ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Historické souvislosti lovu zvěře

s přihlédnutím k vývoji v posledních 80 letech Mgr. Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Historie lidského rodu je historií obhospodařování přírodních zdrojů. Mezi dary, které lidem příroda poskytovala, měla vždy určité výsadní postavení volně žijící zvěř. Dávala člověku především velmi hodnotný zdroj živočišných bílkovin tvořících důležitou součást jeho výživy. Díky svým smyslům, pohotovosti a rychlosti však nikdy nebyla snadnou kořistí. Po mnoho tisíciletí tak byl člověk nucen vyvíjet a zdokonalovat důležitý nástroj k jejímu získání. Tímto nástrojem byl a je lov. Spolu se svými nositeli i jejich civilizačním vývojem prodělal celou řadu dramatických změn, podléhal tlakům dobovým, sociálním, legislativním i módním. Jeho momentální forma a funkce byla vždy plně závislá na stupni rozvoje lidské společnosti. Sám však také pomáhal dotvářet názor člověka na okolní svět, podmiňoval výrobu nástrojů, vývoj různých pastí, konstruktivní myšlení i vzájemnou komunikaci lidí. Více >

Sokolnictví a ochrana přírody u SEIFEROS, o.p.s.


Počet komentářů: 0
Společnost Seiferos. vznikla již v roce 1991. Působila téměř deset let pod svým původním názvem Zayferus až do roku 2000, kdy odchází jeden ze zaměstnanců společnosti. Společnost je nucena změnit již známý název pod hrozbou žaloby bývalého zaměstnance, a od roku 2001 jste se s ní mohli setkávat pod novým názvem Seiferos. Pravidelně se prezentuje na Brněnském výstavišti při mysliveckém veletrhu Silva Regina, nebo chovatelském Propet s ukázkou sokolnického výcviku dravců. Dále v loňském roce na mezinárodním sokolnickém setkání v Opočně. Více >

ZÁSADY SPRÁVNÉHO MYSLIVECKÉHO CHOVÁNÍ PŘI POZVÁNÍ NA LOV SPÁRKATÉ ZVĚŘE

Ing. Koloman Ferjentsik, Obvodní myslivecký spolek ČMMJ Praha 4
Počet komentářů: 0
Obdobně jako v minulosti i v dnešní době je pozvání na individuální lov spárkaté zvěře významnou a většinou také radostnou událostí v životě myslivce. Významnou proto, že ve většině případů se taková příležitost, aby byl myslivec pozván např. na lov jelení, příp. jiné velké spárkaté zvěře, a to jak trofejové, tak i holé, nenaskýtá tak často, spíše naopak, a radostnou proto, že lov bývá zpravidla úspěšný a nese s sebou celou řadu zážitků spojených s tímto způsobem lovu, na které se jen tak nezapomíná, a které prakticky vždy utužují vzájemné vztahy a přátelství mezi pozvaným hostem a pozývajícím. Více >

Můžeme si za to sami

Zdeněk Klubal ml.
Počet komentářů: 0
Již delší dobu se zájmem čtu problematiku kolem chovu a lovu černé zvěře, stále víc uzrávala ve mně nutnost napsat také několik slov k této bohatýrské a inteligentní zvěři, kterou naše černá beze sporu opravdu je. Přiměl mě k tomu až článek Václava Chmela z čísla 4/2003. Více >

Jak daleko je ten srnec?

Rodina LEICA Rangemaster Alexander Krah
Počet komentářů: 0
Neexistuje žádná spolehlivá statistika o tom, kolik lovců nezasáhlo nepohybující se cíl, nebo ještě hůře, že ho pouze postřelilo zvěř jen kvůli tomu, že špatně odhadli vzdálenost. Více >

Vliv sociální struktury na populační dynamiku černé zvěře

Ing. Josef Feuereisel, PhD.
Počet komentářů: 0
Nebývalý nárůst stavů černé zvěře ve všech zemích střední Evropy a s ním spojená problematika vysokých škod na zemědělských kulturách spolu s nebezpečím přenosu klasického moru prasat do domácích chovů nás nutí k  zamyšlení nad příčinami tohoto fenoménu. Více >

Fenomén srnčí trofeje

tvorba a výskyt abnormalit Mgr. Josef DRMOTA
Počet komentářů: 0
V tomto příspěvku bych rád navázal na svůj předchozí článek uveřejněný v Myslivosti č. 5/2003. Jak jsem v jeho závěru slíbil, pokusil bych se nyní vystihnout, pokud možno přehledně, hlavní příčiny poruch v tvorbě srnčího paroží vedoucích ke vzniku různých typů tvarových abnormalit. Těmi zde rozumím především odchylky od “standardního” parožního schématu zdravé srnčí zvěře představovaného řadou: Více >

Přeborník ze dvou živlů

Jan RYS
Počet komentářů: 0
Samozřejmě protože je pták, prvním živlem pro něho je vzduch. Létá velice bystře nízko nad korytem potoka nebo bystřiny a s nejsložitějšími akrobatickými prvky zákrutů mistrně prokličkovává mezi větvemi svěšenými nad vodou. Druhý živel - vodu, považuje za svého spojence při hledání potravy. Překonává její nejrychlejší proud s umem potápěče profesionála. Mimo to ještě jednou osobitostí fascinuje - zpívá v každou roční dobu a vždy jen v duu se zurčením vody. Ale teď už trochu konkrétněji o stylu jeho života. Více >

Luxus na lovu i ve sportu


Počet komentářů: 0
Pro ty, kteří lov a sport berou více jako životní cestu, než koníčka pro volné chvíle a rádi se vybaví tím nejlepším, co trh nabízí, jsou následující řádky malým osvěžením a možná připomenutím existence zbraní v luxusním provedení. Více >

Mistrovství Evropy ve vábení jelenů ovládli Maďaři

Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Letošní jubilejní 5. ročník Mistrovství Evropy ve vábení jelenů se konal v Německu – v rámci doprovodných programů mysliveckých slavností “Natur Neu Erleben” v nádherném prostředí areálu Loreley nedaleko Koblenzu. Nedá mi, abych krátce nevzpomenul kouzelné místo, kam letos vábiči zavítali. Asi 700 metrů nad údolím mohutného Rýna, v místě opředeném pověstí o víle Loreley, která podobně jako starověké sirény vábila lodníky svým zpěvem, byl vybudován turisticky atraktivní areál s vyhlídkami, letní zastřešenou scénou a dalšími službami, kde se koná během roku mnoho kulturních a společenských akcí. Ve dnech 7.-9.6. zde probíhaly myslivecké slavnosti, kde kromě řady stánků s mysliveckými potřebami, posedy, kazatelnami a terénními vozidly byly i ukázky sokolníků, klubů chovatelů loveckých psů a jezdeckých oddílů. Dvěma stěžejními body programu v neděli 8.6. byla zemská soutěž mysliveckých trubačů (za neuvěřitelné účasti více než 600 trubačů!) a 5. Mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Více >

JAKOU KULOVNICI SI VYBRAT?

Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Tuto otázku si klade celá řada začínajících myslivců, kteří si pořizují první zbraň, ale často i zkušený myslivec, který si chce obnovit loveckou výzbroj a chce využít dnešní bohaté nabídky trhu. Výběru zbraně je třeba věnovat skutečně velkou pozornost a shromáždit co možná největší množství informací. Zbraň jako nezbytný nástroj k lovu nás provází naším koníčkem po desetiletí, je naším společníkem v dlouhých chvílích osamělých lovů, na jehož spolehlivosti a kvalitě často závisí úspěšný lov. Zbraň je rovněž podstatnou částí naší lovecké výbavy, která také vyjadřuje i část naší myslivecké osobnosti. K tomu dnes přistupuje i další pohled, a to i společenské postavení lovce, protože zbraň je výrazem jak osobního vkusu, tak i prestiže. Více >

Největší veletrh zbraní v Evropě

30 let IWA Nürnberg Alexander KRAH, WILD und HUND
Počet komentářů: 0
V březnu tohoto roku oslavil IWA Nürnberg, největší odborný veletrh loveckých a sportovních zbraní, bezpečnostní techniky a všech s tímto souvisejících oborů třicetileté výročí svého trvání. Byl rozšířen i v pojmenování o název “Outdoor Classics” a jeho součástí se tak stala i tato rozvíjející se oblast průmyslu volného času. Více >

Výsledky I. ročníku výtvarné soutěže pro děti “Mé toulky za zvěří”


Počet komentářů: 0
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 808 prací. Práce byly hodnoceny komisí ve složení: Jaroslav Béza, Ing. Svatava Holubová, Ing. Jaroslav Vaníček a Věra Tvrdoňová. Vítězové na prvních třech místech byli pozváni na Výstavu Natura Viva 2003 v Lysé n/L v neděli 18.5., kde na podiu v hale A2 bylo oficiálně vyhlášeno pořadí nejlepších a předány věcné ceny, které věnovala Všeobecná zdravotní pojišťovna a redakce časopisu Myslivost. Vybrané kresby byly po celou dobu vystaveny v prostoru dětské poznávací soutěže. Práce dětí budou používány i při dalších výstavách a akcích ČMMJ. Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme. Více >

Úvaha o lovech a úrazech

Petr Vondráček, student 2. ročníku Střední lesnické školy v Trutnově
Počet komentářů: 0
Jestliže uznáváme, že žádná lidská činnost není prosta úrazů, platí to tím více o výkonu práva myslivosti a o činnostech tento výkon provázející. Více >
Zpracování dat...