ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Beseda o myslivosti v Parlamentu ČR

Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Dne 8.9.2000 proběhlo na půdě Parlamentu ČR zasedání Myslivecké rady ČMMJ. Hostiteli byli Ing. Palas, předseda zemědělského výboru, Ing. Holík - tajemník zemědělského výboru, Dr. Vaněk - odborný asistent Ing. Palase a Ing. Josef Mandík, předseda podvýboru pro myslivost, rybářství a včelařství. Ze strany ČMMJ se zúčastnili všichni členové MR ČMMJ včetně zástupce LČR Ing. Krchova. Zcela logicky byl středobodem diskuse Zákon o myslivosti, jeho nová podoba, resp. novela. Nelze samozřejmě uveřejnit doslovný přepis diskuse, ale pro čtenáře Myslivosti jsem se snažil zachytit nejdůležitější myšlenky a názory diskuse. Více >

Vliv predace kání a lišky na populaci drobné zvěře

Jan PINTÍŘ, Miroslav ŠÁLEK & Pavel MARHOUL
Počet komentářů: 0
V únorovém čísle časopisu Myslivost byl publikován příspěvek Kouzlo večera, autora Jiřího Žambocha. Autor se kromě svého, jistě podivuhodného, loveckého úspěchu zamýšlí také nad predačním tlakem a ostatními faktory ovlivňujícími početnost několika živočišných druhů, především drobné zvěře. Populační dynamika predátora a kořisti je však natolik komplexní a složitá, že každé, zdánlivě jednoduché řešení tohoto fenoménu ze strany člověka bývá obvykle chybné. Více >

Predátoři v myslivosti

Petr BURY
Počet komentářů: 0
Ve dnech 1. - 2. září 2000 proběhla celostátní konference se zahraniční účastí. Této konference se zúčastnilo zhruba 60 účastníků. K nejzajímavějším referátům patřil referát přednesený panem Pavlem Hellem z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Nitře na téma "Velcí masožravci (Carnivora) v kulturní krajině". Více >

Medailové trofeje muflonů do Lysé n/L. 2000

Petr BURY
Počet komentářů: 0
Mufloní trofeje jsou poměrně jednoduše hodnotitelné, přitom jich máme relativně dostatek, i když bohužel těch slabších, u nichž se proto většinou pro katalog přebíraly naměřené hodnoty z okresních chovatelských přehlídek. Více >

MONTÁŽE

Bohuslav Novotný
Počet komentářů: 0
Mezi mysliveckou a loveckou veřejností se stále vedou diskuse, jakou montáž, nebo-li držák puškohledu, si na svoji zbraň pořídit. Z tohoto důvodu se pokusím alespoň částečně nastínit výhody a nevýhody jednotlivých systémů. , V tuzemsku jsou nejběžnější tři typy montáží. Montáž násuvná – pevná, klapková nebo jí podobná montáž suhlská /zvaná též "švábmontáž"/ a montáž otočná /tzv. "švengmontáž"/. Více >

Myslivost ve Španělsku

Alberto Silvosa
Počet komentářů: 0
Vážení čtenáři Myslivosti, jmenuji se Alberto Silvosa a pracuji ve funkci myslivecké stráže ve Španělsku. Žiji v jedné z nejbohatších oblastí na velkou zvěř. Spolupracuji s mysliveckými strážemi v jednotlivých honitbách a se společnostmi pověřenými výkonem myslivosti. Chtěl bych Vám přiblížit naše způsoby lovu, rasy nejpoužívanějších psů, zákony a předpisy, podle kterých je myslivost ve Španělsku řízena. Ačkoliv nás dělí taková vzdálenost, spojuje nás náš společný zájem, kterým je myslivost. Já žiji na severu země, v kraji listnatých lesů, kde nás občas v zimě navštíví sníh a kde jsou jara vlhká. Zvěř tady během celého roku nestrádá nedostatkem potravy ani vody. Proto máme právě na severu Španělska nejbohatší honitby na černou, srnčí a jelení zvěř. Více >

1000 let loveckých střelných zbraní v Čechách

z historie a současnosti českého puškařství Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Počátek našeho století byl ve znamení již nejmodernějších konstrukcí zbraní a nábojů jak je známe dnes. Došlo k výraznému odlišení konstrukčních principů brokových a kulových zbraní. Doposud rozdíl mezi kulovými a brokovými zbraněmi byl zejména pouze ve způsobu konstrukce hlavní, kdy ostatní díly, případně celé soustavy, byly společné, případně spoušťový mechanismus kulovnic byl doplněn pouze napínáčkem. Více >

Tatranský kamzík - zachrání sa?

Ing. Miroslav ZUMRÍK
Počet komentářů: 0
Tatranský kamzík - samostatný poddruh, symbol Tatranského národného parku je ohrozený! Je to smutné konštatovanie, ale je tu a ochrancovia prírody bijú na poplach, ak už nie je neskoro. Více >

Kamzíci v Jeseníkách

Jana MLČOUŠKOVÁ
Počet komentářů: 0
Na sklonku měsíce září tohoto roku opustily tiskárnu v Opavě první výtisky nové knížky autora Ing. Jiřího Mlčouška. Tentokráte se ale nejedná o humorné povídky, na které jsem u jeho knih zvyklí, ale o dokument o jesenických kamzících od dob, kdy se začalo o vysazení kamzíků uvažovat. Je to průřez jejich historií od počátku dvacátého století, tedy od Rakousko-Uherska po současnost. Aby knížka nebyla jen suchým dějepisem, je napsána vypravěčskou formou, místy s nádechem detektivky. Kniha Kamzíci v Jeseníkách za úsvitu i za soumraku je autorovou pátou knížkou. První knížkou byla publikace odborná a měla název Kamzíci v Jeseníkách. Další tři knížky, Hajný Vítězslav a fořt Bořivoj, Osudy lesníka Lamberta Keclíka a Úsměvy loveckých chat, byly ladění humorného. Ve své zatím poslední knížce se Ing. Mlčoušek vrátil ke zvěři jemu nejbližší, ke kamzíkům. Více >

Beseda o myslivosti

Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Pozorní čtenáři Myslivosti jistě vědí, že Studentský myslivecký spolek Lesnické fakulty při České zemědělské univerzitě v Praze pořádá pravidelné přednášky o myslivosti. Ve středu 11. října byli pozváni zástupci čtyř našich mysliveckých organizací – prof. Ing. Josef Hromas, CSc (Českomoravská myslivecká jednota), RNDr. Josef Štych (Řád svatého Huberta), Doc. Ing. Miloslav Vach, CSc. (Safari Club International) a Ing. Libor Řehák, Ph.D. (Asociace profesionálních myslivců). Zaplněná aula slyšela celou řadu myšlenek a názorů, v publiku byli nejen studenti univerzity, ale i myslivci z okolních sdružení. V úvodu každý z hostů představil v 15minutovém projevu organizaci, kterou zastupuje. Poté mohli diváci z publika klást písemně dotazy na hosty. Nelze doslova přepsat téměř tříhodinovou diskusi, přesto jsem se pokusil zachytit některé zajímavé otázky a odpovědi, které z aule zazněly. Více >

Se změnami do příštího ročníku i tisíciletí

Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Aniž by se jeden nadál, je tu již doba, kdy je třeba plánovat a spřádat nápady na příští ročník časopisu, tentokrát ale také do už opravdu dalšího tisíciletí. Je pro nás všechny v redakci pocitem velkého uspokojení, ale i pocitem velké odpovědnosti zároveň, že každý měsíc najde cestu k časopisu Myslivost téměř padesát pět tisíc čtenářů, průzkumy sledovanosti dokonce uvádějí, že každý měsíc do Myslivosti alespoň nahlédne a přečte byť jen jeden článek téměř stosedmdesát tisíc čtenářů. Více >

30. ročník - jubilejní ročník soutěže o Zlatou srnčí trofej

jako celostátní finále, probíhal v nádherných křivoklátských lesích ve Středním odborném učilišti lesnickém Písky Křivoklát v okrese Rakovník pod záštitou ČMMJ Jarmila a Jaroslav VANÍČKOVI
Počet komentářů: 0
Po celoroční práci v kroužcích se sešly děti ze všech koutů České republiky, aby při společném setkání mladých přátel přírody a myslivosti ještě více prohloubily své znalosti a ukázaly všem svou radost, přátelství, ale hlavně svůj vztah k přírodě. Dnešní člověk v naprosté většině případů už nedokáže vnímat přírodu přímo, s otevřeným srdcem a těšit se z toho prvního zážitku. Dostat děti s rodiči co nejčastěji do přírody je dlouhodobá výchovná činnost. Tato myšlenka je cílem při každoročním setkání mladých přátel myslivosti. Zlatá srnčí trofej je jedna z mála soutěží, která překonala různá úskalí třiceti let vývoje, vydržela a dál se rozvíjí, protože zájem dětí a rodičů stoupá. Která soutěž se může představit s tak dlouholetou tradicí? Letošní setkání se neslo v duchu rozloučení s 20. stoletím. 84 dětí, kategorie "A" 3. - 5. třída, kat. "B" 6. - 9. třída, rozděleny do 8. oddílů, toto téma bylo pojato rozmanitě a názvy oddílů, dětí i výroba jednotlivých znaků byly dost pestré (obrázek 1). Více >

20 let Loveckého tria ČMMJ

Redakce časopisu MYSLIVOST
Počet komentářů: 0
Nádherná prosluněná podzimní nálada v pražské oboře Hvězda byla v sobotu 23.9. stylovým zarámováním slavnostního koncertu lovecké hudby. V historickém sále Letohrádku Hvězda, který pamatuje i slavné parforsní hony z dob Rudolfa II., se sešli přátelé a příznivci Loveckého tria ČMMJ, aby zde oslavili dvacet let činnosti tohoto obdivuhodného hudebního tělesa. Více >

Nová příloha LOVECKÝ PES

redakce
Počet komentářů: 0
Ač je činnost našich loveckých psů v myslivosti nezastupitelná, připadá nám, že se periodika k loveckým psům chovají poněkud macešsky. I proto se vám dostává do ruky nulté číslo přílohy Lovecký pes, která by se od příštího ročníku měla stát nedílnou součástí některých čísel Myslivosti. Budeme se snažit zachytit nejen rozmanité “lovecko-kynologické” akce u nás i v zahraničí, být za vás přítomni na kynologických akcích, ale také vám poradit s výchovou a výcvikem vašeho čtyřnohého přítele. Jelikož meritem věci by měla být právě lovecká upotřebitelnost v denní lovecké praxi, budeme se snažit přinést co nejvíce praktických informací a zkušeností z výcviku a výchovy loveckých psů. Více >

26. Memoriál Richarda Knolla

Vladimíra TICHÁ
Počet komentářů: 0
Na konec léta se tradičně soustředila pozornost všech, které zajímá výcvik loveckých psů, jmenovitě pak ohařů. Ve dnech 25.až 26. srpna se v okolí půvabného zámku Loučeň konal v pořadí 26. ročník soutěže nesoucí jméno jedné z našich nejvýznamnějších kynologických osobností - Memoriál Richarda Knolla. Čest, ale také zodpovědnost vrcholnou akci připravit, připadla Okresnímu mysliveckému spolku Nymburk. V honitbách MS Podlesí Loučeň a MS Jíkev připravili pořadatelé návštěvníkům i startujícím dva dny plné pohody. S náročným úkolem, kterému určitě věnovali minimálně celý rok, se vyrovnali výborně. Po organizační stránce asi nebylo memoriálu co vytknout. Slavnostní zahájení bylo opravdu slavnostní. Nádvoří loučeňského zámku a krásný udržovaný park, výborní trubači a velké množství diváků v zeleném tvořili důstojný rámec pro rozhodčí a vůdce. Zahajovací projevy byly rozumně krátké, vše nejlepší přišla popřát i paní Alena Nezdarová, starostka Loučeně. Bylo znát, že lovecká kynologie má v této oblasti dlouhou tradici. Dosvědčit by to mohli i příznivci malých plemen, zdejší norování mělo vždy tu nejlepší pověst. Memoriál Richarda Knolla se na okrese Nymburk konal již po třetí. Pamětníci říkají, že i dva předchozí ročníky, čtvrtý v roce 1972 a patnáctý v roce v roce 1989, byly stejně dobře připraveny, jako ten letošní. Pořadatelé pod vedením pana Vinše odvedli ohromný kus práce a určitě se sluší jim za to poděkovat. Více >

Za retrívry do Třeboně

Silvie Hávová
Počet komentářů: 1
Slunečné dopoledne posledního prázdninového dne projíždíme třeboňským krajem rybníků a hlubokých lesů, abychom po chvíli odbočili na cestu jednoho z nich. Zpočátku nic nenasvědčuje tomu, že se blížíme k největší chovatelské stanici retrívrů u nás. Po chvíli nám však vzdálený štěkot prozrazuje, že odbočka byla ta správná. S redakcí jsme navštívili Ing. Jana Kubeše a Ing. Františka Kordu, majitele chovatelských stanic Z vlčích luk a Z vlčí stepi. Zde jako jediní na světě chovají všech šest existujících plemen retrívrů: curly coated, flat coated, chesapeake bay, golden labrador a nova scotia duck tolling. Mimo ně vlastní i border teriéry, o kterých tvrdí, že jsou povahově retrívrům velmi podobní. Ing. Kubešovi jsme položili několik otázek: Více >

Nová plemena v myslivecké praxi I.

Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
Otevření hranic ovlivňuje řadu oblastí a svůj dopad má i na kynologii. Máme možnost větších kontaktů s blízkými i vzdálenými státy, informace jsou snáze dostupné, máme možnost porovnávat, jezdit krýt ven a v neposlední řadě importovat i exportovat chovné jedince i štěňata plemen u nás dobře známých a dovážet plemena, která se zatím u nás nechovala. V praxi to znamená, že orientovat se v plemenech psů není v současné době nijak jednoduché a že občas říct, zda určité zvíře je zástupcem super drahé a super ušlechtilé rasy nebo klasickým českým voříškem na první pohled nedokáže ani člověk, který toho o kynologii ví opravdu hodně. Právě na nová plemena v myslivecké praxi by mělo být zaměřeno moje dnešní povídání. Více >

Sledování loveckých psů, význam a využití v praktické myslivosti

Stanislav HLOUCH
Počet komentářů: 0
Snad hned v úvodu je třeba si položit otázku proč naši předkové kladli tak velký důraz u všech plemen na přesné držení stopy, nejdříve zvěře zdravé - nezraněné a později pak při odborném zapracování při práci na stopě zvěře zraněné. Je třeba si otevřeně přiznat, že vycházeli především z dlouholeté životní praxe. Měli ověřeno zvláště u velkých plemen, že ten pes, který není rozený stopař, nebo jiný, který má vlohy pro práci na stopě a není patřičně zapracován, nemůže nás uspokojit při dohledávkách raněné zvěře, zvláště v lesních honitbách, ale i na polích, kde je velmi členitý terén a nebo ještě různé krytiny. Více >

Jak jsem se seznámil s maďarským drátosrstým ohařem

Drotsoru magyar vizsla Josef ČERVENSKÝ
Počet komentářů: 0
Mysliveckou kynologií se zabývám více než 35 let a za tuto dobu jsem vlastnil a cvičil řadu psů, převážně českých fousků, neboť pro hrubosrstá plemena mám zvláštní slabost. Toto jsem preferoval i u jezevčíků k mé plné spokojenosti. Více >

Pointer – kniha, která právě vychází

redakce
Počet komentářů: 0
Autor knihy POINTER prof. MUDr. Jan B. Martinek oslavil v letošním roce své 75. narozeniny. Kromě své klinické, vědecké a pedagogické práce měl od mládí zálibu v přírodě a myslivosti, kterou si neumí představit bez svých pointerů. Aby jim lépe porozuměl, prostudoval množství odborné a vědecké literatury. Poznatky si ověřoval ve své kynologické praxi. Své psy vede nejen k uplatnění typických plemenných vlastností, ale i k praktické lovecké upotřebitelnosti. Dlouholeté zkušenosti uložil do této knihy. Uvádí v ní historický vývoj a vznik vrcholného stavěcího psa, popis funkční tělesné stavby, vrozené chování, jednání a vlastnosti jak obecné, tak typicky plemenné, dědičnost, vrozené vady a chovatelské zásady. V další části se sleduje vývoj jedince od vrhu přes výchovu a výcvik, až po práci na lovu. Podrobný pracovní standard s možnými chybami slouží k úspěšné přípravě a vedení na polních zkouškách pointerů a setterů. Více >
Zpracování dat...