Časopis Myslivost

Štědrá Diana

Z publikace Vladislava Kroupy
Štědrá Diana
Nejsem astrolog, také se nevyznám v černé magii. Ba ani neumím hádat z ruky a předpovídat budoucnost. Jedno však vím jistě. Diana má své oblíbence. Kdy si je oblíbí, při jaké příležitosti, to nevím. Nejspíše je to už u kolébky, kde pošle své neviditelné sudičky a ty do osudu právě narozeného tvorečka utrousí i něco od bohyně lovu. A to se pak s vámi motá celý život a vy jenom žasnete, odkud se to bere.
U kolébky Luboše to tak bylo určitě.

Jedna mu dala do vínku zelený cech, ta druhá myslivost, ta třetí, řekněme, zdraví.

Do jelení oblasti se dostal ve 23 letech, ke svému prvnímu jelenovi ve 25 letech. Ještě neměl ani svou kulovou zbraň. V lovu jelenů také vládla přísná hierarchie, zvláště na polesí Tyra. Tu musela prolomit jedině Diana. Jinak by si Luboš musel na svého prvního jelena ještě dlouho počkat. Občas se každé polesí dostalo do lovecké tísně. Napřed byli vždycky hosté, pak dodávky zvěřiny. Poslední kusy vysoké stanovené plánem byly určeny pro potřebu polesí. Vyúčtování zvěřiny muselo proběhnout ještě ve starém roce a tak se stávalo, že zaplacený kus ještě často běhal po lese. To byla také příležitost záměny holé s jelenem za tichého mlčení všech zaměstnanců, neboť zpravidla byl také hmotnější, než ten zaplacený.

To byl snad také jediný termín, kdy platila rovnost v lovu pro všechny. A tady to vzala do svých rukou Diana.

Napětí na polesí trvalo už tři týdny a nic nešlo ulovit. Nejstarším zaměstnancem byl technik polesí. Jeho kulobrok už něco pamatoval. Při pohledu na náboje, kterými svou pušku nabíjel, musel mít každý dojem, že jsou stejného stáří s puškou. Zelená patina, která se na nich usadila a otřepané špičky neustále vybíjených a nabíjených nábojů toho byly výmluvným dokladem. Domluvená nátlačka na 7. ledna.

Technik prohlásil, že má hodně papírové práce v souvislosti s koncem minulého roku a nátlačky se nezúčastní.

Svoji zbraň, na jejíž výkon nebylo zcela spolehnutí spolu s třemi zelenými náboji, předal Lubošovi s bodrým přáním "lovu zdar".

Zapomněl, kolikrát mu na jeho stanovišti selhala a on se začal dušovat, že nic na něho nešlo, že nic neviděl, aby jeho technická čest neutrpěla. Zapomněl také, kolikrát ho rozjařeného uviděl na turistické chatě Javorový, jak se při rituálním tanci opírá o její hlaveň a tluče s ní o zem.

Bral to tak, že dostal do rukou pušku, ze které může opravdu vyjít smrtonosná střela.

Obstavili leč v Lodrách u Klody. Jeho stanoviště bylo na samém jejím hrotu. Obstavovali pomalu a tiše.

Už stál na svém stanovišti a rozhlížel se. Tipoval, odkud by všude mohla přijít zvěř. Najednou se mu zdálo, že vidí něco jako parohy jelena. Zamířil tam puškohledem.

Asi 80 metrů před ním v leči ležel jelen. A on ještě neměl ani nabito!

Vylovil z kapsy dva náboje, vsunul je do hlavně a zavřel pušku. Zarachotilo to. Jelen to uslyšel. Zvedl se a dal se do pohybu. Na hlavě měl silné parohy.

Chytil ho do skla a vystřelil. Místo výstřelu však pouze cvakl úderník. Rána nevyšla. Znovu natáhl pušku.

Jelen byl ještě v dostřelu. Ještě se mu ho podařilo dostat do kříže puškohledu. Teď vyšla rána. Jelen na ni však nereagoval a pomalým klusem zmizel v prostoru Kramaryšky.

Přišlo to tak najednou. Nebyl vůbec připraven.

Rána padla ještě před započetím leče a tak se ze spodu ozvaly hlasy, co se děje. Luboš odpověděl, že nic. Chybená rána ho mrzela. Vždyť to byla příležitost a on ji nevyužil. Vzpomněl si také na tiché úsměvy svých kolegů, když bral z rukou technika jeho zbraň. Byl si jistý, že pokud by vyšla první rána, jistě by jelena zasáhl.

Vsunul do hlavně nový nazelenalý náboj s roztřepenou špičkou a snažil se zkoncentrovat na průběh leče. S úspěchem už moc nepočítal. Byl si vědom kulové rány, která padla na jeho stanovišti a také se přece prozradil tou odpovědí na dotaz zespodu.

Nicméně sešlápl kolem stromu sníh a čekal. Slyšel, jak honci vlezli do leče.

Vzápětí se z ní vylomil jelen. Kráčel pomalým krokem přímo na něho. Znovu ho zaujaly ještě silnější parohy. Hlava jelena jakoby se pod jejich tíhou prolamovala. Při každém kroku klesala dolů a zase se zvedala. Parohy se kymácely do stran. Dosud nic takového neviděl. Upoutala ho také nějak zvláštní načervenalá barva. Byla zcela jiná, než jakou měl předchozí jelen. Zřetelně viděl tmavý pruh na jeho hřbetě. Viděl, jak se mu napínají a zase povolují svaly na hrudi a předních bězích.

A jelen kráčel přímo na něho.

Uvědomil si, že by už mohl střílet. Takhle si to nikdy nepředstavoval. Na jelena se přece střílí na široko. Srdce už měl úplně v krku.

Stál pevně opřený o strom. Byl za ním celý skrytý a svíral pušku. Záměrný kříž spočíval na hrudi jelena naostro, tak, jak šel na něho.

V jednom okamžiku se mu zdálo, jako by se na vteřinu přistavil. Padl výstřel.

Znovu ta ohromující rána, kterou ozvěna několikrát vrátila z okolních svahů.

Jelen se ztratil v malé prohlubni. Viděl, jak se v tom místě zvířil sníh a pak už jen se klátily běhy proti modré obloze. Rychle vsunul do hlavně zbylý náboj a s napětím očekával příští okamžiky.

V místě, kde ležel jelen, už byl klid. Nemohl tomu uvěřit. Všechno se to seběhlo zase tak rychle.

Uvěří, až ho uvidí ležet. Chtělo se mu tam běžet. Leč však nebyla ještě zdaleka u konce. Musel tedy stát. Zdálo se mu to strašně dlouho.

Žádná další rána nepadla. Když uviděl, že z houštiny vyšel první honec, seběhl k jelenovi.

Ležel na pravém boku šikmo po stráni. Byl od sněhu, ze kterého čouhal silný paroh zakončený korunou.

Trochu ho zamrazilo. To už se scházeli střelci a honci. Jeho soukmenovci nezvládli situaci. Zalomcovala s nimi lovecká závist. Nejhůře se tvářil sám jeho šéf. Odešel beze slova od jelena první.

Úlomek mu pak předal hlavní honec. Ztělesněný horal, který měl z toho také upřímnou radost a jako jediný mu jelena přál. V dalším jeho životě mu nesčetněkrát nezištně pomohl.

Vyprostil ze sněhu i druhý paroh. Byl stejně silný. Byl to nerovný dvanácterák ve věku více než 12 let. Tak starého jelena už pak v životě neulovil.

V tento den mu bylo také přesně 25 let.

Na toto jeho první malé životní jubileum čekala Diana, aby ho uvedla do společnosti lovců jelenů.


Zpracování dat...