ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Zvěř nezná hranic

(kdyby se člověk choval jako zvěř, ani on by nepotřeboval hranic) Milada Fabelová
Počet komentářů: 0
Pod tímto názvem by bylo možno shrnout veškeré akce konané ve dnech 18. až 23. října v Jugoslávii. Českou republiku a především Českomoravskou mysliveckou jednotu reprezentoval její předseda, Prof. Ing. Josef Hromas, CSc. a Milada Fabelová, referent ČMMJ pro zahraniční vztahy. Bylo skutečně obtížné při této dvoučlenné delegaci všechno stihnout. CIC zde pod vedením pana Veljko Varičaka, prezidenta koordinační skupiny a za asistence prezidenta CIC pana Dietra Schramma, organizoval mezinárodní seminář pro zástupce střední a jihovýchodní Evropy na téma “Zvěř nezná hranic”, Jugoslávský myslivecký svaz slavil 77 let od svého založení, Myslivecký svaz Vojvodiny 80 let od svého založení a kromě toho pan Michel Nolens, prezident komise CIC pro výstavy a trofeje, prof. Hromas a doc. Nino Ninov z Bulharska školili místní experty pro hodnocení trofejí. Program vskutku přebohatý, ale díky usilovné práci a organizační obratnosti hostitelů bezchybně zvládnutý. Zmíním se alespoň stručně o každém z nich. Více >

Metody přikrmování zaječí zvěře

Karel Bukovjan
Počet komentářů: 0
Zajíc je vyhraněný, selektivní příjemce potravy, to znamená že při pastvě vybírá pečlivě vhodné druhy trav a plevelů. Pohybuje se hopkováním, přičemž vždy vybere pouze vhodné rostlinky, na které dosáhne, a potom si poposkočí. Mladé byliny a trávy ukusuje vesměs u země, kdežto z vyzrálých rostlin ukusuje vrchní část. To znamená, že potřebuje především energeticky bohatou potravu, kterou je schopen zpracovat a využít. Více >

URČOVÁNÍ VĚKU ZAJÍCE

red
Počet komentářů: 0
Ve volnosti, dokud jsou zajíci ještě nevyspělí, můžeme rozeznávat letošní zajíce podle velikosti. Na podzim je však tento rozdíl, na první pohled setřen, i když z hlediska hmotnosti jsou v průměru mladí zajíci stále lehčí. Více >

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ O ČERNÉ ZVĚŘI

-KAS-
Počet komentářů: 0
Na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně proběhl dne 2.12.2002 za účasti více než stovky účastníků z České republiky, Rakouska a Slovenska mezinárodní seminář (workshop), zaměřený na problematiku černé zvěře. Toto celodenní pracovní setkání, jehož iniciátorem a odborným garantem byl Dr. M. Vodňanský, pořádal Institut ekologie zvěře VFU Brno společně s Institutem celoživotního vzdělávání VFU Brno. Cílem bylo posoudit situaci černé zvěře ve výše uvedených zemích. V poslední době došlo v mnoha oblastech střední Evropy k velmi razantnímu vzrůstu početních stavů černé zvěře. Tento vývoj je sice na jedné straně z mysliveckého hlediska do jisté míry potěšitelný, na druhé straně však znamená také velmi vážné problémy. Jedním z nich jsou vzrůstající škody na zemědělských plochách. Druhým vážným problémem spojeným se stoupajícími stavy černé zvěře je zvyšující se nebezpečí šíření nebezpečných nákaz, mezi něž v prvé řadě patří klasický mor prasat. Více >

Prevence a léčba parazitóz

u spárkaté zvěře v podmínkách zimního období 2002 až 2003 Prof. MVDr. Bohumil Ševčík, DrSc.
Počet komentářů: 0
V tomto stručném sdělení chceme upozornit na některé mimořádné okolnosti, které mohou mít negativní vliv na praktické zajišťování antiparazitárních akcí i na jejich výsledky. Více >

Tlumení lišek u nor

Josef INGR
Počet komentářů: 0
V posledních letech byla popsána celá řada způsobů lovu lišek počínaje újedí, vábením všemi možnými způsoby a konče norováním. Způsob, který už preferuji asi 8 let před újedí i vábením v zimním období, je tlumení lišek u nor. Zatím o tomto způsobu čekané na lišky nebylo na stránkách Myslivosti zmínky, a proto bych se chtěl podělit se čtenáři a hlavně vyznavači lovu lišek s mými zkušenostmi. Každý způsob tlumení velmi početných stavů lišek má své kouzlo, ať je to na újedi, vábením či norováním. Více >

Členské příspěvky a pojištění členů ČMMJ

JUDr. Jiří Vaněk, předseda organizačně-právní komise ČMMJ
Počet komentářů: 0
V poslední době jsem musel odpovídat na řadu dotazů, týkající se možnosti placení členských příspěvků ČMMJ snížených o částku, kterou ČMMJ vynakládá na pojištění svých členů. Nejednalo se pouze o několik adresných dotazů, kdy tazatelé zdůvodňovali své rozhodnutí některými údajně výhodnějšími nabídkami jiných pojišťoven než naší Všeobecnou pojišťovnou HALALI, a.s., ale především o řadu anonymních dotazů vyplývají z nabídky LČR hradit částečně nebo zcela svým zaměstnancům, kteří vykonávají myslivost v jejich režijních honitbách, pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti. Více >

Výživa a krmení v přezimovacích objektech pro zvěř na území Krkonošského národního parku II.

Jan Pintíř & Marek Tuma
Počet komentářů: 0
Jak již bylo naznačeno v úvodním článku, studovaná lokalita se vyznačuje mnoha charakteristickými znaky. To platí v plné míře i o oblasti výživy a krmení zvěře, kde lze vysledovat i některá netradiční řešení, přičemž menší část z nich je přímo originální. Kromě těchto řešení lze zde samozřejmě zaznamenat i běžné, obecně využívané postupy, které vycházejí především z oborních chovů spárkaté zvěře. Více >

Praktická pomůcka pro myslivce - motoristy

Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Při návštěvách některých zahraničních mysliveckých veletrhů a výstav řada našich myslivců jistě obdivně postála u stánků, kde byly předváděny nosiče montované na tažná zařízení motorových vozidel, věc v zemích na západ od nás vcelu běžná. Sám jsem byl několikrát v pokušení pořídit si v zahraničí takový nosič. Vždy mě lákala snadná montáž a demontáž, lehká manipulace a univerzálnost nejen pro převoz ulovené zvěře. Proto jsem byl mile překvapen, když jsem se čistě náhodou setkal ve Strakonicích s firmou, která dokáže tento typ nosiče nabízet i pro tuzemský trh. Více >

Rizika zimního přikrmování spárkaté zvěře jadrnými krmivy

Doc. MVDr. Jaroslav HINTNAUS, CSc
Počet komentářů: 0
V Myslivosti se čas od času objeví příspěvky obhajující předkládaní jadrných krmiv, zejména obilovin, spárkaté zvěři v zimním období. Motivům vedoucím k této praxi rozumím. Je přirozeně jednodušší tato krmiva zakoupit a skladovat je než bojovat s nepřízní počasí při sušení letniny nebo kvalitního sena. A je jednodušší tato krmiva roznést nebo rozvést v batohu nebo pytli do honitby, než dostat do krmelců potřebné množství suché objemové píce. Více >

O vodním krkavci

Jan RYS
Počet komentářů: 0
Jméno opeřence byste dnes marně hledali v knihách o přírodě. Nazývali ho tak před mnoha desítkami let mnozí přírodovědci podle lidové mluvy v populárních článcích, při šíření svých poznatků. Mimochodem rybáři mu ještě říkali černý nesyt. Obě pojmenování si kormorán vysloužil za nesmírně velkou žravost, při svém lovu ryb. Nezapře tím v sobě příslušníka k řádu veslonohých, k němuž patří i pelikáni, anhingy, faëtoni a fregatky; všichni znamenití rybáři. Více >
Zpracování dat...