Časopis Myslivost

Poznatky z chovu maďarské linie daňčí zvěře na Pardubicku

Ing. Miroslav Budera
Poznatky z chovu maďarské linie daňčí zvěře na Pardubicku
V čísle 1/2002 byl otištěn článek s fotodokumentací o úspěchu v chovném zařízení, kde je sledována od roku 1996 genetická linie nejkvalitnějších daňků Guylaje.
Výsledky chovu nejsou náhodné. Jsou podpořeny údaji, které vycházejí z měření nalezených shozů v měsíci dubnu až květnu 2002 ve shora uvedené lokalitě. Pro srovnání kvality byly údaje porovnány i s chovy daňčí zvěře v jiných oborách, opomenuta nebyla ani nadmořská výška poloh oborních chovů. Měření bylo provedeno u chovů s nadmořskou výškou od 180 m (Pardubice) do 450 m nad mořem. Celkově bylo změřeno asi 90 párů daňčích shozů ve věku tří let (druhé paroží - vařečkáč) a výsledky jsou ve svém srovnání velice zajímavé.

U deseti shozů nalezených v chovném zařízení v Pardubicích byly měřeny obvody růží a obvody lodyh mezi očníkem a opěrákem a obvody lodyh mezi opěrákem a lopatou. Obvody růží shodně vykazují údaje od 16 cm až 16,5 cm. Obvody lodyh se pohybovaly v průměru 8,5 cm u dolních obvodů a v průměru 9,5 cm u horních obvodů.

Měřené údaje byly porovnány a výsledky vyhodnoceny. Byly zjištěny překvapivé rozdíly. Velmi výrazné jsou údaje z měření obvodů růží. U jiných chovů byly obvody růží od 13,5 do 15 cm. Obvody lodyh v průměru 7,5 cm u dolních a horních 8,5 cm. Z pohledu chovu jde o velmi cenné zjištění kvality chovné základny. Zcela jednoznačně je chov ovlivněn genetickým základem, který se již promítá a výrazně vystupuje v naměřených hodnotách na druhém paroží. V pátém roce života by měl daněk na své čtvrté hlavě dosáhnout 180 bodů CIC. Nedosáhne-li pětiletý daněk této hodnoty, měl by být vyřazen z chovu. Tato cesta je však jediná, na jejímž konci musejí být trofeje přesahující 210 bodů CIC. Tuto tvrdou selekci nelze praktikovat v jiných chovech, kde daňci dosahují vrcholu v osmém až devátém roce života a trofejová hodnota je kolem 180 bodů CIC. Vyšší kvality lze dosáhnout jen pomocí oživení chovu.

Na fotodokumentaci je ukázka - kolekce tříletých daňků s jedním nalezeným shozem ve věku šesti let. Druhý shoz nalezen nebyl. Již ve věku šesti let jsou naměřené údaje velmi povzbudivé. Obvody růží 22 cm, dolní obvod lodyhy 14 cm, ale zcela bezkonkurenční obvod horní lodyhy 18 cm. Za informaci stojí i údaj o hmotnosti shozu dva kilogramy. Velká škoda, že nebyl druhý shoz nalezen, v případě shodných údajů v měření s prvním shozem by bodová hodnota žijícího daňka byla vyšší než 215 bodů CIC. Na druhé fotografii je párový shoz tříletého vařečkáče, který vykazuje slabého lopatáče. Porovnávám-li kvalitu shozů z chovného zařízení v Pardubicích v současnosti s dovezeným daňkem ve věku tří let z Maďarska v roce 1996, je příjemné zjištění, že měřené hodnoty jsou vyšší než u dovezeného daňka, který byl v roce 2001 vyřazen z chovu v osmém roce života s bodovým oceněním 204 bodů CIC. Jak již bylo uvedeno, uvolnil místo ještě silnějšímu daňkovi, o dva roky mladšímu. Uprostřed párových shozů vařečkáče je letošní shoz daňka špičáka. Jde nepochybně o velmi nadějného dvouletého jedince, který svými 19 cm v obvodu na růži naprosto uceluje správnost a nastolenou tvrdou selekci chovu.

Genetika v chovu je základem pro kvalitní chov s velmi dobrými trofejemi. V žádném případě se nespokojit s trofejemi asi 180 až 190 bodů CIC. Informace v oblasti genetiky k nám přicházejí i ze zahraničí (Rakousko, Nový Zéland, USA), možná předbíhám dobu, ale budeme schopni "na zakázku" vychovat i u nás daňka s trofejí asi 230 bodů CIC.

Byl bych velice rád, kdybych mohl obdržet informace o měření tříletých daňků i od Vás, kteří jste si tento článek přečetli. Údaje soustřeďte na obvody růží a lodyh, uveďte nadmořskou výšku výskytu a základní údaje o krmivu v období od října do května. Měření proveďte u shozů v roce 2002. Informace zašlete na e-mail: lov.chov@volny.cz.

Výsledky budou vyhodnoceny a poslouží k sestavení obrazu chovné kvality daňčí zvěře v Česku, v období třetího roku věku v oborních chovech. Vstup do tohoto projektu je zcela volný a nezávazný. Ti, kteří se do projektu zapojí, budou si moci výsledky s poradenstvím o chovu daňčí zvěře (zaměření - kvalita chovu - nové poznatky z oblasti genetiky, předkládání krmiv, zdravotní stav atd.) nechat zaslat.Zpracování dat...