ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Ke Slovu do a z vlastních řad

Ing. Karel BARTOŠEK
Počet komentářů: 0
Článek V. Broukala v čísle 4 našeho časopisu byl psán jistě pod silnými emocemi, vyvolanými tragickými událostmi ve Slopném. Ostatně některé reakce na něj, otištěné v čísle 5 (zvl. od L. Stropka) byly emotivní také. Do celé diskuse bych si dovolil navrhnout jednu zásadu: “vraťme se na zem!”. Nejprve k názoru kolegy Stropka, který má dojem, že pilotní článek V. Broukala “sděluje že myslivci jsou u nás veskrze banda hlupáků…”, že z něj vyplývá, že “se schovává za tlaky antilovecké propagandy…” a “co dělá naše společnost (tedy ČMMJ) … - nic, resp. se jen diví nebo potichu obviňuje ze zaujatosti”. Více >

Výběr vhodné ráže k lovu spárkaté zvěře

Dr.Ing.Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Výběr vhodné ráže a vhodného náboje je věčným tématem začínajících i zkušených myslivců. Zejména z hlediska ranivosti, chování ke zvěřině, okamžitých účinků na zlomení v ohni a podobně. Více >

Hodnocení ulovené zvěře v okrese Žďár nad Sázavou

Oldřich Sedlář
Počet komentářů: 0
Stalo se již tradicí, že každoročně zvou myslivci žďárského okresu přátele přírody a myslivosti na veřejné zhodnocení zvěře ulovené v uplynulém roce - chovatelskou přehlídku. Za uplynulý rok proběhla tato přehlídka ve dnech 19. - 21.dubna 2002 ve Žďáře nad Sázavou. Více >

Pevný lovecký nůž s pilkou

Karel Hons
Počet komentářů: 0
Po zkušenostech z výstav nožů, kde jsem od Vás načerpal mnohé náměty, Vám mohu představit novou koncepci loveckého nože s výklopnou pilkou. Způsob uložení, vyklápění a použití pilky je nový a vznikl ve spolupráci s mysliveckou veřejností a za velkého přispění Radka Pyroutka, který je zkušeným lovcem a rytcem zbraní a nožů. Více >

Zajíc, králík a myslivecky významní hlodavci

red
Počet komentářů: 0
V pěkném prostředí třebíčské Střelnice se konal první z letošních odborných seminářů, tentokrát věnovaný zajícům, králíkům a dalším myslivecky významným hlodavcům. Pořadatelem byla ČMMJ ve spolupráci s OMS ČMMJ Třebíč, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí a Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů IFER. Seminář se setkal s poměrně velkým ohlasem, podělit se o poznatky přijelo 92 odborníků a hostů jak tuzemských, tak i ze Slovenska a Rakouska. Z referátů zařazených do sborníku nakonec zaznělo 17 odborných referátů. Více >

Biologické základy mysliveckého obhospodařování srnčí zvěře IV.

Zásady, kritéria a harmonogram odstřelu Jan Pintíř, Marek Tůma, Karel Bukovjan & František Havránek
Počet komentářů: 0
V předchozích dílech jsme se zaměřili na některé důležité aspekty biologie srnčí zvěře; faktory ovlivňující populační dynamiku a reprodukční strategii s důrazem na teritoriální systém. Zmínili jsme se také o některých kladech a záporech současného mysliveckého ovlivňování populací srnčí zvěře. V tomto posledním díle bychom chtěli vše shrnout - s využitím dříve uvedeného stanovit některé zásady, kritéria a harmonogram odstřelu, o kterých se domníváme, že by je management srnčí zvěře neměl opomíjet. Více >

Poznáváme kukačku nejen z pověr a bájí

Jan Rys
Počet komentářů: 0
Příletu kukačky do naší přírody si každé jaro všímá dost lidí. Pochybuji ale, že ze zájmu ornitologického, spíše, jak jsem se mnohokrát přesvědčil, jde o moc pověrčivosti a touhy plynoucí po obyčejném světském mamonu. První zakukání kukačky na jaře má podle pověry pro člověka, který ho zaslechne a má v kapse alespoň několik drobných, takové kouzlo, že se mu drží peníze v peněžence celý rok. Později si jejího kukání málokdo všímá, snad jen ten, který ze zvědavosti chce uvidět jak hlas vyluzuje. Mnoha lidem se to nepodaří, protože kukačka je pták plachý a není snadné se k ní přiblížit na vzdálenost, aby na ní bylo vidět každé peříčko. Tak není mnoho těch, kteří trochu více znají žežulčí intimní život a mohou vyprávět i o “příživnickém” dospívání mladých nebo o zručnosti jejích chápavých nohou, podobných papouščím. Více >

Jakou si vybrat kulovnici

Ing. Ladislav DÉKÁNY
Počet komentářů: 0
Výběr vhodné kulovnice je skutečně ošemetná věc. Ideální by bylo, kdyby existovala kulovnice, která by pokrývala široké spektrum použití. V praxi však takovou kulovnici, která vyhoví každému účelu nenajdeme. Více >

K odhadu věku srnců

Ing. Pavel ČERNÝ
Počet komentářů: 0
K napsání tohoto článku mě mj. přiměly poznatky z návštěvy výstavy Natura Viva 2001 v Lysé nad Labem. Více >

Voliérový odchov orebice rudé ve Španělsku

Francisco García SANCHES Murcía, Španělsko
Počet komentářů: 0
Orebice rudá (Alectoris rufa) je španělskými myslivci považována za královnu stepí. Dosahuje celkové délky zhruba 35 cm a hmotnosti 0,5 kg. Stojáčky, zobáček a okolí světel jsou výrazně červené. Opeření na hřbetě je hnědé. Světlešedé boky jsou pokryty bílými a oranžovými proužky. Na bílém krku je černé vroubkování, které přechází až do ostrého ohraničeného límečku jehož zúžení se táhne po straně hlavy až ke světlu. Hruď je šedomodrá, břicho kaštanově oranžové. K přesnému stanovení pohlaví poslouží ostruhy na stojáčcích kohoutka. Více >

K chovu zajíce polního

Doc.MVDr. Karel BUKOVJAN, CSc., Ing. František HAVRÁNEK, CSc., Ing. František KRÁL
Počet komentářů: 0
Česká myslivost byla v minulosti ve světě proslavena druhovou pestrostí a vysokými stavy především drobné zvěře. Z velké zvěře zaujímala významné místo zvěř srnčí, ostatní druhy zvěře spárkaté, jako jelení, dančí a mufloní, zdaleka nedosahovaly současných početních stavů. Černá zvěř se do konce druhé světové války ve volných honitbách nevyskytovala. Zajíc, koroptev a bažant byli neproduktivnějšími druhy zvěře a tvořili základ mysliveckého hospodaření. Více >

Kvakoš noční

Přemysl PAVLÍK
Počet komentářů: 0
Kvakoši noční bývali kdysi na rybnících v okolí Třeboně celkem běžným zjevem. Dlouhá léta byla známá jejich velká kolonie na ostrůvku rybníka Malý Tisý, který leží hned vedle státní silnice. Ostrůvek je porostlý směsí bříz, olší osik, a vrb. Když se kvakoši brzy z jara vrátili ze svých zimovišť, bývali na dosud holých stromech dobře vidět jejich drobné postavičky, odpočívající po dlouhé cestě. Patrná byla ve větvích i stará hnízda z minulých let. Více >

Nejlacinější počítačové “zpracování honitby a honebního společenstva”

Ing. Zdeněk Sobotka DrSc
Počet komentářů: 0
Cílem tohoto článku je  seznámit čtenáře s nejlacinější metodou počítačového zpracování “honitby a honebního společenstva”. Další výhodou navrhované postupu je použití běžně dostupných a všeobecně známých počítačových programů. Za nezanedbatelnou výhodu navrhovaného postupu tvorby “konečné tabulky” je trvalá visuální kontrola jednotlivých prováděných kroků. Navrhovaný postup byl úspěšně použit v praxi na poměrně rozsáhlou honitbu. Čtenář, který umí běžně využívat PC, sám podle uváděných dílčích kroků může vytvořit dostatečné dokumenty podle zákona o myslivosti pro tvorbu honitby a honebního společenstva a tyto dokumenty může snadno následně průběžně aktualizace. Více >

Jak vyzrát na nový zákon s malou kulovou ráží

Josef Černý
Počet komentářů: 0
O problematice malých kulových ráží jsem psal v č. 5/99, kde jsem poukazoval na výhody ráže 5,6 x 52 R pro svou těžší a stabilnější střelu, která nezpůsobuje nadměrné poškozování zvěřiny. Od té doby se situace změnila v tom, že podle nového zákona o myslivosti vyhovuje tento náboj pouze pro lov srnčí zvěře, protože nedosahuje požadovanou dopadovou energii střely ve vzdálenosti 100 m. Psal jsem o tom v č. 1/2002. Uváděl jsem, že jediným nábojem ráže 5,6 mm, který tento požadavek splňuje, je náboj 223 Remington Federal Match se střelou o hmotnosti 4,47 g. Více >
Zpracování dat...