ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

PĚTILETÉ FUNKČNÍ OBDOBÍ ČESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY KONČÍ

Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
V letošním roce se završuje pětileté funkční období Českomoravské myslivecké jednoty, 21. října se uskuteční v Praze jednání II. sjezdu Českomoravské myslivecké jednoty. Jelikož je časopis prostředníkem mezi řadovými členy a vedením ČMMJ, požádal jsem jednatele Vladimíra Broukala o krátký rozhovor. Více >

Věčný problém - škody zvěří

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Počet komentářů: 0
Letošní rok, opět jako v letech minulých, se stala v červenci velice frekventovanou otázkou otázka škod zvěří. "Do diskuse" přispěly také, v posledních měsících publikované směrnice LČR a také rozhovor s generálním ředitelem LČR panem Olivou v časopisu Svět myslivosti. Dovolím si do této diskuse přispět několika poznámkami. Více >

Lov "lesních ptáků" v Norsku

RNDr. Jakub HRUŠKA, CSc.
Počet komentářů: 0
Lov tetřevovitých je pro českého či moravského myslivce již jen ozvěnou dávných časů. Pamětníků lovu "velkého ptáka" ubývá a tento lov se začíná řadit do lovecké mytologie. Naštěstí tomu tak ale není v jiných evropských zemích. Ve Skandinávii jsou tetřevovití ještě celkem hojní a jejich lov je běžnou součástí loveckého roku. Během svých častých a dlouhých, převážně služebních cest zejména do Švédska, jsem se s tetřevy, tetřívky, jeřábky i bělokury poměrně často setkával. Překvapivě nejčastější byla setkání s tetřevy, pak následovali tetřívci a teprve potom jeřábci a bělokuři. Více >

TECHNOLOGIE CHOVŮ

Intenzívní chovy jelenovitých v České republice III. Jan PINTÍŘ
Počet komentářů: 0
Technologická opatření jsou jedním z nejdůležitějších faktorů farmových i oborních chovů zvěře. Jejich volbou do značné míry ovlivňujeme welfare (pohodu, blaho) zvěře, která se odráží ve všech produkčních charakteristikách (produkce zvěřiny, parožení aj.). V konečné fázi jsou tudíž limitujícím faktorem, který rozhoduje o úspěšnosti chovatele. Více >

Symbol, který už není

Josef PTÁČEK
Počet komentářů: 0
Schválně, zkuste si vyjmenovat všechna místní jména a názvy v nichž se vyskytuje jméno sokol - Sokol organizace, Sokolov - město, Sokolí skála, Sokolí vrch. Je jich hodně. I to je důkaz jak oblíbeným sokol býval. Ano býval, protože už není. Během 20 až 30 roků zcela vymizel z našeho území. Tehdy tu hnízdilo 30 až 40 párů. V nejrůznějších pohádkách a pověstech se o něm mluví jako o symbolu přímosti, rychlosti a odvahy a jako takový už nám vstoupil do povědomí. Symbol, jehož představitel zmizel, přestal existovat. Byl jedním z prvních dravců, koho potkal tento smutný osud. Nejvíce se na jeho likvidaci podepsalo nadměrné používání chemických prostředků v zemědělství. Z dravců jsou na tom nejhůře ti, kteří se živí převážně ptačí kořistí, protože ptáci žijí déle než třeba hraboši a tak se v nich všechny ty škodliviny mohou také déle hromadit. U sokola se to projevilo především narušením metabolismu vápníku, takže skořápky jejich vajec byly bud příliš tenké a samice je rozsedla, nebo naopak příliš silné a mládě se nedokázalo probít na světlo boží. Více >

Jak vzniká zavírací nůž

Bohumil PLANKA
Počet komentářů: 0
Dobrý nůž je nepostradatelným pomocníkem každého lovce. Své určení má v myslivosti také nůž zavírací. Jak takový nůž vlastně vzniká ukáže následující pohled pod pokličku do kuchyně jednoho z našich předních nožířů. Více >

Medailové trofeje daňků před Lysou n/L. 2000

Prof. Ing. Josef Hromas, CSc.
Počet komentářů: 0
Daňčí trofeje uvedené v katalogu z mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství a včelařství Natura Viva 2000 v Lysé nad Labem pocházely většinou z obor, v nichž jsou daňci dlouhodobě chováni ve vysokých kvalitách (v současnosti jsme v chovu daňků za Maďarskem druzí na světě), ale i z volných chovů. Více >

Jelen z Generálské

Ladislav STEINHAUSER
Počet komentářů: 0
Zelené svícny smrků s mohutnými větvemi ohýbané spoustami sněhu až do vysoké trávy lemovaly širokou louku uprostřed lesů. Kdo ví, proč se jí říká Generálská louka. Možná se líbila některému ze šéfů vojenského výcvikového prostoru, ale možná to byl symbol jejího výsadního postavení mezi ostatními loukami a loučkami v širokém okolí. Učarovala mi od prvního dne a rád jsem se na ni každý rok vracel. Vysoká tráva v září již obvykle popálená prvními přímrazky lákala brzy ráno k šoulačce a večer ke krátké čekané. Zvěř tudy ráda přetahovala z nedalekých slatí přes říčku Křemelnou do okolních stojáků a pak dál do rozlehlých luk bývalých polí předválečných vesnic. Nedaleko odsud jsem prožíval obrovskou radost ze svého prvního šumavského jelena, bál se pod každým byť opatrným krokem houpajících se koláčů rašelinišť ve slatích, poprvé zblízka pozoroval souboj statných jelenů a radoval se z každoročního setkání s přáteli. Více >

Noční pozorovací přístroje

Ing. Martin JEŘÁBEK
Počet komentářů: 0
Při pozorování za dne nebo i za šera vystačíme s běžnými dalekohledy. Pokud bychom ale chtěli v pozorování pokračovat i v noci neobejdeme se bez nočního pozorovacího přístroje (NPP), tzv. noktovizor nebo infradalekohled. Pomocí těchto přístrojů můžeme snadno a nepozorovaně pozorovat pohyb zvěře v honitbě nebo i pohyb a činnost nepovolaných osob, které se v tomto prostoru nacházejí. Obsahem tohoto článku je uvedení hlavních charakteristik, stručné objasnění principu činnosti a obecné zásady pro používání takových přístrojů. Více >

Myslivci a pytlačící psi

JUDr. František KOLLÁR
Počet komentářů: 0
V několika posledních měsících média informovala veřejnost o zastřelení psů myslivci. Majitel usmrceného psa se zpravidla domnívá, že jeho pes byl zastřelen v rozporu se zákonem a dožaduje se nápravy (náhrady škody, trestní oznámení apod.). Více >

Řádění vsetínského medvěda

Ludvík KUNC
Počet komentářů: 0
Od konce května letošního roku se dostalo masmédiím tučného sousta: bylo napsáno přes 700 článků o působení medvěda hnědého ve vsetínských Beskydech. Medvěd se v Beskydech zdržuje víceméně každým rokem. Přechází ze Slovenska, kde podle mysliveckých statistik dnes žije kolem 800 těchto šelem. Medvěd, který přešel hranice zhruba kolem 26. května, se choval nadmíru podivně. Především nebyl náležitě plachý. Více >

Já se už nevrátím

Karel HEINRICH
Počet komentářů: 0
Po dlouhý čas jsem každoročně v údobí vrcholící jelení říje, travíval jednu celou noc v srdci hlubokých pohraničních hvozdů, abych si dosyta vychutnal troubení řijících jelenů. Noční koncert řijících jelenů odehrávajicí se v tajemné temnotě rozlehlých lesů je jedním z nejuchvatnějších dění v přírodě, které dokáže člověka vždy vzrušit, až do krajnosti. Více >
Zpracování dat...