ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Myslivci jsou stále trnem v oku

Pavel Brunclík
Počet komentářů: 0
Ať se stane komukoliv a kdekoliv újma na zdraví, od lehkých úrazů, po těžké, až s následkem smrti, je to nepříjemné, tragické a politování hodné. Jedná-li se o úrazy neúmyslné, pak většinou ten, kdo je zavinil, nese si ve svém svědomí následky na celý život. Posouzení míry odpovědnosti a spravedlivý trest je v kompetenci soudů. Více >

Bezpečnostní opatření při zacházení s loveckou zbraní

JUDr. Antonín Charvát a Ing. Jan Mikulka, CSc.
Počet komentářů: 0
Stávající platný zákon o střelných zbraních a střelivu č. 288 Sb., ze dne 3. listopadu 1995, taxativně vymezuje a stanovuje podmínky pro nabývání a vlastnictví ke střelným zbraním a střelivu, registraci, držení, nošení a používání střelných zbraní, mezi které patří také zbraně “lovecké”. Současně s uvedenými podmínkami (mimo jiné) vymezuje i působnost správních úřadů v oblasti střelných zbraní a střeliva. Více >

SLOVO DO VLASTNÍCH ŘAD

Vladimír Broukal
Počet komentářů: 0
Opět rozvířená hladina veřejného mínění proti myslivcům je jen pokračováním tlaku antilovecké propagandy, ovlivňování široké nemyslivecké veřejnosti skupinami novinářů či jednotlivci, kteří z pohledu panelákového ochránce, pro něhož největší les je pražská Stromovka, využívají nešťastných náhod úrazů střelnou zbraní proti myslivosti. To, co se odehrálo minulý týden na Zlínsku v honitbě MS Sloupná, je neštěstím nejenom pro rodiny, kterých se událost dotkla, ale i pro celé myslivecké sdružení a samozřejmě pro celou mysliveckou organizaci. Úrazy střelnou zbraní jsou, byly a budou, zrovna tak jako úrazy při jiných činnostech, které člověk ve svém životě vykonává. Nad jednou okolností uvedeného případu na Zlínsku je však nutno se zastavit. Možná, že naháňka byla jakousi živelnou akcí určité skupiny místních členů, při které zřejmě nemohl být ani myslivecký hospodář. Ale i tak je nutno z etického hlediska odsoudit naháňku na černou zvěř konanou začátkem března, kdy jsou bachyně plné a mnohdy již jsou v tomto období metána selata. Více >

Ďeň medzi kozorožcami

Miro Zumrík
Počet komentářů: 0
Už niekoľko rokov sa snažím o snímky kozorožcov. Tie ma najprv zaujali vo filmoch z Álp a potom, keď som ich videl -exemplárne silné kusy v ZOO Innsbruck. Více >

Biologické základy mysliveckého obhospodařování srnčí zvěře I.

Biologické předpoklady - přírodní výběr Jan Pintíř & Marek Tuma
Počet komentářů: 0
Srnčí zvěř je doposud nejpočetnějším druhem spárkatí zvěře žijícím na území České republiky (ČR). Vždyť v roce 1999 bylo uloveno více než 100 000 kusů a jarní kmenové stavy v loňském roce uvádí myslivecká statistika na úrovni 270 000 kusů. S naznačenou početností souvisí i areál výskytu; kromě vysokohorských oblastí a lidských sídlišť prakticky neexistují biotopy, které by tato zvěř neosidlovala (v obou směrech jí, bohužel, významně konkuruje černá zvěř). Je tedy pro většinu českých honiteb zvěří hlavní a navíc je druhem původním, kterých je mezi kopytnatci české fauny, také bohužel, menšina. Více >

KOROPTVE V MILEŠÍNĚ

Ivo MÜHLHANSL, Josef ODEHNAL, Petr JOBÁNEK
Počet komentářů: 0
V první části našeho příspěvku v Myslivosti 3/2002 jsme čtenáře seznámili s našimi zkušenosti v chovu koroptví v Oblasti chovu a ochrany koroptve polní Křiby při Okresním úřadu Žďár nad Sázavou. Čtenáři byli informováni o způsobech a formách zimního přikrmování koroptví a poměrně detailně o odchytu koroptví pro zimní komorování. V tomto druhém pokračování se chceme zkonfrontovat naše zkušenosti se zimním komorováním se zkušenosti našich předků, v dalších článcích pak budou následovat zkušenosti s úpravou biotopů pro koroptve. Více >

Zoli - nová značka loveckých zbraní na českém trhu

P. R. Ivan Šafhauser
Počet komentářů: 0
Již celá staletí trvá zbrojířská historie maličké obce Magno di Trompia, dnes odlehlé součásti městečka Gardone v romantickém údolí alpského podhůří severní Itálie. Tam, v proslulé zbrojnici lombardského království, poblíž rozlehlého jezera Lago di Garda, se už ve čtrnáctém století kovaly zbraně pro piemontská, neapolská i lombardská vojska. A už tenkrát se jméno Zoli objevovalo v kronikách v souvislosti s výrobou arkebuz. Puškařskou tradici ovšem v rodu Zoliů založil až jistý Giovanni Zoli, který se v roce 1867 proslavil coby výrobce vynikajících zámků perkusních zbraní. Dodnes je jím vyrobená perkusní pistole, opatřená rodinnou značkou, pietně vystavena v dnešní továrně Zoli v Gardone nedaleko Brescie. Více >

Promenáda bahňáků

Jan RYS
Počet komentářů: 0
Jarní počasí často vládne náhlými zvraty; do rána krajinu změní k nepoznání, připomíná spíše předvánoční idylu s ostrým dechem mrazíku a vánicí. Stačí pár dní slunečné pohody a poslední záchvěvy zimy jsou pryč. Neznám bouřlivější nástup nového života do přírody, než bývá v lukách u rybníků. Denně překvapuje čerstvými divy; jednou voskovou krásou rozzářených blatouchů, jindy zase pestrým společenstvím opeřených vandrovníků z jihu. Hlavně noci v temných výškách hlaholí melodickými hlasy ptáků, kteří se dorozumívají svérázným křikem aby udrželi správný směr a opozdilým zesláblým jedinců z houfu neulétli. O pověstných nocích ptačích tahů se vědcům nepodařilo dosud uspokojivě objasnit, podle čeho jednotlivé páry ptáků ve tmě rozpoznávají svou rodnou louku s přesností vlastně několika desítek metrů a už po mnoho let do ní přilétávají pravidelně hnízdit. Více >

Tetřev hlušec v Českém lese

Reintrodukce v oblasti Čerchova Václav Fišr
Počet komentářů: 0
Historie Tak jako v jiných lesnatých částech České republiky byl tetřev hlušec do první poloviny 20. století běžným obyvatelem lesních komplexů v okolí Čerchova, a to v takovém množství, že jeho početní stavy dovolovaly jeho lov. O tom svědčí například údaje z Domažlických kronik. V roce 1932 a 1933 bylo na polesí Smrčno lesů města Domažlic uloveno 12 kohoutů tetřeva. Výměra tehdejšího polesí Smrčno byla asi tisíc hektarů. V této době se vyskytoval tetřev nejčastěji ve starých smíšených porostech (SM, BK, JD) v nadmořských výškách 600 až 1042 metrů nad mořem. Více >

O příčinách ubývání sluk

Jan SOMMER
Počet komentářů: 0
Člověk je zřídka kdy s čím spokojen a hlavně se mu nejčastěji zdá, že to dříve přece jen bývalo lepší. Ani myslivci v tom nečiní výjimky, i u těch slyšíme často řeči o úpadku myslivosti v tom i onom směru apod. Z_dlouholetého pozorování mohu potvrdit, že sluk opravdu ubývá. Kde jsou ty doby, kdy se sluky nestřílely jen při jarním toku, ale i podzimním, dokonce i při společných honech. Dobře si pamatuji, neboť jsem byl tehdy zaměstnán jako lesní praktikant u velkostatku v_Boskovicích, jehož majitelem nebyl nikdo jiný než pan hrabě Mensdorf Poully. A ulovit na takovém honě pět i více sluk nebyl problém, když se na ně dobře střílelo. Více >

Co s loveckými automaty

JUDr. Jiří Vaněk
Počet komentářů: 0
Ihned po zveřejnění zákona č. 449/2001 Sb., O myslivosti, jsem obdržel několik dotazů a někdy i výčitek, proč zákon v § 45 odst. 1 písm. l), zakazuje střílet zvěř z poloautomatických nebo automatických zbraní se zásobníkem schopným pojmout více než 2 náboje? A co budou dělat myslivci kteří již řadu let takové zbraně vlastní? Více >

Česká myslivost pomáhá Maroku

Silvie VESELÁ
Počet komentářů: 0
Koncem loňského roku vyvrcholila realizace projektu nazvaného “Zavedení vzorového mysliveckého hospodaření v Maroku”, jehož běh započal 17. listopadu 1997 podepsáním smlouvy mezi FAO, marockou vládou a vládou České republiky. Cílem spolupráce FAO, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. Labem a marockého Ministerstva vod a lesů bylo přispět k zapojení lovu a myslivosti do aktivit marockého Státního lesnického programu a podpořit ochranu vybraných druhů marocké fauny. Více >

120 let výročí založení Maďarské myslivecké organizace

Milada FABELOVÁ
Počet komentářů: 0
V pátek 15. února odjela autem delegace Českomoravské myslivecké jednoty ve složení - Prof. Ing. Josef Hromas, CSc.. Vladimír Broukal a Milada Fabelová na oslavy Maďarského mysliveckého svazu do Budapešti. Cestou jsme se zastavili na Slovenském poĺovníckém zväzu a v příjemném prostředí a v přátelském rozhovoru projednali řadu otázek. Více >
Zpracování dat...