Časopis Myslivost

SLOVO DO VLASTNÍCH ŘAD

Vladimír Broukal
SLOVO DO VLASTNÍCH ŘAD
Opět rozvířená hladina veřejného mínění proti myslivcům je jen pokračováním tlaku antilovecké propagandy, ovlivňování široké nemyslivecké veřejnosti skupinami novinářů či jednotlivci, kteří z pohledu panelákového ochránce, pro něhož největší les je pražská Stromovka, využívají nešťastných náhod úrazů střelnou zbraní proti myslivosti. To, co se odehrálo minulý týden na Zlínsku v honitbě MS Sloupná, je neštěstím nejenom pro rodiny, kterých se událost dotkla, ale i pro celé myslivecké sdružení a samozřejmě pro celou mysliveckou organizaci. Úrazy střelnou zbraní jsou, byly a budou, zrovna tak jako úrazy při jiných činnostech, které člověk ve svém životě vykonává. Nad jednou okolností uvedeného případu na Zlínsku je však nutno se zastavit. Možná, že naháňka byla jakousi živelnou akcí určité skupiny místních členů, při které zřejmě nemohl být ani myslivecký hospodář. Ale i tak je nutno z etického hlediska odsoudit naháňku na černou zvěř konanou začátkem března, kdy jsou bachyně plné a mnohdy již jsou v tomto období metána selata.
Zhruba před rokem zastřelil myslivec na Prostějovsku občana z blízké vesnice, který kradl v noci na poli mák. Spletl si ho s divočákem. Asi před měsícem došlo opětně v noci k postřelení občana, který kradl plechy na železničním náspu, naším členem na Plzeňsku. Spletl si ho s liškou. Další a další případy, které mnohdy skončí netrefením a pouhým vylekáním, mne vedou k návrhu na celosvazovou diskusi myslivců k těmto výše uvedeným problémům.

Co by se stalo, kdyby byly v zakázaných způsobech lovu v zákoně o myslivosti zakázány společné lovy na spárkatou zvěř pomocí naháňky a nadháňky a pro redukci jelení zvěře jsme se vrátili o osvědčeným nátlačkám. Osobně znám myslivecká sdružení, která loví desítky kusů černé zvěře individuálně a ulovení černé zvěře na společném lovu drobné zvěře je spíše výjimkou. Domnívám se, že tímto opatřením by byly eliminovány úrazy střelnou zbraní při společných lovech.

Co by se stalo, kdyby v zakázaných způsobech lovu v zákoně o myslivosti byla povinnost lovu zvěře v noci nejen za použití vhodné pozorovací a střelecké optiky, ale i za pomocí zařízení pro osvětlení cíle. Tento způsob je využíván v převážně většině balkánských zemí, ale též například pro nás nepříliš vzdáleném Maďarsku. Samozřejmě tato možnost by byla pouze pro lov zvěře černé, případně lišek. Osobně jsem do této chvíle byl proti jakékoliv baterce, či podobnému zařízení, ale počet úrazů, či nešťastných náhod při lovu v noci mě spíše vede k výše uvedenému názoru, byť jsem si vědom, že někteří nesolidní myslivci by mohli využít tohoto zařízení i k lovu jiných druhů zvěře. Naopak umožněním použití umělého zdroje pro osvětlení cíle by došlo k rozšíření počtu dní - nocí k nutné redukci stavů černé zvěře.

Vím, že výše uvedenými návrhy rozvířím hladinu mysliveckého cítění, ale vedou mě k tomu kroky zcela pragmatické a budu jenom rád, jestliže se v našem časopise podobná diskuse na výše uvedené téma rozproudí.


Zpracování dat...