ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Krása loveckých zbraní

Mgr. Jan ŠACH
Krása loveckých zbraní
V širokém rámci zbrojířské výroby byly lovecké zbraně odedávna odvětvím elitním. Byly vyráběny na objednávku příslušníků hospodářsky nejsilnějších vrstev. Jejich dostatečný okruh umožnil nejlepším puškařským a mečířským mistrům rozvinout výrobu luxusních zbraní. Lovecká zbraň byla vždy něčím stejně bezprostředně osobním jako oděv jejího majitele. Také do jejího vzhledu se zapsaly informace, které vypovídají o sociálním a společenském postavení osoby, která si ji objednala. Jejich úprava je odrazem jejího kulturního a osobního prostředí, vypovídá o zálibách svého majitele, prozradí i jeho tělesné nedostatky. Pokud špatně viděl na pravé oko, objednal si pušku s vybočenou pažbou, popřípadě s monoklem.
Dokonalé provedení a bohatost výzdoby reprezentovali společenské postavení a bohatství majitele zbraně. Prakticky každá z vyrobených luxusních zbraní je svým způsobem mistrovským dílem, jen málokdy vyrobeným ve více než dvou exemplářích. Na složité umělecké výzdobě spolupracovali se zbrojířskými mistry i příslušníci jiných řemesel, zejména rytci a zlatníci. K využití jednotlivých výzdobných technik (řezba, rytina, leptání) byly vhodné zejména kolečkové zámky pušek a čepele loveckých tesáků. Spolupráce příslušníků různých řemesel při výrobě luxusních zbraní dosáhla vrcholné úrovně v 17. a 18. století.

Krása loveckých zbraní však nespočívá pouze v jejich zdobnosti a finanční náročnosti použitého materiálu. Jejich produkce, podporovaná osobním zájmem dobře situovaných zákazníků a nezávislá na stereotypu předpisů, jimž podléhaly zbraně vojenské, se na několik století stala centrem vynálezů usměrňujících obecný vývoj zbrojířské výroby.

Vojenský historický ústav Praha připravil do prostor Clam-Gallasova paláce (Husova 20, Praha 1) výstavu Krása loveckých zbraní, která v pěti sálech představuje část z jeho vynikající sbírky loveckých zbraní a jejich příslušenství.

V prvních třech sálech mohou návštěvníci sledovat vývoj loveckých palných zbraní od nejstarších kulovnic s kolečkovým zámkem, přes zbraně křesadlové až po zadovky s perkusním zámkem. Zastoupeny jsou zde exempláře pocházející z dílen významných evropských puškařů (H. Stifter, M. Crannister, J. Waligura, T. Addis, K. Neireiter a dalších), stejně jako zbraně z dílny nejvýznamnějšího českého puškaře 19. století Antonína Vincence Lebedy. Součástí expozice jsou i některé zbraně z vlastnictví významných historických osobností - dvoják s perkusními zámky z majetku arcivévody Karla Ludvíka, otce následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d´Este, kulovnice a jednuška s křesadlovými zámky, osobní zbraně zakladatele tradice parforsních honů na našem území Františka Antonína hraběte Sporcka. Vedle luxusních palných zbraní jsou ve výstavě bohatě zastoupeny i zbraně chladné (tesáky, porcovací soupravy, lovecké oštěpy), kuše a umělecky provedené hevery, ale i různé doplňky (prachovnice, kleště k lití kulí, klíče ke kolečkovým zámkům apod), které byly nezbytné pro úspěšný lov. Všechny exponáty, které pocházejí ze sbírek Vojenského historického ústavu, byly vybírány i s ohledem na jejich zdobnost a umělecké provedení.

Čtvrtý sál je koncipován jako lovecký salonek z první poloviny 19. století. Návštěvníci v něm mohou shlédnout velké množství loveckých trofejí, zbraní, dobový nábytek i uniformovaného lovčího, připravujícího se k úspěšnému průběhu honu.

Poslední sál je věnován práci německého malíře Johannna Eliase Ridingera (1698-1767), který proslul svými mědirytinami, zobrazujícími divoce žijící zvířata, koně a lovecké výjevy, a z nichž několik desítek je i součástí této výstavy.

Celá expozice, kterou návštěvníci budou moci shlédnout od 16. října 2003 do 31. března 2004, je opatřena popiskami a textovou anotací v českém a anglickém jazyce. Členové ČMMJ mohou využít zvýhodněné vstupné 70 Kč po předložení členského průkazu.Zpracování dat...