ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

II. historické setkání mysliveckých spisovatelů

Ing. Jiří KASINA
II. historické setkání mysliveckých spisovatelů
Pozorní čtenáři Myslivosti si možná vzpomenou, že jsme v roce 2000 informovali o prvním setkání autorů myslivecké beletrie v oboře Klokočka nedaleko Mnichova Hradiště. O víkendu 19. – 21. září proběhlo již druhé takové setkání v Želetavě na Třebíčsku.
Iniciativy se tentokrát chopilo na návrh člena redakční rady Mgr. Josef Drmoty jedno z místních mysliveckýh sdružení - MS Horky. J. Drmota v Želetavě nejen že bydlí, ale je také autorem knihy povídek Horeckým revírem a ve jmenovaném MS pracuje jako myslivecký hospodář. Obec Želetava navíc na přelomu září a října slaví výročí 700 let od založení. Proto jsme se velice rychle domluvili na společné akci místních myslivců a redakce časopisu Myslivost a uspořádání setkání spisovatelů - autorů myslivecké beletrie.

A tak se v pátek sjela desítka spisovatelů s doprovodem (pánové Bartošek, Kovařík, Siegl, Krop, Koudelka, Sekera, Jiroušek, Mlčoušek, Klement) do krásného prostředí Pacherova mlýna. Další nejméně desítka pozvaných spisovatelů se bohužel z účasti omluvila. Po celé dva dny přispívali k úrovni akce lovečtí trubači OMS Přerov.

V pátek až do pozdních večerních hodin měli spisovatelé možnost prodiskutovat své zkušenosti a zážitky, po bohaté večeři pak všichni zúčastnění absolvovali reprezentativní degustaci moravských vín v podání zaměstnanců třebíčské vinotéky Ganymed a krátký koncert lovecké hudby. Předávání zážitků a líčení loveckých příhod bylo slyšet téměř do brzkých ranních hodin.

Hlavním dnem byla sobota. Nejprve nás formou malé výstavky a besedy seznámili se svojí prací a chovatelskými výsledky členové MS Horky pod vedením předsedy Josefa Drmoty st. Hosté mohli rovněž shlédnout ukázky z činnosti MS, fotografie z kulturních i mysliveckých akcí a pečlivě instalovanou výstavku nejzajímavějších trofejí z pronajaté honitby LČR Horky. Poté následoval přesun na náměstí, kde se před želetavským kostelem rozezněly tóny lovecké hudby v podání tria Trubačů OMS Přerov. Půlhodinový koncert na prostranství před kostelem sledovaly asi dvě stovky diváků - pozvaných myslivců z okolních sdružení i náhodných občanů. Sympatické bylo třeba to, že myslivci dalšího místního sdružení - MS Želetava zrovna pořádali hon na kachny. Po první leči jej ale přerušili a mezi diváky přišli i se svými loveckými psy. Umění trubačů bylo několikrát oceněno opravdu spontánním potleskem. Další částí programu bylo přijetí starostou obce Želetava Oldřichem Čechem na radnici. Po úvodních proslovech přišly zaplněný sál pozdravit třemi písničkami děti z pěveckého souboru "Sboreček" pod vedením sbormistryně Kateřiny Drmotové. Za přítomné spisovatele poděkoval člen redakční rady Doc. Kovařík a předal starostovi na památku antologickou knihu povídek Myslivecká vyznání podepsanou všemi přítomnými spisovateli.

Odpoledne na Pacherově mlýně bylo pak věnováno představení jednotlivých spisovatelů a besedě s místními myslivci. Do společenského sálu byli pozváni nejen členové pořádajícího MS Horky, ale i ostatních mysliveckých sdružení z okolí, zástupci lesnických a mysliveckých organizací, přátelé a sympatizanti místních myslivců. Každý ze spisovatelů dostal prostor pro představení svých literárních děl a připojení svých zážitků a příhod. A jestliže jsou myslivečtí beletristé tvůrčí a společenští lidé, je jasné, že se debata protáhla až do večerních hodin. Redakce Myslivosti zajistila při té příležitosti improvizovaný prodej myslivecké literatury, takže řada hostů využila příležitosti k získání autogramu autorů. Pro řadu myslivců bylo jistě zážitkem probrat svoje zážitky osobně s těmi, jejichž jména znali dosud jen ze stránek časopisu či knih.

Není třeba zdůrazňovat, že pořádání takovýchto akcí by nebylo možné bez mravenčí práce v zákulisí a podpory mnoha skromně stojících v pozadí. Proto je třeba na závěr poděkovat za perfektní přípravu jak rodině Drmotových, členům Mysliveckého sdružení Horky, firmě StrojmontCZ Želetava, představitelům obce Želetava, majitelům penzionu Pacherův mlýn Daně Elias a Miroslavu Konečnému, tak v neposlední řadě mnoha dalším sympatickým myslivcům a příznivcům myslivosti, kteří společně přispěli k výslednému úspěchu celé akce.

Po třech dnech jsme se rozjížděli s pocitem příjemně prožitého víkendu a přesvědčením, že jsme snad vykonali alespoň další malý krok k propagaci kulturního a společenského podtextu naší krásné české myslivosti. Všem zúčastněným za to ještě jednou díky!Zpracování dat...