Časopis Myslivost

ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ 2003

Ing. Martina Vaníčková
ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ 2003
Národní finále soutěže “Zlatá srnčí trofej” spolu s letním dětským táborem mladých přátel přírody a myslivosti proběhlo ve dnech 5.7. – 19.7.2003 pod záštitou ČMMJ v nádherných křivoklátských lesích v SOUL Písky Křivoklát. Letošního již 33. ročníku se zúčastnilo 55 soutěžících a 55 táborníků. Celkem tedy rekordní počet 110 dětí.
Na prvním setkání u táboráku nás přivítali O. Friebert, předseda MS Eustach Křivoklát, K. Breník, myslivecký hospodář, a Ing. J. Hamřík z Lesní správy Lány. Seznámili nás s místní přírodou, bohatou historií křivoklátské myslivosti a Lánské obory . Ty nejmenší upoutalo především vyprávění o místních skřítcích, z nichž se zde vyskytují Houštnící, Kameníčci a Loužníci.

Teoretická část soutěže proběhla ihned na začátku, aby prověřila, s jakými znalostmi přijeli účastníci na národní finále. Test obsahoval 100 otázek ze všech disciplín a děti volily správnou odpověď ze tří možností. Za správné řešení bylo možné v kategorii "A" (3. až 5. třída) získat maximálně100 bodů a v kategorii "B" (6. až 9. třída) 106 bodů.

Celý první týden probíhal v duchu přípravy na praktickou část soutěže, poznávací stezku. K dispozici jsme měli učebnice, myslivost v obrazech, atlasy, stopy, čelisti, audiokazety, videokazety a vycpaniny. Při vycházkách do okolí se všichni účastníci učili poznávat byliny a dřeviny.

Výuka byla zpestřena četnými praktickými ukázkami. Sokolník O. Semecký z Občanského sdružení Merlin na ochranu dravců a sov nás seznámil s životem našich dravců a českým sokolnictvím. Děti si také vyzkoušely přílety dravců na rukavici. Zástupce oblastního inspektora Ing. M. Pecha nás provedl po naučné stezce Brdatce a pověděl nám o ochraně zdejší přírody a historii kapličky sv. Eustacha. Místní kynologové, pan Buba, Kougl, Ing. Kloub a Ing. Hamřík, připravili pěknou přednášku o jednotlivých plemenech psů. Mohli jsme obdivovat několik zástupců všech skupin psů a ukázku jejich výcviku. Pan Ing. M. Valenta, odborník balistik, nám přiblížil základy střelectví, zacházení se zbraní a vysvětlil rozdílnost v typech zbraní a střeliva. Jeho ukázku doplnil pan S. Vidím, Jasa Archery Direct, přednáškou o mechanických zbraních, kuších a lucích. Děti si mohly vyzkoušet střelbu z luku na terč a způsob zacházení s těmito zbraněmi.

Své znalosti a vědomosti účastníci předvedli při poznávací stezce. Na trase dlouhé 4 km poznávali a určovali 158 exponátů - shozy, kůže, stopy, peří, trus, vycpaniny, lebky, byliny, dřeviny, myslivecké pomůcky, psy, pobytové stopy atd. Praktická část byla hodnocena maximálně 368 body.

V druhém týdnu probíhaly táborové soutěže a zábava. Ústředním tématem celotáborové hry byla "Antika". Devět oddílů (Herkulíci, Galové, Cézaři, Římané, Minotauři, Achilovky, Maratonci, Keltové a Etruskové) soutěžilo mezi sebou v mnoha dílčích kláních. Sportovní turnaje v kopané, vybíjené a střelbě ze vzduchovky byly v horkém slunném počasí opravdu náročné, ale v místním bazénu jsme nalezli příjemné zchlazení a relaxaci. Znalost botaniky, biologie, myslivecké mluvy, ornitologie, počasí, tábornictví a hudby prověřily "Otázky na večer". Naopak tvůrčí činnost mohly děti uplatnit při soutěži "Bavíme se sami", při které skládaly pokřik, básně, písně a malovaly obrázky. Při stanování a noci strávené pod hvězdami děti vařily kotlíkový guláš na ohni. Ten nejlepší pak z odebraných vzorků vybraly místní paní kuchařky. Trpělivost si soutěžící vyzkoušeli při vydělávání kůže. Přípravou letniny jsme poděkovali panu K. Breníkovi, který nám umožnil večerní čekanou ve zdejší honitbě. Nejnáročnější soutěží se stalo bodování úklidu. Soutěžili jsme i v odlévání stop, zpěvu pytlácké hymny a netradiční sportovní úkoly jsme plnili při "Hurá olympiádě". Velice napínavá byla "Cesta za pokladem", při které se vedoucí převlékli za známé antické osobnosti, děti luštily šifry, plnily úkoly a nebyla by to ta správná bojovka, kdyby několik oddílů nezabloudilo.

Okolí Křivoklátu poskytuje pestrou kulturní nabídku. Navštívili jsme Hamousův statek ve Zbečně s ukázkou tradičních řemesel. Samozřejmě i návštěva hradu Křivoklát nechyběla. Pan Ing. J. Janda z Lesní správy Lány nám umožnil navštívit Lánskou oboru a bažantnici, kde nás provedli Ing. P. Ziegrosser, oborník L. Frank a bažantník M. Štrunc. Kromě krásného prostředí jsme mohli obdivovat i zvěř. V bažantnici nás navíc čekalo i milé pohoštění v podobě špekáčků a odpočinek po náročném šoulání v Lánské oboře.

Vyvrcholením celé soutěže bylo slavnostní vyhlášení výsledků, kterého se zúčastnili představitelé ČMMJ, členové kulturně propagační komise, ale i rodiče některých soutěžících. Slavnostní ráz celému ceremoniálu dodal trubačský soubor Přátelé z Rokycan. Za zvuku fanfár se vyhlašovaly výsledky čtyř kategorií: celostátní finále ZST kategorie "A" a "B", letní myslivecký tábor kategorie "A" a "B". Maximální celkový počet dosažitelných bodů byl v kategorii "A" 468 a v kategorii "B" 474. Sváteční odpoledne plné radosti z vítězství a hodnotných cen bylo zakončeno vyhlášením dílčích táborových soutěží a celotáborové soutěže "O nože". Večer se všichni rozloučili při závěrečném táboráku a zpěvem u kytary.

Poděkování patří kolektivu vedoucích a praktikantů, kteří vyšli z řad soutěžících a nadále se věnují práci s dětmi a myslivosti. Jsou to Z. Kůta Dis, P. Franzová Dis, M. Průchová, Mgr. R. Jančárová, L. Pařil DiS, M. Záviška, Ing. T. Fajmon, J. Vaníčková, M. Kadlec, K. Turek DiS, M. Mládek, A. Buček, B. Pařilová, Š. Hofmanová, M. Švecová, sestry J. a M. Novotné, J. Čepek a T. Jirčík. Děkujeme též hlavním vedoucím Janu Candrovi s manželkou, Ing. M. Vaníčkové a Ing. F. Vališovi, kteří se zhostili nelehkého úkolu vést národní finále. Nesmíme též zapomenout na manžele Mgr. Jarmilu a Ing. Jaroslava Vaníčkovi, bez jejichž letitých zkušeností a pomoci by se národní finále neobešlo.

Rádi bychom poděkovali všem sponzorům za krásné ceny pro soutěžící a zpříjemnění pobytu na táboře. Byli to: ČMMJ Praha, Myslivost s.r.o. - Ing. Jiří Kasina, Všeobecná zdravotní pojišťovna OP Praha - západ, Molda s.r.o., Rembrandt - Petr Šeplavý, ČZ Uherský Brod, MS Stříbro - Jirná, ÚHÚL Brandýs nad Labem - Ing. Kamil Vyslyšel, OMS Rakovník, HS Bratronice, Diamond Floor - průmyslové podlahy, Papírnictví U Branky - J. Pávek, Krůty Rychnov, Pivovar Hlinsko, Vikra - Ing. Viktor Zawadzki, Vysočina Hodice, Karel Breník, Mgr. Lada Rohlová, manželé Semečtí z Turyně, manželé Pacovští z Kostelní Střímelice, Jiří Dastych, Zdena Pernicová a Zdeněk Vítek. Děkujeme též všem zaměstnancům SOUL Písky Křivoklát za jejich ochotu, trpělivost a výbornou kuchyni.

Letošní 33. ročník národního finále ZST je za námi. Těší nás rostoucí zájem a počet účastníků, pro které je tato soutěž odměnou, ať už za jejich celoroční přípravu v mysliveckých kroužcích, nebo za jejich vlastní zájem o přírodu a myslivost. Některé okresní myslivecké spolky mohou být hrdé na svoji činnost s dětmi, když každoročně vysílají i několik účastníků NF ZST. Naopak některé okresy již roky své zástupce nevyslaly. Nejčastějším argumentem je tvrzení, že mládež nejeví zájem. My však každoročně vyšším počtem soutěžících můžeme dokázat rostoucí iniciativu ze strany dětí. Skutečným problémem je, že se naši mladí nástupci často nemají se svojí zálibou na koho obrátit. Proto bych chtěla tímto poděkovat všem, kteří se věnují práci s mládeží a tak rozvíjejí a podporují její lásku k přírodě, ochraně životního prostředí a české myslivosti.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA


ZST kategorie "A"

1. Pavel Pacovský, OMS Benešov 258
2. Markéta Friedrichová, OMS Blansko 182
3. Martin Šrefl, OMS Rychnov n. Kněžnou 171
4. Kateřina Vítovcová, OMS České Budějovice 169
5. Lukáš Koneček, OMS Hodonín 160
6. Vojtěch Cukor, OMS Ústí n. Orlicí 145
7. Jindřich Novák. OMS Ústí n. Orlicí 143
8. Roman Šebek, OMS Tábor 139
9. Tomáš Machek. OMS Kutná Hora 138
10. Ondřej Šedivý, OMS Beroun 133


ZST kategorie "B"

1. Miroslav Vrňák, OMS Benešov 377
2. Ondřej Huml, OMS Mělník 358
3. Jiří Kšír, OMS Beroun 353
4. Luboš Novák, OMS Ústí n. Orlicí 346
5. Jiří Bárta, OMS Cheb 339
6. Jaroslav Karda, OMS Tábor 330
7. Martin Pajkoš, OMS Bruntál 318
8. Renata Chloupková, OMS Blansko 313
9. Jiří Fabík, OMS Znojmo 300
10. Jakub Rudel, OMS Kroměříž 290


Letní myslivecký tábor kategorie "A"

1. Tomáš Pacovský, Kostelní Střímelice 206
2. Aneta Krajíčková, Lysice 171
3. Martin Havlát, Osová Bitýška Vlkov 164


Letní myslivecký tábor kategorie "B"

1. Michaela Kadlecová, Dolní Bukovsko 258
2. David Růžička, Broumy 249
3. Petr Jeřábek, Ústí n. Labem 245
Zpracování dat...