Časopis Myslivost

Zkušenosti z používání plomb

Jan KORDAČ
Zkušenosti z používání plomb
Již druhým rokem používáme na okrese Chomutov plomby k označování ulovené spárkaté zvěře, s lístkem o původu. Dík za to iniciativě panu Ing. Jaroslava Širokému, pracovníku OkÚ ž.p., který se nebál tento experiment uplatnit v našem regionu, kde se loví: 572 kusů zvěře srnčí, 1400 kusů zvěře vysoké, 122 kusů zvěře mufloní, 233 kusů daňčí zvěře, 805 divočáků a 24 kusů zvěře jelena siky.
První plomby v roce 2000 byly v barvě zelené, se neosvědčily, neboť je bylo možno několika způsoby použít znovu a co bylo důležité, plast použitý na jejich výrobu z různých důvodů praskal. Ohýbáním, změnou teplot a při zachycení za větev se plomby trhaly.

Lístek o původu byl v několika různých provedeních, ale ani jeden se nedal připevnit okamžitě na zhaslou zvěř, jak nám určoval doporučující dopis. Nejvíce oblíbený byl typ stíracího provedení. Dal se seškrábat nožem, který má každý lovec u sebe. Po několika pokusech jsme upustili od připevňování lístku k plombě, neboť se většinou utrhl, namočil v trávě nebo umazal barvou nebo blátem. Domníváme se proto, že lístek o původu zvěře má být okamžitě vyplněn s připevněním plomby na kus, ale připevněn na zvěř při dodávce zvěřiny na místo určení. Pokud je tento postup dodržen, splňuje veškeré stanovené podmínky. Vyplnění lístku původu v autě je porušením základní povinnosti lovce a nelze ho akceptovat. Různé výmluvy vedou k zneužití, neboť plombu lze různým způsobem nenavléci.

Plomba i lístek o původu zvěře jsou předávány mysliveckým hospodářem proti podpisu lovci (přísně zúčtovatelné). Lístek o původu je orazítkován razítkem MS, a je na něm vypsáno číslo předané plomby se jménem lovce. Lístky o původu mohou být jakéhokoliv provedení, neboť je lze označit propiskou nebo propíchnout špičkou nože.

K plombám, které jsou pro rok 2001 z šedého kvalitnějšího plastu, však po zkušenostech máme připomínky a oznámili jsme to přes dodavatele výrobci. Zatím nemáme zkušenost, jak se plast bude chovat v zimním období, při mrazech -15oC. Doporučovali bychom jejich zkrácení na 15 cm, nyní 22 cm, což je dostatečná délka pro jejich spojení a dotažení napevno, tak aby nevznikl zbytečný otvor mezi svalovinou a plombou. Zkrácením plomby na 15 cm docílíme toho, že plomba se vejde přesně do náprsní kapsy s lístkem o původu a nepřečnívá okraj, čímž může docházet k vytažení plomby a její ztrátě. Tyto případy se nám staly tři, dvě plomby byly nalezeny jiným lovcem a odevzdány mysliveckému hospodáři. I tato vylepšená plomba je přetržitelná, což se nám v praxi stalo. Doporučujeme znovu, jako minule, vyztužit plombu ocelovým drátkem. Zlepšit zámek proti vytažení.

Tyto plomby jsou původně vyrobeny pro vlakové nebo automobilové zásilky. Tam nedochází k jejich přetržení. My jsme nuceni zvěř mnohdy přibližovat tažením po zemi, v terénu, kde je kamení, klest, bláto, větve a často za snížených světelných podmínek. Nemůžeme stále kontrolovat zda plomba ještě drží či jsme ji ztratili. Vždyť lov probíhá často navečer, ponechání zvěře do druhého dne nese riziko znehodnocení zvěřiny liškou, divočáky nebo zcizením nenechavými lidmi.

Význam a účelnost použití poctiví myslivci přijímají k potlačení pytláctví všeho druhu. Účinnost bude veliká jen za předpokladu, že policie bude vědět, co má kontrolovat a hlavně provádět pravidelné kontroly v období lovu a na místech, kde často k pytláctví dochází. Další kontrolu provádí Veterinární správa, která by měla důsledně a často kontrolovat stravovací zařízení, kde je podávána zvěřina.

První krok byl učiněn a věřme, že nás poctivé myslivce bude chránit a dokáže snížit možnosti pytláků a zvýší prokazatelnost pytláctví. Za důslednost použití a prvotní kontrolu zodpovídá myslivecký hospodář, jako strážce a vykonavatel hospodaření se zvěří. Pomáhat mu musí i myslivecká stráž, která má právo provádět kontrolu ze zákona.


Zpracování dat...