ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Myslivost po vstupu do EU a Natura 2000

Ing. Jan Krčma, Doc.Ing. František Zabloudil, CSc.
Počet komentářů: 0
V poslední době se v naší republice postupně dostávají do popředí některé právní předpisy Evropského společenství, kterými se i u nás budeme muset řídit v příštím roce, tedy po vstupu České republiky do EU. Pro opatření v oblasti ochrany přírody jde o tzv. směrnici o ptácích (79/409/EHS) a směrnici o stanovištích (92/43/EHS). Tyto předpisy slouží pro mapování oblastí, které by měly být zařazeny do soustavy chráněných území, pro které byl použit název “Natura 2000”. Podobně jako v sousedních zemích i u nás je tento název nesprávně přijímán, především v oblasti hospodaření se zvěří, to znamená při výkonu práva myslivosti v České republice, po vydání nového zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. Cílem tohoto příspěvku je nutnost objasnění změn, které do určité míry ovlivní hospodaření se zvěří v jednotlivých honitbách. Více >

Zákon o myslivosti a komunitární právo EU

Dr. Ing. Rudolf Novák
Počet komentářů: 0
Již od doby, kdy byl projednáván zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. v platném znění v Parlamentu, existují snahy tento zákon změnit či jej jen “otevřít”, aby mohly být některé jeho části změněny nebo novelizovány a proč to neříci, zejména v zájmu některých lobbystických skupin. Argumentuje se především nesouladem tohoto zákona s právem EU, zejména z některými Směrnicemi či s ustanoveními Listiny základních lidských práv a svobod. K těmto argumentům si dovolím malý komentář a několik faktů. Více >

Člen – nečlen, prodat – neprodat, jednotnost – nejednotnost

aneb moje – tvoje – naše! Ing. Jan KUPKA
Počet komentářů: 0
V nadcházejícím roce 2004 bude slavit Interlov Praha 40 let své existence. Dovolte mi při této příležitosti malé zamyšlení. Zamyšlení plynoucí nejen z faktu nadcházejícího výročí, ale také ze skutečnosti toho, že se na mnoha místech naší republiky často diskutuje o službách Interlovu, výkupních cenách a obchodních aktivitách vůbec. Více >

Výskyt vlků v České republice

STANOU SE VLCI trvalou součástí naší přírody? Ing. Josef JIRÁT, CSc.
Počet komentářů: 0
V první části tohoto příspěvku v minulém čísle Myslivosti byli čtenáři seznámeni se zoologickými údaji, způsobem lovu vlků, se vztahy ve vlčí smečce, s výchovou mláďat a s územím Evropy, které je osídleno vlky. V tomto druhém pokračování se chci zaměřit na problematiku výskytu vlků v České republice Více >

První Kulovnice

Jaká Ráže? Škáral Antonín
Počet komentářů: 0
V časopise Myslivost poslední dobou vychází množství polemik o volbě kulové ráže. Protože se mi sportovní a posléze i lovecké střelectví stalo koníčkem, kterému se věnuji už téměř dvacet let, dovoluji si i já přijít se svou troškou do mlýna. Ač články o střelivu, zbraních a jejich použití velmi rád vyhledávám, někdy nechápu, kde je vlastně problém, nebo chcete-li, zakopaný pes. Více >

Společné lovy

Mgr. Josef DRMOTA
Počet komentářů: 0
S odcházejícím podzimem a nastupující zimou nabývá na aktuálnosti problematika společných lovů, které k tomuto období “mysliveckých žní” neodmyslitelně patří. Společné lovy jsou a bývaly vždy dávány do spojitosti především se zvěří drobnou, nicméně poslední zhruba dvě desetiletí přinesla jejich další využití díky vzrůstajícím stavům černé zvěře a lišek. Některé typy společných lovů dnes představují účinný a aktuální nástroj k jejich tlumení. Nebude snad proto na škodu zopakovat ve stručnosti v následujícím příspěvku některé známé skutečnosti i méně povědomé detaily související s danou problematikou. Více >

Lovy a profesionální myslivost v Kyrgyzské republice

Iva FRANCOVÁ, Ladislav STEINHAUSER
Počet komentářů: 0
Kyrgyzská republika se rozkládá v severovýchodní části Střední Asie a je jedním z nejzajímavějších horských regionů naší planety. Hlavním a zároveň největším městem v zemi je Bishkek. Na svoji rozlohu 198 500 km2 je tato země se svými 4,5 mil obyvateli poměrně málo lidnatá. Z toho 1,5 mil lidí žije v hlavním městě. Státní měnou je sum a 1Kč je přibližně 1,4 sum. V Kyrgyzii se hovoří buď kyrgyzsky nebo rusky. Oba jazyky jsou oficiálně uznávány, ale úředním jazykem je kyrgyzština. Lze se domluvit i anglicky. Více >

Zapomenutí baviči

Jan RYS
Počet komentářů: 0
Domnívám se, že málokdo se zadumal nad tím co člověka pohodově rozptylovalo doma v čase odpočinku, když ještě nebylo rádio a televize se svými baviči nebo kdo vlastně byl jejich předchůdce. Chtěl bych k osvěžení paměti připomenout jen některé, protože upadli v zapomenutí. Stále ale krášlí naši přírodu a zřídkakdo to ještě o nich ví. Na začátku minulého století byli v domácnostech velmi populární opeření baviči - ptáci; u bohatých papoušci a kanáři, chudí se museli spokojit s tuzemskými obyvateli přírody. Nejčastěji padla volba na trojici švarně vybarvených samečků stehlíka, čížka a konopky. Dostali se dokonce do koloritu staré Prahy v chudinských zapadlých uličkách. Žili tam řemeslníci, kteří při dlouhé a stálé práci si mnoho veselí neužili. Rádio ještě nebylo a tak každá sebemenší dílnička vlastnila klícku s ptačím zpěváčkem, který do ní vnášel svým hlaholem alespoň trochu radosti. Více >

Druhé setkání nožířů v Hodoníně 2003

Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Na Jižní Moravě, ostatně jako v celém bývalém Československu, je množství talentovaných nožířů a je jen škoda, že jich na nožířská setkání nepřijíždí více. Více >

Úctyhodná novinka na předvánočním trhu

Encyklopedie myslivost
Počet komentářů: 0
Letošní předvánoční trh myslivecké odborné literatury bude ve znamení významné události. Mezi čtenáře se vydá dílo nemající v moderní české myslivecké literatuře obdoby – obsáhlá mnohasetstráková a graficky bohatě vybavená Encyklopedie myslivost (Jaroslav Červený a kol.). Více >

K chovu a lovu černé zvěře

Josef Černý
Počet komentářů: 0
Jelikož jsem vyslechl mnoho vzrušených a rozporuplných diskusí na toto téma, a přečetl si řadu různých názorů na stránkách naší Myslivosti, rozhodl jsem se také přispět svou troškou do mlýna. Přístup k chovu a lovu zvěře se samozřejmě vyvíjí. Pamatuji si na dobu, řekněme tak před 40 lety, kdy byl chov černé zvěře ve volné přírodě téměř neznámým pojmem, kdy se na ni ještě nepořádaly naháňky a kdy se při individuálním lovu respektovaly nanejvýše její zákonné doby. Nepamatuji si, že by myslivec, sedící a mrznoucí na posedu, nevystřelil na divočáka “jen” proto, že je “chovný”. Více >

VÝROBA KULOVNIC V ČESKÉ ZBROJOVCE A.S., UHERSKÝ BROD

Ing. Jiří Frenzl
Počet komentářů: 0
Dlouhá léta dominovaly v dlouhých loveckých zbraních české provenience lovecké kulovnice nazvané ZKK 600, 601 a 602. Myslivecká veřejnost, a to i zahraniční, rovněž hodnotila z pohledu oblíbenosti jako nejpopulárnější lehkou kulovničku FOX. Právě na těchto výrobcích postavila Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod svou současnost. Lovecké kulovnice vyrábí v nové modelové řadě CZ 527 a CZ 550 ( anglicky mluvící zákazník čte “sízet”), a proto i s novou ochrannou známkou. Na vysvětlení několik faktů. Více >

Co je STŘEDOEVROPSKý INSTITUT EKOLOGIE ZVĚŘE ?

Dr. Miroslav Vodňanský
Počet komentářů: 0
Po zveřejnění informace v minulé Myslivosti o otevření Institutu zvěře v Nitře se ozvalo několik čtenářů a dokonce i dvě myslivecká sdružení, že by chtěli jednak znát větší podrobnosti o této instituci a jednak nabídnout spolupráci a náměty na výzkum. Přinášíme tedy požadované podrobněji. Více >

Hubertové mého rodu

Blažena SIEFERTOVÁ
Počet komentářů: 0
Od dvacátých let 19. století, kdy se první muž mého rodu stal lesníkem, vyskytlo se v něm jméno patrona všech myslivců celkem třikrát. Více >

Varovné případy

Antonín PROCHÁZKA
Počet komentářů: 0
V poslední době, jak čteme v novinách i vidíme v televizi, se událo několik případů, kdy došlo k postřelení i dokonce k zastřelení člověka při odlovu zvěře. V průběhu mé myslivecké činnosti se mi stalo pět příběhů, při nichž mi bylo úzko a nechtěl bych, aby se opakovaly. Čtenáře chci spíše varovat nejen před mladickou nerozvážností, ale i před unáhlenou ránou na nejistý a neobeznaný cíl. Více >

Mezinárodní všestranné zkoušky slídičů

Vladimíra TICHÁ
Počet komentářů: 0
Klub chovatelů loveckých slídičů, který mimochodem patří mezi naše nejstarší chovatelské kluby, pořádal ve dnech 10.-12. října 2003 Mezinárodní klubové všestranné zkoušky. Konaly s v krásném prostředí v okolí Potštátu, v honitbě Vojenských lesů a statků ČR, divize Lipník nad Bečvou - “LIBAVÁ” a nesly pořadové číslo XXII. Více >

Zážitek při fotografování kání

Miloslav KRATOCHVÍL
Počet komentářů: 0
V období loňské zimy jsem strávil čtrnáct mrazivých dní v blízkosti jihočeské bažantnice. Úbytek myší na polích po povodních způsobilo, že se dravci, především káně lesní a jestřáb přestěhovali do okolí a páchali velké škody na chovném hejnu. Každý den jsem viděl minimálně deset kání a dva jestřáby. Jejich největší aktivita byla především v odpoledních hodinách, kdy dravci nebyli tolik rušeni. Více >

ITALSKÁ ELEGANCE NA ČESKÉM TRHU

ZBRANĚ BETTINSOLI Dr.Ing.Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
V rámci služeb našim čtenářům jsme provedli test další zbraně uváděné na náš trh a to italské brokovnice BETTINSOLI. Více >

Vábnička na černou zvěř

Josef JIRÁSEK
Počet komentářů: 0
Myslivost provozuji čtyřicet let v lesní honitbě. Nejsem profesionál, přesto návštěvě honitby věnuji 365 dnů v roce a patřím mezi vyznavače všech dostupných způsobů vábení. Jsem pamětníkem postupného vzestupu početních stavů černé zvěře v honitbě, od jejich ojedinělých výskytů počátkem šedesátých let minulého století až po dnešní vysoké kmenové stavy. Vzhledem k četnosti návštěv honitby se v určitém ročním období setkávám s černou zvěří téměř denně. Přesto, že mi do ulovení dvoustého kusu divočáka chybí jen velmi málo, nekazím si tato setkání výstřelem za každou cenu a zvěř raději poznávám a pozoruji. Její hlasové projevy konfrontují s publikacemi výzkumníků Meynharda a dalších, abych co nejvíce porozuměl “řeči” divočáků. Jedině dokonalá znalost způsobu života zvěře, její sociální struktury a odpovědí na celé spektrum otázek s tím souvisejících nám může pomoci orientovat se v dané problematice, vábení nevyjímaje. Více >

Snídaně při honech

Z “Kuchařské školy” (1881) M. B. Svobodové Milada FABELOVÁ
Počet komentářů: 0
Zde musí hospodyňka hlavně míti na zřeteli, že má pohostiti v pravdě vyhladlé a utrmácené hosty; dále, že není času nazbyt, a proto má býti jídla dostatek a co možná přesně a v určitou hodinu. Je-li čekání samo o sobě mrzuté, bývá zvláště při této příležitosti, protože celý rozvrh dalšího honu pokazí. Na toto pravidlo dlužno zvláště dbáti, jsou-li na honě vznešení hosté, což by jinak mohlo míti i nemilé následky. Obyčejně snídá se v poledne a venku v lese. Více >

Svěží vítr ve FITASC

Ing. Antonín Walter
Počet komentářů: 0
Jak je Vám možná již známo, přinesl sled událostí po Valné hromadě FITASC v květnu 2002 v Granadě značnou turbulenci v této organizaci. Poprvé po dvaceti letech totiž v Granadě kandidoval na post presidenta FITASC ještě někdo jiný, než dosavadní president – Španěl Antonio Gaiztarro. Tímto kandidátem byl Jean Francois Palinkas, Francouz maďarského původu, který byl výkonným sekretářem FITASC v 80. letech. Více >

Není overal jako termooveral

Stejně vypadat neznamená stejně fungovat Tusker Cloth System e.K
Počet komentářů: 0
Na základě absolutně nekorektního jednání českého výrobce mysliveckých oděvů vůči společnosti Tusker Cloth System a českému zákazníkovi přinášíme podrobnější informace o oděvech značky Tusker Cloth System. Rádi bychom zde představili především termo-overal a vlastnosti, které může zákazník od tohoto oděvu nabízeného pod značkou Tusker Cloth System, očekávat. Článek přinášíme také proto, abychom usnadnili českému čtenáři a zákazníkovi orientaci v nabízeném zboží na trhu, neboť mezi dvěma v inzerci shodnými výrobky, které se vizuelně liší pouze názvem dodavatele, se může zákazník jen těžko orientovat. Více >

Tradice v myslivosti

MUDr. Ludmila Vondráčková, EOSH
Počet komentářů: 0
Dne 3. října 2003 byl Řádem svatého Huberta se sídlem v Kuksu opět uspořádán odborný seminář “Tradice v myslivosti,” tentokrát v prostorách Střední lesnické školy v Trutnově. Více >

Vánoce

Gabriela Kopcová
Počet komentářů: 0
Na Štědrý den si hajný Benda přivstal. Ale jeho žena už byla v kuchyni, a měla dokonce připravenou snídani. Více >

Ještě k 65. ročníku MKP

MUDr. Vlastimil NOVOTNÝ
Počet komentářů: 0
Memoriál Karla Podhajského, neboli “Podhaják”, je nepochybně svátek všech kynologů České republiky, ale i Slovenska. Prostě existence Československa Více >

RECENZE KNIHY ATLAS PLEMEN LOVECKÝCH PSŮ

Vladimíra Tichá – Jan Tichý František Václav Jelínek
Počet komentářů: 0
Vydavatelství a nakladatelství Jiří FLÉGL – VEGA ve spolupráci s redakcí časopisu Myslivost, vydalo dlouho očekávanou publikaci vhodnou nejen pro začínající myslivce a kynology, ale celou mysliveckou, kynologickou i ostatní veřejnost. Více >
Zpracování dat...