Časopis Myslivost

Institut uveden v život

Jiří KASINA
Institut uveden v život
V pátek 5. září se v Nitře konalo mezinárodní setkání v rámci otevření Středoevropského institutu ekologie zvěře. Slovo otevření je však v tomto případě trochu zavádějící, neboť název čtenáři Myslivosti již znají z odborných článků. Prozatím papírově samostatné, byť společně propojené, spolupracující a Dr. Miroslavem Vodňanským vedené Büro für Wildtiermanagement und Ökologieforschung Wien, Medzinárodné pracovisko výživy a ekologie zveri pri VÚŽV Nitra a Institut ekologie zvěře VFU Brno dostaly vlastně “jen” oficiální zastřešující název Středoevropský institut ekologie zvěře. Je to však krok velmi důležitý pro rozvoj do budoucna a pro jednání s dalšími partnery a subjekty.
A tak se do Nitry sjelo na 200 hostů a představitelů státních, výzkumných a spolkových organizací z Rakouska, Slovenska, Čech, Maďarska a Německa. Při slavnostním zasedání postupně vystoupili zástupci ministerstev zemědělství, představitelé univerzit a výzkumných ústavů a předsedové či prezidenti mysliveckých organizací jednotlivých států. Oficiálně byla při této příležitosti deklarována snaha o zapojení maďarské strany, čímž by se ze středoevropského symbolického trojúhelníku stal ještě významnější a silnější spolupracující čtyřúhelník. Také zástupce Německa deklaroval zájem o větší zintezívnění kontaktů a propojení výzkumu.

I k otevření však došlo - při prohlídce výzkumných zařízení byly symbolicky přestřižením zelené pásky otevřeny další výběhy pro zvěř, čímž se dále zvyšuje výzkumná kapacita Institutu. Při projevech bylo několikrát zdůrazňováno, že hlavním cílem je "výzkum pro mysliveckou praxi s mysliveckou praxí". Přejme si tedy, aby se toto krédo co nejlépe naplnilo a byl plněn i další slib - pravidelné seznamování myslivců s výsledky a výstupy výzkumu prostřednictvím článků v odborných mysliveckých časopisech.Zpracování dat...