ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Lesnické a myslivecké muzeum OHRADA oslavilo 160. výročí založení

Jaromír ZUMR
Počet komentářů: 0
Každý návštěvník, který zavítá na zámek Hluboká nad Vltavou, neopomene navštívit i lovecký zámek Ohrada, který stojí opodál v malebném prostředí mezi staletými duby na hrázi rozlehlého rybníka Munického. Barokní zámek pochází z let 1708 - 1713 a nechal jej vybudovat kníže Adam František ze Schwarzenberku podle plánů a pod přímým vedením pražského stavitele Pavla Ignáce Bayera. Mezi skvosty zámku patří hlavní sál, který je na stropě vyzdoben barevnými freskami “Báje o Dianě” od vídeňského malíře Jiřího Werleho. Více >

Od ledna podle nového zákona o zbraních a střelivu!

Dr.Ing. Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Od 1.ledna 2003 se stává účinným nový zákon o zbraních střelivu č. 119/2002 Sb., který bude mít dopady i na každého myslivce – držitele zbrojního průkazu a držitele zbraní. Proto bych rád zmínil několik poznámek k výňatkům z nového zákona o zbraních a střelivu, které se dotknou uvedené části myslivecké veřejnosti. Více >

Voda zničila zvěř na soutoku Labe s Vltavou

Ing. Ladislav Kořínek
Počet komentářů: 0
Lesní správa Jiřího Lobkowicze na Mělníku obhospodařuje dvě honitby o celkové výměře více než 2000 ha. Jedná se o honitby Hořín a Úpor. Obě tyto honitby byly postiženy katastrofálními záplavami i když s různými následky. Více >

Zelené úhory v EU – nová naděje pro budoucnost drobné zvěře

Ing. Josef Feuereisel, Ph. D.
Počet komentářů: 0
V posledních desetiletích probíhající celoevropský úpadek stavů drobné zvěře je pro zainteresovanou a mysliveckou veřejnost známým faktem. O podobné situaci můžeme však hovořit i ve vztahu ke všem  ostatním volně žijícím živočichům, kteří jsou svou existencí vázáni na kulturní, zemědělsky intenzivně využívanou krajinu. Všechny faktory, které tuto situaci způsobují nám dnes ani nejsou známy. Je však jisté, že podstatnou roli zde hrají zvětšující se rozlohy zemědělských jednotek, intenzita jejich obhospodařování, míra hnojení, chemická ochrana rostlin a v neposlední řadě i vzdušné spady škodlivin. Samostatným faktorem je problematika zesíleného tlaku predátorů. Více >

Černá srnčí zvěř - rarita ve volné přírodě

S použitím materiálu časopisu Unsere Jagd přeložil Dr.Koloman Ferjentsik
Počet komentářů: 0
V německém odborném časopise Unsere Jagd č. 5/2001 vyšel zajímavý článek Prof. Dr. Christopha Stubbeho, kterým seznamuje mysliveckou veřejnost o oblastech rozšíření, původu a charakteristických znacích černě zbarvené srnčí zvěře, kterými se odlišuje od běžné hnědě zbarvené srnčí zvěře. Více >

Šperky Johanna Fanzoje

Ivan Šafhauser
Počet komentářů: 0
Když císař Maxmilián I. poručil opevnit město Klagenfurt, aby zabránil útokům Turků a Benátčanů, potřeboval také dostatek zbraní pro jeho obránce. A tak shromáždil vyhlášené puškaře a usadil je v osadě Ferlach, chráněné z jedné strany horami a z druhé pak hradbami hradu. Voda z horských potoků poháněla hamry a měchy,dostatek dřeva v okolních lesích nedal vyhasnout pecím a kovářským výhním. Korutanské železné hutě dodávaly surové železo, ovšem to nejdůležitější byly zručné ruce kovářů, zámečníků, specialistů na vrtání hlavní, pažbařů i hutníků. I když se zpočátku jednalo především o výrobu vojenských zbraní pro rakouskou armádu, brzy se mezi řemeslníky objevili i rytci, kovotepci a ciseléři, jejichž rukama pak procházely i lovecké zbraně. V někdy v oné době tam vznikl puškařský cech, který všechna tato řemesla sdružoval a dbal velice.přísně na to, aby z Ferlachu vycházely jen opravdu vynikající zbraně. Více >

Za jeleny na Ukrajinu

Norbert HOMOLA
Počet komentářů: 0
Namlsán Sibiří pořád podvědomě hledám "velkou přírodu", bez turistických cest, hotelů, chat a dalších výdobytků naší civilizace. Mám výhodu, že kamarádím s bratry Kolínskými, světoběžníky a dobrými znalci východní Evropy. Zapíchnu prst někam do mapy, kamarádi se hluboce zamyslí a řeknou, že zrovna tam nikoho neznají, ale pokud by mi to nevadilo, mají padesát kilometrů severně nebo jižně dobrého známého. Tak tomu bylo i tentokrát, píchl jsem prst do Rumunských hor zvaných Maramureš. Pavel mi posunul prst přes hranici na Ukrajinu. Kobylecká Poljana, kamarád Ivan sbírá houby pro Taliány, moc hezké hory. Více >

Damascenská ocel a lovecký nůž?

Josef Pajl, nožíř
Počet komentářů: 0
Damascenská ocel... Pojem, který zná snad každý muž většinou ve spojení se zbraněmi Vikingů a orientálními zbraněmi s mimořádnou kvalitou ostří a nádhernou strukturou materiálu, viditelnou jako kresbu na povrchu čepele. Více >

Zákon o myslivosti a tlumení predátorů

Ing. Vojtěch Poles
Počet komentářů: 0
Celá léta jsme zdůrazňovali myslivcům jak je nezbytné při výkonu práva myslivosti zajistit řádnou péči o zvěř včetně její ochrany před predátory (dříve škodnou). Značné škody na drobné zvěři působí toulavé kočky (mladí zajíčci) a toulaví psi, ti rovněž i na zvěři srnčí. Právo jejich lovu má podle nového zákona o myslivosti pouze myslivecký hospodář a myslivecká stráž. Podle mého soudu toto omezení bude na škodu drobné i srnčí zvěři. Pro svoje pracovní i jiná vytížení nebudou moci v některých případech myslivecký hospodář ani myslivecká stráž věnovat potřebný čas tlumení predátorů, přičemž někteří z ostatních členů mysliveckého sdružení by tento čas měli. Více >

28. Memoriál Richarda Knolla – Tachov 24. - 25. srpna 2002

Vladimíra TICHÁ
Počet komentářů: 0
Starobylé západočeské město Tachov se stalo koncem srpna středem zájmu všech příznivců lovecké kynologie. Konal se zde 28. ročník Memoriálu Richarda Knolla - memoriálu , který je zároveň i mistrovstvím České republiky ve výkonu ohařů. Více >

Úprava krajiny nejen pro koroptve polní

Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
S prací a výsledky v Oblasti pro ochranu a chov koroptve polní Křiby na okrese Žďár nad Sázavou byli již čtenáři seznámeni v sérii článků v jarních číslech Myslivosti. Pro seznámení a diskusi odborníků a zájemců o chov koroptví a úpravu krajiny byl 6. září uspořádán v Heřmanově odborný seminář Úpravy biotopu nejen pro koroptev polní. Pořadateli bylo Myslivecké sdružení Borovina Vidonín ve spolupráci s ČMMJ, Institutem ekologie zvěře VFU Brno, Ministerstvem zemědělství, OkÚ Žďár n/S a OMS ČMMJ Žďár n/S za finanční podpory Fondu Vysočiny Krajského úřadu Kraje Vysočina. Více >

Usnesení semináře

red
Počet komentářů: 0
Účastníci semináře ”Úpravy biotopu nejen pro koroptev polní” konaného v Heřmanově dne 6. 9. 2002 na základě vyslechnutých odborných referátů, diskuse k nim a po shlédnutí realizovaných úprav životního prostředí drobné zvěře v okolních honitbách doporučují: Více >

Ohlédnutí za 23. Mistrovstvím světa v loveckém parcouru

Jan BUKSA
Počet komentářů: 0
Díky ASAT a střelnici LZ Konopiště na Vráži poznalo mnoho střelců kouzlo střelby na loveckém parcouru. Ve světě zcela běžná disciplína – u nás novinka. Poslední dva roky Browning-cupu, což je pětikolový bodovaný závod, rozdělily střelce do výkonnostních skupin a v nejsilnější skupině určil následující pořadí střelců: Pavel Zázvorka, Jan Buksa, ing. Jindřich Kořínek a Milan Rybín. Tato čtveřice se rozhodla zjistit, jak jsou na tom střelci z jiných států a jako nejlepší nápad jim připadlo rovnou Mistrovství světa na Novém Zélandě. Toto rozhodnutí podpořila i střelecká komise ČMMJ Praha a ve spolupráci s ASAT přispěli i finanční částkou. Na naše požadavky, ale i připomínky zareagovala firma Sellier a Bellot a připravila nám náboje pro tuto náročnou soutěž. Téměř rok jsme náboje testovali a zkoušeli na různé vzdálenosti, protože při parcouru je běžné střílet na 50 – 60 metrů. Dokonce jsme zasahovali terče ve vzdálenosti 80 metrů. Náboj S & B – 36 g, průměr 2,4 mm to zvládne v plném zahrdlení zbraně, rozhodující je velikost předsazení. To se pohybuje běžně kolem 6 m i více. Náročnou organizaci si vzal na starost ing. Jan Polišenský z firmy Technosoft Chropyně. Velkou zátěží byly finance, ale i tuto překážku jsme zvládli, a tak se přiblížil den odletu. Poslední ranou do zad byla pro nás situace v Afghanistanu ovlivňující hlavně podmínky pro převoz zbraní a munice v letadle. I tento problém šéf výpravy vyřešil, ale náboje jsme museli bohužel nechat doma. Dokonce ani přívěsky v podobě kulových nábojů jsme si s sebou nemohli vzít, o nožích, nůžkách a ostrých předmětech nemluvě. Více >

Odlov černé zvěře u lesního závodu Židlochovice

Ing.Jiří Špunar
Počet komentářů: 0
Honitby LZ Židlochovice jsou mimo území bažantnic v severozápadní části okresu Břeclav typicky lesními honitbami. Jsou rozmístěny hlavně podél dolního toku řek Moravy a Dyje až po vlastní soutok těchto řek v jihovýchodní části, kde obě řeky tvoří část státní hranice se Slovenskem a Rakouskem. Životní prostředí černé zvěře tvoří v převážné většině lužní lesy s hlavními dřevinami dubem,jasanem a topolem. Specifická je oblast valtická, kde se na pískovcovém podloží nejvíce daří borovici a dubu ceru. Poněkud odlišná je též oblast mikulovská, řadící se z lesnického hlediska k tzv. chlumním doubravám v mírně zvlněném terénu s hlavním zastoupením dubu a habru v dřevinné skladbě. V okolí všech honiteb LZ Židlochovice jsou intenzivně obhospodařovány poměrně rozsáhlé a úrodné zemědělské plochy, kde se jako hlavní zemědělské plodiny pěstují pšenice, kukuřice, ječmen, řepka a slunečnice. Více >

Podzim na horském chodníku

Jan RYS
Počet komentářů: 0
Nejeden člověk bývá na podzim zlákán do hor ustálenou pohodou přívětivého počasí a nastolováním jakéhosi melancholického poklidu do přírody. Tam pak neúnavně pochoduje po horských stezkách z jednoho vrcholku na druhý, aby zhlédl co nejvíce nádherných pohledů do světa dálav závěrů skal a hlubokých dolin. Pošetile se domnívá, že to je vše, co může z krás hor uvidět. Mýlí se. Daleko větší vzpomínky a potěšení si přinese ten, který se po horských chodnících nebetyčných svahů toulá pomalu, tiše, pozorně a má otevřeny oči i pro tajemnosti života divočiny, zdánlivě pustého kraje. Je nutné však mít po ruce dalekohled a v každém novém výhledu z porostu kleče jím všímavě propátrat celé okolí. Více >

Národní finále 32. ročníku soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ

Martina VANÍČKOVÁ
Počet komentářů: 0
Zalesněné kopce, rozkvetlé horské louky, pstruhový potok, krásné slunečné počasí, tak nás uvítaly Jeseníky. Zde se v penzionu Eden v Hynčicích konalo čtrnáctidenní národní finále soutěže o “Zlatou srnčí trofej”. Z celé republiky se sjeli vítězové okresních kol, aby změřili své síly při vědomostním klání, obnovili či uzavřeli nová přátelství a především rozšířili své znalosti a prohloubili vztah k přírodě. Spolu s celostátním finále probíhal letní myslivecký tábor pro děti se zájmem o myslivost a přírodu. Více >

Úprava biotopu zvěře po povodních

Dr.Ing. František LIBOSVÁR
Počet komentářů: 0
K nebezpečně klesajícím kmenovým stavům drobné zvěře vlivem civilizačních faktorů se připojila další silně negativní okolnost, a to “stoletá či tisíciletá povodeň”. Škoda povodní nevznikla pouze na utopené zvěři, ale především došlo k poškozeni biotopu, již tak značně zdevastovaného a drobné zvěři nepříznivého. Více >

Další nález trichinelózy černé zvěře

Doc. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. , MVDr. Zdena Pavlíčková
Počet komentářů: 0
V loňském roce byly publikovány v časopise Myslivost celkem čtyři články o trichinelóze a lze přepokládat, že myslivecká veřejnost bude o této závažné parazitóze zvěře dostatečně seznámena. Skutečnost je však trochu jiná. Stále se význam trichinelózy černé zvěře podceňuje a velké procento odlovených divokých prasat není vyšetřeno. Potvrzuje to nejenom porovnání počtů ulovených kusů černé zvěře, které vykazují myslivecká sdružení a počtů vyšetření divočáků na trichinelózu, které eviduje Státní veterinární správa. Stačí na téma “vyšetření na trichinelózu” diskutovat s některými myslivci. Většina z nich přizná, že zvěřinu divočáků k vyšetření na trichinelózu neposílá. Jaké jsou důvody tohoto přístupu myslivců? Nejčasněji slyšíme odpověď, že trichinelóza na území ČR není častá. Dalším uváděným důvodem je dlouhá doba od zaslaní vzorku na vyšetření k získání výsledku. Posledním argumentem je praktikované mražení zvěřiny, které původce trichinelózy usmrcuje. Více >

Život za objektivem

Silvie VESELÁ
Počet komentářů: 0
Eduard Studnička – jméno, které čtenářům Myslivosti asi nemusím představovat. Již nespočet let jeho fotografie zvěře a přírody ilustrují odborné články v tomto časopise. Už jako malá holka jsem si prohlížela jeho kalendáře se zvířaty a z časopisů vystřihovala “zvířecí” obrázky, pod kterými bylo jeho jméno. Zvláštní, to jeho mi jako jediné dodnes utkvělo v paměti. Že budu jednou sedět naproti panu Studničkovi a povídat si s ním o jeho fotografování, mě ale ani ve snu nenapadlo. Více >
Zpracování dat...