Časopis Myslivost

PSÍK MÝVALOVITÝ - LUPIČ GENTLEMAN?

Ing. Petr BÍLEK
PSÍK MÝVALOVITÝ - LUPIČ GENTLEMAN?
Díky vysokému počtu mláďat, přizpůsobivosti a skrytému, nočnímu způsobu života, se nezadržitelně šíří Evropou nové strašidlo - psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides), nazývaný dříve mývalovcem kuním.
Vysazením v evropské části Sovětského svazu se postarali lovci kožešin o rozšíření dalšího škůdce na drobné zvěři v Evropě. Od roku 1939 urazil kus cesty. Původně žil pouze v jihovýchodní Asii, Vietnamu a Japonsku. Díky plodnosti rodičovských párů (6 - 12 mláďat) však potřebovaly nové přírůstky obsazovat stále další a další teritoria. V roce 1943 byl zaznamenán výskyt už na východním Slovensku, o dvacet let později na severní Moravě, převážně v oblasti Jesenicka. Roku 1985 a 1987 zaznamenali úlovek v oblasti Doupovských hor (Ing. Dušek).

Výskyt psíka je v současné době podroben rozsáhlému výzkumu, jak potvrdily referáty na dubnové mezinárodní konferenci v německém Ludwigsulstu. Ukázalo se totiž, že tato malá šelmička (samec dosahuje hmotnosti 10 kg a velikosti 85 cm) bývá hostitelem tasemnice Echinoccocus multilocularis. Je sledován i jako potenciální přenašeč vztekliny. Nezadržitelně se šíří na západ, jeho pravidelný výskyt je potvrzen z Holandska, Lucemburska a Švýcarska (RNDr. Koubek CSc, Ing. Červený, CSc).

Dnes už v našich podmínkách zdomácnělá, téměř exoticky vypadající šelmička, která jediná z psovitých neumí štěkat, tropí největší škody hlavně na jaře, kdy plení snůšky drobné pernaté a loví mláďata srstnaté zvěře. Obratně vyskočí i na strom nebo keř, kde hoduje na holátkách zpěvných ptáků. Přitom se obtížně stopuje a v revíru vykazuje liščí otisk - mnohdy tedy myslivci neví, že jim v honitbě řádí na bažantech právě tento krásný chlupáč. Snad jen podle dlouhého vytrženého pesíku z ceněného kožichu, přilepeného někde na kameni u nory, je možné jeho přítomnost identifikovat. Žije tiše a skrytě.

Psík mývalovitý si zřejmě sám nory nevyhrabává, ale výjimečně umí postavit hrad z rákosu, podobně jako ondatra pižmová. Využívá převážně opuštěné liščí a jezevčí nory, kde při velkých mrazech upadá na čas do spánkového stavu. Jinak je čilý po celý rok. Sbírá vše, co považuje v naší přírodě za jedlé - od trav, kořínků, bobulí, až po ryby, plazy či ptáky a plení také jejich hnízda. Nepohrdne ani mršinou.

A tak se tento malý exot, vytrvalý cestovatel, stává novým stálým zástupcem naší fauny, kterého je stále častěji vidět na výřadech, v preparátorských dílnách a na okresních přehlídkách. Jeho dobyvačný postup nic nezastaví, a proto mají naši myslivci co dělat s dalším, myslivosti škodlivým predátorem. O to víc zajímavým, že při svých nočních loupežných výpravách jeho hustý kožich tlumí každý zvuk. I kdyby chtěl, tak ani jako pes neštěkne a zpravidla včas zmizí jako legendární lupič - gentleman, Arséne Lupin.

Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) přišel na uhynulou krůtu z kukuřičného lánu v lokalitě "Pod letištěm - Horní pole" ve Štípě u Zlína, kde byl střelen dne 6.10. 2001 v 18,30 kulovnicí CZ 6,5 x 57, střelivem SaB na vzdálenost 25 m. Vstřel byl nepatrný, výstřel s výhřezem, preparátorsky opravitelný. Střelec Ing. Petr Bílek s doprovodem - mladým myslivcem Radimem Groškem. Hmotnost fenky byla 8,2 kg a spatřit ji bude možné na okresní přehlídce trofejí okresu Zlín v roce 2002. Jedná se o první střelený kus v MS "Ostřice" Štípa, okr. Zlín.

Text a foto Jarmila GROŠKOVÁ
Agentura J+IZpracování dat...