MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Myslivecké zvyky a tradice v minulosti a dnes

Doc. Dr. Jaromír KOVAŘÍK, CSc.
Počet komentářů: 0
Jak hluboko sahají kořeny mysliveckých zvyků a tradic, a proč na nich myslivci lpějí? Příčina je prostá, pragmaticky vzato tradice totiž usnadňují komunikaci a soudržnost každého společenství. Nejednou se přirozeně odvinuly od příčin zcela praktických, aby se nakonec proměnily v obecně sdílenou konvenci. I běžné podání ruky je tradiční rituál, na jehož počátku byl prapůvodně pouhý důkaz, že ruka nedrží zbraň. Zvyky a tradice ovšem také nabízejí užitečné vzorce pro situace, kde dobré mravy jsou spolehlivější než zákon. Více >

Děláme dost pro záchranu tetřeva hlušce v České republice?

Ing. Josef Jirát, CSc.
Počet komentářů: 0
V Evropě byly populace tetřevů ještě v první polovině 20. století na velmi dobré úrovni. Ve střední Evropě však nastal zhruba od 40. let zlom a stavy kurovitých začaly klesat. Od 80. let dochází k úbytku tetřevů i v severní Evropě a v Rusku. Evropská populace je nyní odhadována na asi 600 až  1.100 tisíc párů a z toho zhruba dvě třetiny se nachází na území Ruska. Více >

Zásady správného hospodaření s černou zvěří

Dr. Miroslav Vodňanský
Počet komentářů: 0
Silné rozmnožení černé zvěře tak, jak k němu v poslední době v mnohých oblastech střední Evropy dochází, má dvě základní příčiny. Jedna z nich je, že v současné kulturní krajině nachází tento druh zvěře většinou velmi příznivé životní podmínky, pod jejichž vlivem může plně rozvinout své neobyčejně vysoké rozmnožovací schopnosti. Druhou příčinou silného nárůstu početních stavů černé zvěře je její nedostatečná myslivecká regulace. Vzhledem k tomu, že černá zvěř v našich podmínkách prakticky nemá přirozené nepřátele, měl by lov jako hlavní regulační faktor plně odčerpávat její roční populační přírůstky. V mnoha případech tomu tak ale není. Za současné situace dosahují čisté roční přírůstky populace černé zvěře, které by měly být sloveny, běžně 150 až 200 % celkového jarního početního stavu. Za mimořádně příznivých výživných a klimatických podmínek mohou být roční přírůstky dokonce ještě vyšší. V praxi to znamená, že pokud chceme, aby se počty černé zvěře nadále nezvyšovaly, musíme v průběhu roku slovit zhruba jedenapůl až dvojnásobek jarního stavu. V případě potřeby důraznějšího zásahu by měl být odloven více dvojnásobek jarního stavu. Více >

Seeadler – mořský orel v České republice

PR
Počet komentářů: 0
Současné spektrum puškohledů a dalekohledů na trhu je dosti široké a konkurence také, s čímž musí každá další značka počítat. Přesto bychom chtěli čtenářům Myslivosti představit nového dravce – německou firmu Seeadler-Optik. Více >

CWD děsí Ameriku

jp – s využitím materiálu informačního serveru www.osel.cz
Počet komentářů: 0
Nemoc šílených krav zdecimovala stáda skotu především v Evropě. Nemoc se zde rozšířila po zkrmování kafilerních odpadů z těl ovcí postižených prionovou chorobou klusavkou. BSE se rozšířila i do Asie, ale Americe se zatím jak se zdá vyhýbala. A protože také v Evropě počet postižených zvířat v návaznosti na zákaz zkrmování kafilerních odpadů rapidně klesl, panoval optimismus, že se Americe prionové choroby přenosné na člověka vyhnou. Více >

SMRT LESMISTRA BÖMA

Ukázka z nově vyšlé publikace povídek Pytláci v Zadních horách
Počet komentářů: 0
Po událostech kolem Blažka se poměry opět přitvrdily. Více >

SWAROVSKI - Světová značka původem z Čech

Ivan ŠAFHAUSER
Počet komentářů: 0
Logo “Swarovski” zná bezpochyby každý,kdo se kdy zajímal o dalekohledy, puškové zaměřovače a optiku vůbec.Je to značka světového jména stejně jako například Zeiss, Bushnell, Leica atd. Ovšem málokdo asi ví, že zakladatel této známé firmy, brusič skla Daniel Svárovský pocházel z Čech. Traduje se, že tento milovník přírody natolik obdivoval hory, že se v roce 1895 přestěhoval s celou rodinou do tyrolského městečka Wattens v alpském podhůří.Tam pak společně se svým švagrem Francem Weisem založili brusičskou dílnu. A když po čase přidali i výrobu broušené bižuterie, třpytily se v městečku broušené šperky především z jeho dílny .Ovšem základy optické výroby položil až jeho syn Wilhelm, který už ve svých sedmnácti letech začal  pokusy s tavením skla ve snaze vytvořit ideální průzračný polotovar pro výrobu šperků. A jeho úsilí ho dovedlo v roce 1935 až k výrobě optického skla. Ve stejném roce tento nadšený pozorovatel přírody a amatérský astronom vyrobil svůj první dalekohled 8x30. Všechny optické díly tohoto prototypu byly ručně odlity,vybroušeny i vyleštěny.Stojí jistě za zmínku, že při výrobě tohoto dalekohledu vyvinul Wilhelm Swarovski i novou metodu broušení optického hranolu… Více >

Setkání s ptačím exotem

Jan Rys
Počet komentářů: 0
Několik dnů jsem fotografoval na jihu Moravy v opuštěném bývalém písníku vážky a šídla. Jarní deště tu vytvořily několik větších tůněk obrostlých vrbou, rákosem a orobincem. Každá skrývala bohaté království vodního hmyzu a kolem pestrý svět šídel a vážek, všech možných druhů i barev. Vládu s dravčí zvyklostí zde udržovala nejpočetnější populace šídel královských, fyzicky největších. Terorizovaly hlavně menší druhy a pořádaly na ně neustálé štvanice. Pozornost soustřeďovaly zejména k vážkám obecným a často se jim některou podařilo chytit obratnějším manévrem lopinku. Odnesly si ji do ústraní na břeh a pochutnávaly si na ní. Vyfotografovat je při takovém kanibalismu měla být meta mého nekrvavého lovu. Více >

Monodieta

problematika sezonních výkyvů ve výživě zaječí zvěře Kučera Oldřich / Kučerová Josefa
Počet komentářů: 0
Nejdůležitějším z celé řady činitelů ovlivňujících svým způsobem vývoj zaječích společenstev je nejen množství ale i pestrost a biologická hodnota potravy, kterou tato zvěř ve svém domovském okrsku nachází. Dá se předpokládat, že zajíc v minulých dobách měl neomezenou možnost přístupu během celého vegetačního období k velmi pestrému zdroji potravy a tak o vyváženosti výživy rozhodovala jen potřeba jeho organismu. Více >

Jedna pažba – více hlavní

Opakovací kulovnice Sauer S 202 Take Down Alexander Krah
Počet komentářů: 0
Závistivé pohledy všech příznivců opakovacích zbraní na lovce se zbraněmi se sklopnou hlavní, ať již to jsou zbraně kombinované nebo jednohlavňové, jsou již prastarou záležitostí a mají hlavně dva praktické důvody. Jednak je možno zbraně se sklopnou hlavní rozmontovat a v této formě lépe přepravovat v elegantních kufřících, a jednak je možno pro lov používat výměnné hlavně různých ráží. Již řadu let existují rovněž úspěšná řešení, jak jednoduše rozlišovat opakovací zbraně nejrůznějších konstrukcí. A tyto zbraně, označované jako “Take Down”, byly doposud vyráběny jako kusové zboží specializovaných výrobců zbraní, kteří výrobu většinou omezili na pouze jeden základní konstrukční model. Tato kusová výroba prováděná většinou na přímou objednávku zákazníka je časově velmi náročná a tedy logicky i velmi drahá. Cena takových unikátů se pak pohybuje v závislosti na základním modelu a výbavě mezi šesti a patnácti tisíci EUR. To podstatně zmenšuje okruh těch, kteří si tyto zbraně mohou dovolit, a tyto “Take Down” varianty byly většinou určeny pro dobře situované zahraniční lovce. Více >

S fotoaparátem u hnízda krahujce

Karel HEINRIC
Počet komentářů: 0
Krahujec obecný s oblibou obývá členitou krajinu, kde se střídají pole s loukami, křovinami a smrkovými lesy. Rád se také usídlí i v hájcích nebo ve větších remízcích ve kterých však musí být vtroušeny smrky a protékající nebo poblíž tekoucí potůček. A to jsou právě důležité podmínky při hledání krahujčího hnízda. Více >

Poprvé za říjí

Ukázka z publikace PhDr. Oldřicha Koudelky
Počet komentářů: 0
Dostal jsem krátký fax od přátel z podhůří Jeseníků. “Přijeď, už troubějí!” I když se mi to zrovna pracovně příliš nehodilo a šéfka moje nadšení příliš nesdílela, nezaváhal jsem ani na vteřinku. Odjel jsem hned v pátek, krátce po obědě. Snad mi bude víkend na zachycení atmosféry jelení říje stačit. Byl jsem sice v jelenářských oblastech již mnohokrát, ale paradoxně jsem vždy zaregistroval jen slabé říjné dozvuky. Více >

MYSLIVCI A VEŘEJNOST

Milan CIHELKA
Počet komentářů: 0
Pánové a dámy, přátelé myslivci, dostal jsem se bohužel do situace laické veřejnosti a bylo to jako bych dostal facku. Už chápu, proč nás myslivce veřejnost nemá ráda, a můžeme si za to sami. Více >
Zpracování dat...