ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

SLANÉ HRYZY PRO ZAJÍCE

Jakub ZELENÝ
SLANÉ HRYZY PRO ZAJÍCE
Letos na jaře jsem si pročítal staré učebnice myslivosti. Byla to “Myslivecká péče o zvěř” a “Myslivecká zařízení v honitbách” od O.Kokeše. Zaujala mě v nich péče o zajíce v první polovině minulého století a hlavně jsem se zastavil na stranách 22 a 68. Autor zde vysvětluje důležitost soli pro zaječí zvěř a také způsob jejího podávání v  hryzech nebo solnících. Rozhodl jsem se tedy, že tento způsob vyzkouším.
Vybral jsem vhodné osikové větve (dříví prý může být i vrbové, topolové, popřípadě i smrkové) silné asi 10 - 15 cm a nařezal je na délku asi 75cm, tak aby po zatlučení vylézal hryz 0,5 m nad zem. Vyvrtal jsem do nich ze shora ve směru jejich os asi 10 - 20 cm dlouhou kapsu o průměru nejméně 2 cm. Tu jsem ještě spojil malými vyvrtanými kanálky. To aby sůl, která se nevsákne do dřeva, mohla proniknout na povrch hryzu, kterou zajíci dychtivě lížou.

Takových solníků jsem zhotovil zatím deset a natloukl je různě po bražeckých lukách, lesích a do okolí krmelců v celkové ploše asi 3 km2 (nehledě na to, kde zajíci mají ochozy) a to vše v MS Rozkoš u Náchoda. Do každého z nich sypu obyčejnou kuchyňskou sůl a po vytlučení do honitby jsem je posypal hrstkou obilí, aby je zajíci dříve našli. Z počtu deseti kusů zmizely 3 hryzy (někdo asi v lese nenašel dostatek dříví na topení) a jen jeden hryz zatím zajíci nenašli. Zbytek solníků, jak mi ukázal čerstvý sníh, rádi a často navštěvují. (Po tomto úspěchu jsem se rozhodl že Vám o mém počínání napíši, jelikož jsem v nových publikacích na nic podobného nenarazil a tato metoda se zdá být jednoduchá a hlavně účinná). Tyto hryzy jsem roznosil v srpnu. Nejdříve zajíci odhryzali měkkou kůru, do které se sůl překvapivě rychle dostala. V prosinci již zajíci pomalu ohryzávají i samotné dřevo, které prý časem zkoušou celé. Tyto hryzy jsou podle mne vynikajícím zařízením, které zajícům umožňuje brát sůl. A to bez poškozování námi pracně zhotovených korýtek, jež zajíci rádi hlodají.V hryzech nacházejí právě i to, co hledají v našich sadech a sůl jim také pomáhá lépe trávit pašu a předloženou potravu.

Na závěr chci říci, že mi je teprve 15 let, tak aby si o mně někdo nemyslel, že chci někoho poučovat. Přál bych si jen, aby se na zajíce u nás nezapomínalo a aby z naší krajiny nevymizeli úplně. Ba naopak, aby se jejich stavy začínaly přibližovat alespoň z části stavům, jež zde byly na počátku minulého století. A Vám myslivcům v roce 2003 "Myslivosti zdar"!

Zpracování dat...