Časopis Myslivost

Překvapení na našem trhu

Dr.Ing. Jiří Hanák
Překvapení na našem trhu
S úbytkem drobné zvěře se zdálo, že bude dramaticky poznamenán i trh s brokovnicemi. Ukazuje se však, že se naopak trh neustále rozšiřuje o nové zbraně jak od renomovaných a známých výrobců, tak i o značky a typy zbraní od méně známých evropských i mimoevropských výrobců. Poptávka po brokovnicích je posilována také zvyšujícím se zájmem o sportovní loveckou střelbu.
Poté, co naši výrobci velmi kvalitních brokovnic po elementárních manažerských chybách téměř vyklidili trhy, zaujali jejich místo zahraniční výrobci. Na trhu se tak objevuje řada zbraní v různých kvalitativních i cenových úrovních, takže se situace stává pro běžného spotřebitele poněkud nepřehledná. Často jsou nabízeny zbraně zahraniční provenience za relativně vysoké ceny, ale jejich konstrukce, provedení ani kvalita zdaleka požadované ceně neodpovídají. Spotřebitel nemá často jistotu, zda za své peníze kupují kvalitativně odpovídající výrobek.

Jednou z dříve neznámých značek, která se nově objevila na trhu je značka KHAN ARTHEMIS - brokovnice z Turecka. Turecko přitom samo o sobě nemá příliš velkou tradici ve výrobě loveckých zbraní a samotný výrobce existuje teprve od roku 1985. nejen z tohoto důvodu mne zbraň zaujala a podrobil jsem ji bližšímu zkoumání, s jehož výsledkem bych rád čtenáře seznámil.

Nejprve několik strohých technických údajů. K dispozici jsem měl brokovou kozlici s lůžkovým závěrem s vyhazovači vystřelených nábojnic, jednospoušťovým mechanismem s předvolbou hlavně pro první výstřel a s hřbetní pojistkou kombinovanou s ovládáním předvolby, která funguje nezávisle na poloze pojistky. Zbraň je nabízena v rážích 12 a 20 (v nabídce je ale i v našich podmínkách nevyužitelná ráže .410). Délka nábojové komory je 70 nebo 75 mm (Magnum), případně u ráže 12 i délka 88 mm (Supermagnum hlavně pro USA). Pro běžné lovecké použití jsou brokovnice dodávány s délkou hlavní 660 mm, pro lov v poli či na vodě a pro sportovní střelbu lze koupit zbraň i s délkou hlavní 710 mm, přičemž v obou případech jsou vývrty hlavní tvrdě chromovány. Šířka plošiny je 10 mm s jednou muškou, 5 ks výměnných zahrdlení, pažba Monte Carlo nebo americká z jak jinak než tureckého ořechu, hmotnost zbraně je asi 3,3 kg. Zbraň je určena nejen pro střelbu broky, ale po zvolení vhodného zahrdlení i pro střelbu jednotnou střelou.

Rád bych se zastavil u popisu závěru a uzamykacího mechanismu. Hlavňový čep je dělený, vsazovaný, což umožňuje jeho eventuální snadnou výměnu. Vnější pohled na baskuli zaujme poměrně nízkou stavbou, což kromě elegantního vzhledu snižuje i hmotnost zbraně a zvyšuje stabilitu a pohotovost při střelbě. Nízkou stavbou baskule se vyznačují zbraně zejména s bezhákovým závěrem, který je však většinou méně tuhý a méně trvanlivý než závěr s háky. V případě zkoušené brokovnice jsou však pod hlavňovou objímkou umístěny dva háky vedle sebe, do kterých zapadají dva samostatné uzamykací klíny, které mají zvláštní řešení. Jednak jsou použity dva samostatné klíny, což oproti jiným zbraním, kdy je použit jer jeden společný klín, zvyšuje bezpečnost zbraně. Klíny mají navíc při pohledu shora tvar písmene L, kdy se kratší část zasouvá do háku a tak jej uzamyká, delší část klínu se podsouvá pod hlavňovou objímku. Tak se vytvoří další uzamykací prvek proti silám působícím při výstřelu. Celkově proto hodnotím závěr jako velmi pevný a bezpečný s několikanásobným uzamčením, což se projeví ve vyšší bezpečnosti zbraně. A zejména v její delší životnosti bez projevu zvětšených vůlí i po mnoha tisících výstřelů.

Hlavňová objímka je na vnějších plochách zaleštěna efektním kroužkováním. Výhradu mám ale k dílenskému zpracování vnitřních ploch baskule a některých dalších součástí, kde zůstaly stopy po strojním opracování, na což už u většiny zbraní zvyklí nejsme. Jedná se však pouze o drobnou estetickou chybu, která nemá na funkci zbraně žádný vliv a běžnému spotřebiteli zůstává skryta.

Na druhou stranu všechny funkční plochy a plochy vzájemně dosedajících součástí jsou velmi přesně až dokonale spasovány bez viditelných nebo dokonce klínových vůlí, které můžeme často vidět i u dražších a renomovaných značek.

Povrchová úprava hlavní je provedena hloubkovým černěním, baskule je buď černěna nebo chromována na mat s leptaným motivem nebo jednoduchou strojní rytinou, případně s rytinou nebo s inkrustací.

Za zmínku také stojí provedení pažby z tureckého ořechu. Na doplnění uvádím, že na běžné zbraně se používá americký ořech a na luxusnější zbraně ořech turecký, který má tmavší zbarvení s výraznou hlubokou kresbou dřeva. Na mnou posuzované zbrani byla standardně namontována pažba, za kterou by rozhodně většina západoevropských výrobců požadovala zvláštní příplatek. Pažba má přitom vynikající povrchové zpracování mat-satin, což je velmi příjemné na úchop a neklouže ani v mokrých dlaních. Drobnou estetickou chybou, kterou ale zaznamená jen přísný pozorovatel, je méně přesné spasování pažby s botkou.

Zbraň již při prvním uchopení zaujme svojí vyvážeností a dobrou přilícitelností. Střelba je pak velmi příjemná bez výrazných nebo nadměrných zpětných rázů. Chod spouště je poněkud tvrdší, na který je třeba si zvyknout. Výhodou je, že jednospoušťový mechanismus je konstruován tak, že i při selhání náboje v první hlavni lze opakovaným stiskem spouště pohotově odpálit náboj v druhé hlavni. Toto nejde u zbraní a mechanismů, kde dochází k přepnutí spoušťové kulisy z jednoho kladívka na druhé zpětným rázem prvého výstřelu.

Krytí lze upravit vhodnou volbou zahrdlení podle momentálních potřeb a podmínek střelby.

Pro praktické posouzení jsem uspořádal zkoušku střelby pro několik střelců na pronajaté střelnici. Praktické výsledky a poznatky více střelců potvrdily můj příznivý dojem, kterým na první pohled působí. Přesnost střelby se nijak neodlišovala od výsledků střelby ze zbraní od renomovaných výrobců. Zbraň střílela bez závad a pohodlí střelby zvyšovaly dobře fungující vyhazovače nábojnic.

Závěrem tedy proč jsem v nadpisu použil termín překvapení. Určitě překvapením z hlediska odborného je to, že ze země s malou tradicí ve výrobě moderních loveckých zbraní pochází zbraň velmi slušné a rozhodně konkurenceschopné úrovně. A z hlediska spotřebitelského to, že je to zbraň za cenu pro konečného spotřebitele v úrovni kolem 15 000 Kč (vycházím z informace dovozce). Tím se zbraň stává určitě velmi atraktivní a zajímavou pro začínající a méně majetné myslivce. Zaujme však i náročnější střelce, kteří za relativně nízkou cenu získají vyšší uživatelskou hodnotu než by čekali. Hlavně ale všichni získají skutečně dobrou zbraň.Zpracování dat...