ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Historie a současnost MS Horky

Josef DRMOTA
Historie a současnost MS Horky
MS Horky vzniklo ve druhé polovině šedesátých let. Možnost vzniku sdružení byla dána pronájmem honitby o rozloze asi 1200 ha lesa od Lesního závodu Jemnice. Honitbu tvořil pás lesa na úpatí Českomoravské vrchoviny, táhnoucí se od severovýchodu k jihozápadu v nadmořské výšce do 600 m. Hranice honitby byla z 90 % pole - les. Zakládajících členů bylo osm z řad “lidových” myslivců i lesního personálu.
Zastoupení v drobné zvěři bylo hlavně zajícem a v menší míře králíkem a bažantem. Odlov zajíců čítal kolem 150 ks, odlov králíků a bažantů byl zanedbatelný. Počátkem osmdesátých let, v době nejvyšších odstřelů drobné zvěře, se na výřadu objevovalo i 300 zajíců a 20 - 30 bažantích kohoutů.

Ze spárkaté zvěře byla dominantní zvěř srnčí a postupně se do honitby rozšířila zvěř černá i vysoká. Kmenové stavy srnčí zvěře se pohybovaly kolem 70 ks. Jelení zvěř honitbou pouze přetahovala a odstřel byl většinou náhodný. Černá zvěř se ve větší míře v honitbě objevila v polovině sedmdesátých let, prostředí jí vyhovovalo, úspěšně se rozmnožovala a odstřel v některých letech dosahoval i 20 ks této zvěře.

Původní MS Horky zaniklo v roce 1980, kdy došlo ke slučování honiteb. Honitba byla rozdělena na tři části a hospodaření v ní převzala sousední sdružení. Členové původního sdružení, kterých bylo při ukončení činnosti 17, rovněž přešli do sousedních sdružení.

V roce 1993 byla dána možnost činnost MS Horky obnovit, neboť Lesním závodem v Telči byla znovu ustavena honitba Horky. Rozloha nové honitby byla jen 650 ha, hranice byla uzpůsobena novému zákonu, takže k lesním celkům přibyla i část polností. Přípravný výbor vypracoval stanovy a přihlásil MS do výběrového řízení. MS Horky honitbu ve výběrovém řízení získalo a v letošním roce byla opětovně nájemní smlouva se Lesy ČR, s.p. Hradec Králové obnovena. Členská základna současného sdružení čítá 13 členů. Ze zakládajících členů již nikdo nežije a z původního sdružení jsou 4 členi.

Zazvěření honitby se podstatně změnilo, ostatně jako i jiných honitbách. Zajíc se pro nízké stavy nestřílí, králíci a bažant se již nevyskytují. Naopak je tomu u spárkaté zvěře, kde ve všech zastoupených druzích došlo ke zkvalitnění a nárůstu počtů. Zvýšily se stavy srnčí zvěře a rovněž vysoká se vyskytuje častěji. Černá zvěř se v honitbě po dvou vlnách moru dostává k solidním stavům a co víc, ukazují se trofejové kusy. V nedávné minulosti se v honitbě rovněž po několik let vyskytoval muflon. Od všech uvedených druhů spárkaté zvěře lze u členů MS vidět řadu zajímavých trofejí.

V současné době se činnost členů zaměřuje především na zkvalitnění chovu spárkaté zvěře a pokusy o zvýšení stavu zajíců. Závěrem mohu konstatovat, že v současné členské základně vládne pohoda a opravdové kamarádství bez vážnějších rušivých jevů i přesto, že bydliště některých členů je desítky kilometrů vzdáleno.Zpracování dat...