ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Mají velké šelmy šanci...?

Ing. Jiří ČERNÝ
Mají velké šelmy šanci...?
Přečetl jsem si se zájmem článek autorů Dr. Koubka a Ing. Červeného o šancích velkých šelem na přežití. Každý racionálně uvažující myslivec musí souhlasit s tím, že lovit úmyslně v rozporu s platným zákonem je pytláctví. O tom asi není nutné diskutovat.
Je ale vhodné zastavit se nad výsledky ankety reflektující názory na rysa. Pokud chceme skutečně posunout myšlení jakéhokoliv člověka, a myslivce nevyjímaje, je nejlépe použít konkrétní argumenty. Navrhuji pro začátek vrhnout trochu světla na následující problémy.

Představme si následující modelovou situaci. V národních parcích neplatí nikdo nájemné z honiteb a je tedy možné tam mít jakoukoliv zvěř včetně vlků, rysů medvědů a jiných šelem. Na území CHKO jsou však honitby pronajímány a nájemné není vždy zanedbatelnou cifrou a nikdo nemůže mít za zlé nájemci, že by tam chtěl mimo rysa mít i nějakou jinou zvěř. Kdysi jsem si dal trochu práce a pro CHKOJ srovnal na jedné straně očekávané přírůstky zvěře vysoké a srnčí, podle tehdy správou CHKOJ požadovaných normovaných stavů této zvěře. Na stranu druhou jsem položil potravní požadavky stabilizované rysí a vlčí populace, tj. asi 10 kusů každé šelmy, a vyšlo mi, že pokud nesáhnou tyto šelmy do jiných zdrojů, vystačí se zvěřinou jen půl roku, za podmínek, že budou lovit jen ony a nájemci honiteb budou přihlížet a spárkatou zvěř řádně v zimě krmit (jak ukládá zákona myslivecká etika).

Sepsal jsem tento názor včetně výpočtu a navrhl k otištění, nestalo se tak. Možná, že jsem uvažoval špatně (nevím proč), nebo se to nehodilo, to už je jedno. Protože nejsem profesionální myslivec, prosil bych pány autory o fundovanou odpověď (doloženou výpočtem), za což předem děkuji. Myslím si, že si ji se zájmem přečtou i ostatní a může to být impuls k posunu v myšlení, a o to asi jde! Můj hlas k anketě zatím zní: rys ano, ale jen v národních parcích.

Ještě poznámka k té škodné. Mnoho let byla liška vedena jako škodná s celoroční dobou lovu, byla rovněž intenzivně lovena, a co se stalo? Lišek máme dnes takové stavy, že nám musí pomáhat prašivina. Z toho plyne, že šelma, mající dobré podmínky v našich revírech, může být i "škodnou", a přeci tu s námi bude. Nevím jestli to platí také o rysech a vlcích. Děkuji předem!Zpracování dat...