ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Racionální přikrmování jelení zvěře v průběhu roku

Doc. MVDr. Jaroslav HINTNAUS, CSc
Počet komentářů: 0
Hektická diskuse o jelení zvěři v pojetí připravovaného nového zákona o myslivosti ukazuje, že jelení zvěř je nechtěným dítětem, které stojí moc peněz a které brání našemu zbohatnutí. V této tak vyhrocené situaci je víc než kdykoliv jindy naléhavé věnovat potřebám zvěře maximum naší péče. Ne vždy jsme po této stránce splnili své povinnosti, i když jsme jednali podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Velký dluh stále máme v oblasti výživy. Ne vždy poskytujeme zvěři to, co potřebuje, ne vždy to, co potřebuje poskytujeme ve vhodný čas a často z nevědomosti škodíme. Více >

Zlamovací kulovnice ZK 99

Ing. Daniel ŘEHÁK
Počet komentářů: 0
Poměrné solidní odezvu v řadách myslivců našly Brněnské jednušky ZBK 110. Oprávněně se ozvaly hlasy volající po silnější ráži. Bohužel ale konstrukce ZBK 110 neumožňovala použití silnější munice. Nejen celosvětový trend požaduje však i silnou ráži v dané modelové řadě. Vznik pušky částečně motivovala také absence zbraně pro zákazníky cenově dostupnější, ale svým designem a parametry srovnatelné například s K 95 Blaser. Právě tou zbraní se stala nová zlamovací kulovnice ZK 99. Jak už název napovídá puška je dílem konstruktéra Ing. Koutného. Více >

Institut ekologie zvěře se představuje

Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Jak jsme v lednové Myslivosti informovali, byl na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně slavnostně otevřen nový Institut ekologie zvěře. Jeho vedoucím se stal Dr. Miroslav Vodňanský, který je v oboru ekologie zvěře mezinárodně známým odborníkem působícím dosud převážně v Rakousku. Požádal jsem ho proto za čtenáře Myslivosti o odpověď na několik otázek, resp. o pohled do zákulisí a činnosti Institutu. Více >

Chov černé zvěře v okrese Příbram

Ing.Karel OBERMAJER, Milan KUBŮ
Počet komentářů: 0
Dne 29. dubna 2000 skončila na OMS ČMMJ Příbram chovatelská přehlídka za rok 1999. Kromě mnoha jiných trofejí spárkaté zvěře (např. jelen evropský 206,76 bodů CIC) byla na přehlídce prezentována kolekce 10 kapitálních kňourů, kteří byli uloveni v honitbách okresu Příbram v mysliveckém roce 1999. Protože se jedná o úspěch zcela mimořádný a neobvyklý, chtěli bychom se podělit o naše zkušenosti v chovu černé zvěře od přijaté Koncepce chovu černé zvěře v roce 1995. Více >

Jak dál v chovu černé zvěře?

Josef Jiroušek
Počet komentářů: 0
V časopisu Myslivost 2/00 vyšel rozsáhlý článek autorů RNDr. C. Babičky, CSc. a Ing. V. Diviše věnovány současným problémům v chovu černé zvěře v Čechách a na Moravě. Byl mu vyhrazen poměrně veliký rozsah čtyř stran, ale postrádal jsem v něm nové a dosud nepublikované myšlenky. Více >

Tlumení parazitóz spárkaté zvěře z hlediska myslivecké praxe

Prof. MVDr. Bohumil Ševčík, DrSc.
Počet komentářů: 0
Zajišťování dobrého zdravotního stavu zvěře, veterinární prevence a léčba patří k základním úkolům péče o zvěř. U spárkaté zvěře způsobují největší přímé i nepřímé ztráty parazitární onemocnění, zejména cizopasní červi zažívadel a plic, příp. motoličnatost a střečkovitost, ektoparazité aj. Systematickému tlumení těchto chorob je v ČR tradičně věnována značná pozornost již od počátku 70. let. Podávání vysoce účinných léčiv, postupná likvidace přírodních ohnisek parazitóz a další veterinární i chovatelská opatření se projevila v mnoha lokalitách snížením intenzity i extenzity výskytu parazitóz i celkovým zlepšováním nejen zdravotního stavu, ale i kondice spárkaté zvěře. Zejména cílevědomé plošné tlumení parazitárních onemocnění v rámci okresů i rozsáhlých honebních celků se ukázalo jako vysoce účinné a úspěšné. Více >

Zachráníme zajíce pro příští generace ?

Jan NIEDOBA
Počet komentářů: 0
Navazuji na své články o problematice hospodaření se zaječí zvěří uveřejněné v minulých letech v časopisu Myslivost a uvádím v tomto článku další poznatky a některé návrhy. Více >

Medailové trofeje srnců a jelenců

Prof. Ing. Josef Hromas, CSc.
Počet komentářů: 0
Srnčí zvěř je mezi myslivci ještě stále nejpopulárnější “lidovou” trofejovou zvěří. Líbí se nám nejen silné medailové trofeje srnců, ale také rozmanitost jejich tvarů či abnormit a mnozí myslivci dávají přednost ulovení srnce právě s netypickou trofejí před srncem s trofejí medailovou. Více >

Kvalita nože

Karel HONS
Počet komentářů: 0
Popsat výrobu nožů není zase tak těžké, zvláště po dvaceti letech práce v oboru nožířství. Daleko těžší je najít ve velkém množství výrobků a výrobců opravdu kvalitní nůž, který vyhovuje účelu, kterému má sloužit. Více >

62. ročník Memoriálu Karla Podhajského

Vladimíra Tichá
Počet komentářů: 0
Podzimem zbarveným listím ozdobené jihozápadní svahy Českého středohoří tvořily rámec memoriálu pořádaného na počest Karla Podhajského, pána, který ovlivnil naši myslivost a zvláště pak loveckou kynologii zcela neopakovatelným způsobem. Letošní memoriál se konal v roce, v kterém uplynulo 70 let od jeho smrti. Asi je to důvod k zamyšlení. V dnešní uspěchané a mezilidským vztahům nijak nesvědčící době nemáme možná čas, možná chuť se zastavit a alespoň vzpomínkou vzdát úctu těm, kteří byli před námi nebo kteří tu sice stále jsou, ale věk nebo zdravotní stav jim neumožňují aktivně se zúčastňovat nejen kynologického dění. Většinou jsou to lidé, kteří už zapomněli to, co my jsme se nestačili ještě naučit a lidé, kteří nám stále mají co říct a předat. Jen jim někdy chybí ochotní posluchači. Těžkého a náročného, ale také krásného úkolu uspořádat memoriál se ujal Okresní myslivecký spolek v Litoměřicích. Své honitby daly k dispozici MS Klapý, MS Děčany a LS PYROP Třebívlice. Středem memoriálového dění se stala obec Klapý, půvabnou dominantou pak hrad Hazmburk. Jeho silueta je vidět z velké dálky a byla výborným orientačním bodem. O jeho důležitosti by mohl hovořit divák, kterého jeho kolegové zapomněli u jednoho ze stánků s občerstvením a který veden Hazmburkem pěšky a bez problémů svoji společnost zase našel. Kulturní dům Klapý je pro podobné akce vysloveně vhodný. Je zde dostatek prostoru pro vůdce, jejich psy, početnou koronu i rozhodčí. Místo se našlo i pro počítačové středisko, které bylo velmi příjemnou a důležitou součastí memoriálu. Více >

Dopravní nehody "zaviněné" zvěří

JUDr. František KOLLÁR
Počet komentářů: 0
Přibývá případů, kdy se majitelé (řidiči) motorových vozidel obracejí na uživatele honiteb a sekretariát ČMMJ s žádostí, aby jim myslivci uhradili náklady spojené s opravou vozidla po kolizi se zvěří. V některých případech se jedná i o částky v hodnotě několika desítek tisíc korun. Více >

Střelec roku 2000

redakce
Počet komentářů: 0
Při příležitosti II. sjezdu ČMMJ bylo slavnostně oceněno naše vítězné střelecké družstvo z Mistrovství Evropy ve švédském Haninge. Podrobnější informaci jsme přinesli již v říjnové Myslivosti. Více >
Zpracování dat...