ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Možnosti zvyšování úživnosti honiteb a dotační politika státu

Ing. Jaroslav DOUBEK
Počet komentářů: 0
Tímto článkem bych rád alespoň v hrubých rysech informoval mysliveckou veřejnost o možnosti využití "dotační politiky" Ministerstva životního prostředí ČR - Programu péče o krajinu - pro zvyšování úživnosti polních a smíšených honiteb. Některé vypsané dotační tituly lze totiž mimo jejich hlavního poslání s úspěchem využít právě ke zvýšení úživnosti honiteb. Více >

Natura viva 2000

redakce
Počet komentářů: 0
Ministerstvo zemědělství ČR jako nejvyšší orgán státní správy, rybářství a myslivosti a orgán řídící tyto činnosti odpovídá za úroveň myslivosti a rybářství v ČR, která byla a je představována široké občanské veřejnosti na místních, regionálních, národních či mezinárodních výstavách, prezentována ve statistických údajích a medializována prostřednictvím široké škály sdělovacích prostředků. Více >

Současné problémy v chovu černé zvěře

RNDr. C. BABIČKA, CSc., Ing. V. DIVIŠ
Počet komentářů: 0
Chov černé zvěře se v ČR v současnosti dostal do situace, která vyžaduje zásadní řešení. Rozpory v chovu černé mezi řádným mysliveckým obhospodařováním a skutečnostmi v chovu v praxi začínají být neudržitelné. Více >

Patterdale Terrier

stane se nově objeveným plemenem loveckého teriéra i pro naši myslivost? Ing. Koloman FERJENTSIK
Počet komentářů: 0
Přestože nabídka teriérských plemen pro myslivecké využití je vcelku poměrně široká, a to počínaje foxteriérem, přes velšteriéra, bulteriéra, jagdteriéra, irského teriéra, lakeland teriéra, ale také českého teriéra a dnes už i border teriéra, dochází v poslední době k mnoha dalším snahám a pokusům o získání lovecké upotřebitelnosti i některých, doposud myslivecké veřejnosti méně známých, teriérských plemen, jako např. west highland white teriéra, či kernteriéra (Cairn Terrier), příp. i dalších teriérských plemen (manchester teriér). Důvody těchto snah jsou většinou obchodního rázu, než by byly míněny seriózně. Koneckonců zmíněná plemena nepředstavují prakticky žádnou konkurenci běžně používaným a v naší myslivosti osvědčeným teriérským plemenům. Výsledky dosahované těmito periferními teriérskými plemeny např. na zkouškách z norování (navíc bezkontaktních) nebo zkouškách barvářských, nejsou nikterak přesvědčivé, a proto asi ztěží nadchnou (i přes někdy zajímavý exteriér) srdce myslivce, který si ve většině případů pořizuje loveckého psa především na práci. Více >

Za černým medvědem do Kanady

Alena KOŠINOVÁ
Počet komentářů: 0
Lov v Kanadě. To byl můj dávný a v minulé době těžko splnitelný sen. Mnohokrát jsem si přehrával videokazety Davida Attenbourka "Zázraky přírody" a s úžasem pohlížela na scenérie, které dokáže vykreslit kanadská příroda. To všechno bych jednou chtěla vidět na vlastní oči! O své touze lovit v Kanadě jsem se zmínila jednomu ze svých přátel. Nadzvedl obočí, usmál se a pravil: "Není nic jednoduššího. Mám kamaráda Jirku, ten jezdí s lovci do Kanady a ani není tak drahý. Dám ti na něj telefon a ověř si to." Samozřejmě telefonní číslo jsem odložila do adresáře a na celou záležitost tak trochu zapomněla. Karel mě však znal a nic neponechal náhodě. Jednoho dne zazvonil telefon, ozval se přívětivý hlas a následovala záplava informací. Na závěr jsme si domluvili schůzku. Pak už všechno jelo jako po drátě. Čas letěl neuvěřitelně rychle. Jednoho dne jsem zabalila cestovní tašku, zamkla kulovnici do speciálního přepravního kufříku a náš airbus se odpoutal od ranveje v Ruzyni. Více >

Myslivecké brokové střelnice pro jednorázové použití

Ing. Miroslav MAŠTÁLKA
Počet komentářů: 0
Některými základními aspekty bezpečného provozu mysliveckých střelnic jsem se zabýval článku uvedeném v časopise Myslivost 7/98. Dnes bych chtěl čtenáře blíže seznámit s problematikou zřizování a provozu mysliveckých brokových střelnic pro jednorázové použití. Více >

Národní kolo soutěže "O zlatou srnčí trofej" 1999

Mgr. Jarmila VANÍČKOVÁ a Ing. Jaroslav VANÍČEK
Počet komentářů: 0
Abertamy, horské a bývalé hornické městečko, položené v nádherném prostředí Krušných hor, přivítalo účastníky 29. ročníku soutěže "O zlatou srnčí trofej". Přechodný domov pro 100 nadšenců, mladých přátel přírody a myslivosti připravilo SOU lesnické v prostorách domova mládeže, sportovištích i odborných pracovištích. Jako vždy se sjely děti ze všech koutů České republiky. Účastníci bývalých ročníků převyšovali nové soutěžící, kteří ale brzo zapadli mezi ostatní. Někteří počítají svou účast od dvou až po sedm let za sebou. Jako každý rok soutěžila spousta absolventů devátých tříd, což zaručuje nejen kvalitu, ale i naději, že budoucnost ochrany, péče o les, zvěř a přírodu vůbec bude ležet v rukou mladých lidí, kteří díky této soutěži pochopili, co naše příroda potřebuje. Mnozí z nich dále pokračují jako vedoucí kroužků mladých přátel myslivosti. I svůj výběr dalšího studia směřují k lesnickým a přírodovědným školám. Více >

Klubové soutěže KCHJ ČR v roce 1999

Lenka FAIRAISLOVÁ
Počet komentářů: 0
Klubové soutěže jsou vyvrcholením výcvikové sezony a svátkem pro všechny jezevčíkáře, kteří obdivují všestrannost těchto pracovitých a chytrých malých psíků. Neprávem zůstávají ve stínu ohařů a jejich výkonům přihlížejí jen jejich příznivci, nikoli čelní kynologičtí funkcionáři. Praktičtí myslivci jim však dávají stále častěji přednost a tak jsou jezevčíci nejpočetnějšími loveckými psy co do počtu zapisovaných štěňat i počtu absolvovaných zkoušek. Více >

Kouzlo večera

Jiří ŽAMBOCH
Počet komentářů: 0
Tak jako někdo rád jezdí na jeleny, jiný se raději kochá vábením srnců, dalšího láká zvěř černá, tak já jsem zase propadl lovu lišek. Večerní čekaná na jednoduchých posedech při újedi je mým největším koníčkem. Za svých mysliveckých patnáct let jsem na čtyři újedě dopravil už několik tun různých mršin. Do stovky ulovených kmoter lišek mně jich schází už jen na dva tucty. Na čekaná se většinou lišky nedočkám, v průměru však tak počtvrté ano. Když se mně v minulosti za jeden večer podařilo ulovit dvě lišky, myslil jsem si, že je to neopakovatelné, avšak od té doby se mi to podařilo ještě pětkrát. Více >
Zpracování dat...