Časopis Myslivost

MASKÁČE

Dr.Ing.Jiří Hanák
MASKÁČE
Dotaz: Hospodář z našeho sdružení vykázal, pro nevhodné myslivecké oblečení, ze společného lovu (naháňky) účastníka, který přišel oděn ve vojenském maskovacím oděvu. Postižený se cítil velmi dotčen s argumentací, že je údajně takové oblečení na lovu v zahraničí zcela běžné. Ve sdružení se vedla dlouhá diskuse, a tak bych chtěl vědět zda se jedná o běžný vývoj, který proniká i k nám nebo hospodář přece jen postupoval správně. R.S.Vlašim
Odpověď:

Pro objektivní odpověď si nejprve dovolím podat stručnou informaci o používání maskovacích oděvů při lovu v zahraničí. Je faktem, že jsem se osobně setkal v USA, Kanadě, Skandinávii, v Polsku a i jinde s mnoha lovci v oděvech s maskovacími vzory. Maskovací vzory na loveckých oděvech se však výrazně liší od vojenských a jsou zde vnímány již jako typicky lovecké a vyvzorované pouze pro lovecké oděvy. Některé z nich jsou i s poměrně decentním vzorováním, případně jsou přizpůsobeny převládajícímu charakteru přírodního krytu v daném prostředí nebo ročnímu období apod.. Dále, a to považuji za nejdůležitější, se případně používají pouze při individuálních lovech.

Používání maskovacích vzorů na loveckých oděvech vychází z praktických potřeb vytvoření maximálního krytu lovce v zemích, kde se neloví z posedů, ale téměř výhradně ze země a v podmínkách pro zvěř mnohem příznivějších a pro lovce velmi nevýhodných. K tomu přistupují další místní podmínky, kdy je např. velmi obtížné se ke zvěři přiblížit apod. V podmínkách individuálního lovu je oděv s kamuflážním vzorem velmi užitečný a někdy i nezbytný. Při osamělém lovu ze země a na šoulačce, kdy lovec využívá v co největší míře jakéhokoliv krytu, nelze proti tomuto oblečení asi nic namítat ani u nás a lze v něm spatřovat i velkou praktičnost. Přes to by to měly být kamuflážní vzory lovecké, které jsou i u nás z dovozu již na trhu a v žádném případě vojenské, které vzbuzují v okolí militantní a "zabíječské" asociace zbytečně spojované s myslivostí.

Daleko přísnější pohled je na nošení oděvu s kamuflážním vzorem při společném lovu. Velmi významným aspektem je zde zejména hledisko bezpečnosti. V USA, ve Skandinávii a dalších zemích musí mít všichni lovci a účastníci společného lovu oblečeny vesty a čepice výrazné oranžové barvy. Takže ani zde nesmí mít účastník společného lovu na sobě maskovací oděv aniž by nebyl překryt uvedeným výrazným doplňkem. Lovec oděný pouze v maskovacím oděvu může být velmi vážně ohrožen ostatními střelci, protože právě "maskování" způsobí snadné přehlédnutí jeho osoby. Oranžové vesty a čepice se nejčastěji šijí jako oboustranné - z jedné strany oranžová a z druhé běžná olivově zelená, takže lovec má vestu prakticky universální.

U nás zatím povinnost oranžových vest není zavedena, ale vzhledem k častým úrazům a tragédiím na společných lovech by tato praxe byla u nás také velmi užitečná. A osobně bych doporučoval zavést tuto povinnost do prováděcí vyhlášky či podobného úředního výnosu. To, že podobné opatření není samoúčelné nakonec dokumentují opatření z uvedených zemí. Domnívám se dokonce, že k mnohým tragédiím by ani u nás nedošlo, pokud by lovci na společných honech byli velmi viditelně označeni.

Při způsobu oblékání myslivců nelze přehlédnout ani naše tradice a kulturu, která navazuje na bohatou historii v mysliveckém oblečení. Jsem toho názoru, že každé setkání myslivců, pokud není malým svátkem, je přinejmenším společenskou událostí, na kterou je třeba zvolit i přiměřený myslivecky důstojný oděv. Správné myslivecké oblečení je výrazem úcty k mysliveckým druhům, ke zvěři i výrazem hrdosti ke stavovské příslušnosti. I na společný lov je třeba přijít vhodně myslivecky oblečen s přizpůsobením momentálním klimatickým podmínkám.

Styl mysliveckého oblečení pro lovecké a společenské situace není sice nikde kodifikován ani normalizován nicméně má svůj určitý vžitý a tradiční charakter. Historicky se na našem území na úroveň oblečení lovců a loveckého doprovodu vždy velmi dbalo a stalo se pevnou společenskou konvencí bez jejíž naplnění nebyla účast na lovu vůbec myslitelná. Myslivecké prvky v oblékání ovlivňovaly módu a patřily vždy k nutné výbavě nejen aristokratů, ale všech účastníků lovu a doprovodných akcí.

Mělo by se opět u nás stát pravidlem, tak jako je tomu v okolních zemích, že nosit mysliveckou uniformu, případně vhodný myslivecký oděv, je čest a je třeba ji nosit s hrdostí. (Z tohoto pohledu je nutné velmi přivítat a podpořit doporučení Myslivecké rady ČMMJ k přijetí kolekce národního mysliveckého stejnokroje tak, jako je to v některých okolních zemích.)

Domnívám se, že mezi myslivecké oděvy vhodné na společné akce rozhodně nepatří vojenský maskovací oděv a tak váš hospodář, jak z hlediska kultury lovu, tradic a myslivecko-společenských hledisek, tak zejména z hlediska bezpečnosti jednal správně.
Zpracování dat...