jídelníčku zvířete, které trus zanechalo. Podobnou možnost nám nabízí obsah zažívacího traktu, zvláště bachoru. Pro myslivce, který právě úspěšně skončil lov, je to výhoz, který je pro něj bezcenný. Pro výzkumníka, zabývajícího se potravou kopytníků, je to však vzácný materiál, který může objasnit i mnoho pro praxi důležitých otazníků, ve vztahu k lesnímu hospodářství, přikrmování i soužití s dalšími druhy kopytníků. Také toto nahlížení do jídelníčku kopytníků různých druhů má své metodické základy ověřené mnohaletou praxí. Uvedeme aspoň ty základní. Více >

Než stiskneme na spárkatou

Ing. Ctirad RAKUŠAN
Počet komentářů: 0
Naše uspěchaná doba poskytuje jen málo příležitosti zvláště městským myslivcům ke střelecké praxi. Myslivost je totiž také umění poradit si v situacích, které se nikdy neopakují, a proto při střelbě vyžaduje pohotovost, odborné znalosti, sebeovládání a rychlé rozhodování. Více >

Přísně veřejně z hlediště

Dr. Štefan HAKEĹ
Počet komentářů: 0
Většina z nás myslivců předpokládala, že k svátku všech myslivců, sv. Hubertovi, dne 3. listopadu dostane dárek od ČT v podobě pořadu "Přísně veřejně - zákon v rukou myslivců". Více >
Zpracování dat...